Jsme největší strojírenský web
Oslavte s námi víc než 142 tisíc návštěv a 752 tisíc zobrazených stránek za měsíc leden! Máme pro vás dárek...

Soutěž pro firmy Czech Industry Challenge se zapojením univerzit

Tomáš Trojan vydáno dne 23. dubna 2021

Až do konce června se mohou firmy z rozmanitých odvětví průmyslu zapojit do šesti otevřených kreativních výzev v rámci třetího ročníku Czech Industry Challenge, který právě odstartoval. Tato národní iniciativa pomáhá zviditelnit český průmysl i proaktivní firmy.

Národní iniciativa Czech Industry Challenge (CICH) vychází z dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníků na českém trhu práce, kritické potřeby aplikovat emoční vnímání a vizuální komunikaci v kreativní podobě nejen dovnitř průmyslových firem vůči jejich zaměstnancům, ale rovněž navenek v rámci (HR) marketingu jako celku. „Letošní prioritou CICHu je důraz na komunikaci kreativních průmyslů a rovněž zapojení pěti českých univerzit, kterými konkrétně jsou (dle abecedy) České vysoké učení technické v Praze, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Návazná putovní osvětová fotovýstava Czech Industry Photo se letos na podzim tradičně objeví na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,“ uvedla Kateřina Škopková, jednatelka komunikační agentury PROMOLIGA® a iniciátorka CICHu.

„Po rozvolnění Covid restrikcí by se putovní fotopřehlídka mohla dostat i mimo republiku, aby tak napomohla k dalšímu budování dobrého jména českého průmyslu i odborného školství v zahraničí, a akcelerovala tak příliv talentů z řad zahraničních studentů i například nových investorů z ciziny,“ doplňuje Škopková.

K zapojení jsou až do 30. června 2021 zvány firmy různých velikostí působící na českém trhu v rozmanitých odvětvích průmyslu, které mají zájem s hrdostí odhalit kreativní výstupy své práce v rámci HR marketingové komunikace. Přihlašování do již třetího ročníku probíhá vyplněním online formuláře na webových stránkách www.czechindustrychallenge.cz prostřednictvím výběru alespoň jedné ze šesti otevřených výzev:

  • Výzva č. 1 – Průmyslová umělecká fotografie (předseda poroty: Jan Pohribný, APF ČR)
  • Výzva č. 2 – Náborová kreativní kampaň (předseda poroty: Marek Navrátil, Stanton Chase)
  • Výzva č. 3 – Firemní a kariérní web (předsedkyně poroty: Dita Formánková, Czechitas)
  • Výzva č. 4 – Nevšední interka a ambasador (předseda poroty: Tomáš Pospíchal, IVITERA)
  • Výzva č. 5 – TOP (ne)pracovní prostor (předsedkyně poroty: Kamila Douděrová, Kamidesign)
  • Výzva č. 6 – Podpora odborného vzdělávání dětí a mládeže (předseda poroty: Bohumil Kartous, Pražský inovační institut).

Největší hybnou silou a přidanou hodnotou CICHu je strategické propojení zúčastněných průmyslových firem, odborných partnerů i expertů, vlivných médií, vzdělávacího a státního sektoru v jeden celek, což vytváří násobný efekt. Galavyhlášení výsledků a představení skupiny inspirativních lídrů roku proběhne v Praze v pátek 3. září. CICH posvětlilo svými záštitami Ministerstvo průmyslu a obchodu a také Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Třetí ročník tohoto celorepublikového projektu je realizován ve spolupráci a za podpory renomované poroty, významných partnerských subjektů a mediálních partnerů, kdy obě redakce - HR News a CzechIndustry - zastávají v letošním ročníku pozice hlavních mediálních partnerů. Detailní informace k CICHu a možnosti zapojení jsou k dispozici na webových stránkách www.czechindustrychallenge.cz

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.