Společnost Seco systematicky pracuje na globální udržitelnosti svého podnikání

Seco Tools CZ, s.r.o.
— vydáno 28. července 2020

Nároky na globální udržitelnost ovlivňují firmy a jejich podnikání ve stále větší míře a realita globálních cílů OSN pro rok 2030 postihne zcela určitě všechny druhy činností. Je důležité si uvědomit, jak dalekosáhlá tato změna bude, a odpovídajícím způsobem na ni reagovat. A právě o to se v současnosti snaží i společnost Seco.

Inzerce

Společnost Seco přistupuje k otázce udržitelnosti aktivním a strukturovaným způsobem. Cílem je recyklovat co nejvíce surovin, soustavně zvyšovat účinnost výrobních procesů a nadále snižovat množství odpadu a spotřebu energie i vody. Před čtyřmi lety vznikl v rámci Seco tzv. Zelený fond, do kterého každý rok firma vkládá určité prostředky. Ty umožňují financovat nové investice a projekty zaměřené na posílení aktivit v oblasti udržitelnosti.

Ke slovu přichází udržitelnost často také ve chvíli, když Seco asistuje zákazníkům při analýze jejich výrobních procesů. Společnost Seco dokáže navrhnout taková opatření, která zvýší efektivitu celého výrobního systému a ve výsledku zajistí vyšší udržitelnost při současném snížení nákladů.

Další krok k udržitelnosti se nyní realizuje formou stanovení postupů dosažení sedmi z celkem 17 cílů udržitelného rozvoje přijatých OSN. Těchto 7 cílů bylo vybráno na základě jejich významu pro podnikání, výrobu a společenské uplatnění Seco ve světě.

Vybrané cíle OSN jsou:

  • Dobré zdraví a pohoda
  • Rovnost žen a mužů
  • Cenově dostupná a čistá energie
  • Přiměřená práce a hospodářský růst
  • Průmysl, inovace a infrastruktura
  • Odpovědná spotřeba a výroba
  • Klimatická akce

Konkrétní kroky v Seco

Jedním z akčních bodů je posouzení ochranného povlaku na povrchu nástrojových těles Společnosti Seco, kde přechod od niklového povlaku nebo černé oxidace k nepovlakovanému leštěnému povrchu sníží klimatický dopad o 46 procent. Instalace solárních panelů ve výrobní jednotce Cheonan v Jižní Koreji sníží klimatický dopad spotřebované elektřiny o 33 procent. Cílem Seco je také do roku 2030 snížit množství odpadu z výroby na polovinu a emise také na polovinu.

Důležitým klíčem k úspěchu aktivit v oblasti udržitelnosti je nastolení situace, kdy je udržitelnost považována za prioritu v celé organizaci. Společnost Seco má strategicky rozmístěná technická centra pro globální vzdělávání a školení ve 13 zemích. V roce 2019 provede Seco průzkumy mezi zaměstnanci a na základě výsledků zorganizuje workshopy, na kterých se projedná a rozhodne, jak nejlépe podpořit snahy o dosažení vybraných cílů OSN. Tématem je: „Co můžete udělat, aby se Seco stalo udržitelnější společností?“ Ve výsledku by měla být firma Seco schopna přispět co nejlepším možným způsobem k řešení otázek udržitelnosti.

Cíle udržitelnosti OSN

Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 byla přijata všemi členskými státy OSN v roce 2015 a jejím cílem je poskytnout společný plán udržení míru a prosperity lidem i planetě – dnes i v budoucnosti. Jeho jádrem je 17 cílů udržitelného rozvoje, které jsou naléhavou výzvou k akci všech zemí v rámci globálního partnerství. Vyjadřují, že skoncování s chudobou a dalšími civilizačními neduhy musí jít ruku v ruce se strategiemi, které zlepšují zdraví a vzdělání, snižují nerovnost a podporují hospodářský růst – to vše souběžně s řešením klimatických změn a úsilím o zachování oceánů a lesů.

Další článek: Mezinárodní ocenění pro designéry z VUT