Strategie Vortex snižuje časy obrábění a prodlužuje životnost nástrojů

CAD CAM SYSTEMS s.r.o.
— vydáno 19. června 2013

Seminář Počítačová podpora frézovacích strategií, který se uskutečnil na začátku května v prostorech SPŠ Bruntál, inspiroval společnost Delcam k upravení řezných parametrů, čímž se podařilo snížit čas obrábění o 43 %.

Technický seminář Delcam, který stejnojmenná společnost pořádala v brněnském Orea hotelu Voroněž, byl věnován nejen novinkám v softwarech PowerMill a FeatureCAM a nové frézovací strategii Vortex, jejíž princip je založen na optimalizaci úhlu záběru při frézování. Úhel záběru je díky algoritmu Vortexu konstantní a dráha nástroje kontinuální. 

Praktický přínos mohlo postřehnout 104 účastníků semináře na obrobené součástce, kterou se programátoři společnosti Delcam nechali inspirovat na semináři Počítačová podpora frézovacích strategií. Praktické ověření probíhalo za podobných podmínek jako v Bruntále. Nástrojem byla hrubovací fréza o průměru 12 mm, kterou poskytla společnost Seco Tools a obráběným materiálem byl Toolox44. Došlou pouze ke změně CNC obráběcího stroje. Pro ověření časové úspory obrábění bylo použito CNC frézovací centrum DMU 100 MonoBlock. 

Ti účastníci, kteří měli možnost vidět obrábění v rámci praktických ukázek na odborném semináři Počítačová podpora frézovacích strategií v Bruntále, mohou nyní porovnat přínosy frézovací strategie Vortex. Na semináři v Bruntále byla součást obráběna z větší části standardními frézovacími strategiemi a výsledný čas obrábění byl 57 minut, přičemž při první ukázce došlo dokonce ke zlomení nástroje. 

Po semináři se společnost Delcam rozhodla aplikovat strategii Vortex na celý model a upravit řezné parametry tak, aby došlo ke zkrácení času. Výsledný čas byl snížen na 33 minut a časová úspora tak činí 43 % při neznatelném opotřebení nástroje. Obrábění strategií Vortex můžete shlédnout na videu, které redakci Průmysl.cz poskytla společnost Delcam. 

Další článek: Milníky vývoje českých motorů ve společnosti Škoda