Vlastní výroba suchého ledu pro optimální tryskací a chladicí účely s pomocí peletizérů ASCO-i

Messer Technogas s.r.o.
— vydáno 18. prosince 2020

Používáte suchý led a neodhadli jste přesně množství objednaných pelet? Přebývají vám nebo se vám naopak nedostávají? Nejste spokojeni s jejich kvalitou? Nebo jste snad dokonce pelety zapomněli objednat?

Pokud jste alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpověděli „ANO“, má pro vás firma Messer Technogas uživatelsky jednoduché, bezpečné a ekonomicky přijatelné řešení: vyrábějte si čerstvé pelety suchého ledu sami přímo ve vašem provozu. A už se nemusíte obávat toho, že se vám pelety nedostanou, nebo naopak, že ty přebytečné budete muset z kontejneru vysypat. Taková nehospodárnost je minulostí. Vyrábějte si jen takové množství pelet, které právě spotřebujete a uvidíte, že brzy oceníte daleko vyšší kvalitu a účinnost čerstvě vyrobených pelet. Vlastní výrobou suchého ledu zredukujete jeho ztráty odpařením během transportu od výrobce k místu jeho spotřeby, které mohou být až 30 %, na minimum.

Peletizér ASCO P15(i)-D3 

 

Například s novým typem peletizéru P15(i)-D3 je toto všechno možné. S hodinovou produkcí již od 150 kilogramů suchého ledu za hodinu budete vyrábět vysoce kvalitní pelety o průměru 3, 10 nebo 16 mm, vhodné obzvláště pro čištění tryskáním anebo k chladicím účelům. Stroje ASCO patřící do řady i-Series jsou vybaveny zařízeními pro vzdálený přístup, která nabízejí rychlejší podporu v případě selhání stroje a poskytují základní měsíční informace, např. stav stroje, výrobní data, především provozní hodiny, výkon a doporučení pro údržbu. Online přístup přes APP poskytne operátorům prohlížení „tzv. životních dat“.

Výhody tzv. „i-Series“ peletizéru:

  • Kompaktní a na obsluhu velmi jednoduché zařízení
  • Čerstvě vyrobená peleta přináší vyšší efektivitu čištění
  • Čerstvě vyrobená peleta prodlužuje chladicí účinek
  • On-line monitoring „životních dat“ a přenos dat o výrobě a stavu stroje
  • Snížení nákladů na dopravu a skladování suchého ledu

Pro informaci peletizéry vyráběné společností ASCO mají rozsah svých výkonů od 30 do 700 kilogramů pelet hodinově. To umožňuje snadno najít zařízení vhodné výkonem a velikostí pro široké spektrum aplikací suchého ledu, počínaje laboratořemi, až po společnosti, jež pelety spotřebovávají v řádově stovkách tun za rok. Příkladem může být peletizér typu P28(i)-D3, který vyrobí za hodinu 280 kilogramů suchého ledu ve formě pelet o průměrech 3 až 16 milimetrů ve formě válečků. 

Kryogenní zásobník oxidu uhličitého

 

Pro skladování a transport vyrobených pelet suchého ledu jsou důležité tzv. termoboxy, bez kterých se žádný kvalitní proces tryskání a chlazení neobejde. Běžně používaný rozsah skladovacího množství se pohybuje od 50 do 400 kg vyrobených pelet. Pouze kvalitní skladování v izolovaných boxech zajistí peletám požadované vlastnosti, jinak vyrobené pelety při atmosférickém tlaku podléhají okamžité sublimaci.

Termobox na skladování a dopravu pelet 

 

Komplexní řešení vlastní výroby pelet může zahrnovat i tryskací zařízení. Tryskací stroje AscoJet jsou kompaktní mobilní tryskací jednotky pracující jak jednohadicovým, tak dvouhadicovým systémem. Nespornou výhodou je plynulá regulovatelnost proudu tryskacího média i tlaku tryskacího vzduchu. U všech strojů je kladen důraz na dobrou manipulovatelnost a vysokou bezpečnost práce. Nejmenší stroj, ASCO Nanojet, byl vyvinut pro aplikace v plastikářském průmyslu. Nízká hmotnost stroje a jednohadicový systém podporuje velmi dobrou manipulovatelnost. Výkonnější typ ASCOJET 1701 byl vyvinut speciálně k nasazení ve slévárnách lehkých kovů k čištění kokil bez nutnosti demontáže. Nabídku tryskacích strojů doplňuje nejvýkonnější jednotka, ASCOJET 2008 Combi Pro, která byla vyvinuta pro dosažení maximálního tryskacího účinku. 

Veškeré výše prezentované produkty, zásobníky, peletizéry, termoboxy a tryskací zařízení – včetně jejich záručního a pozáručního servisu – jsou obsaženy v základní nabídce společnosti Messer Technogas.

Autor: Ing. Jiří Svatoš, aplikační inženýr Messer Technogas

Tryskací zařízení ASCOJET 2008 Combi Pro

 

Další článek: Nový sklad sportovního zboží pracuje s 37 přepravními jednotkami různých velikostí