Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje liberalizaci vízové povinnosti pro Rusko a klíčové trhy

Redakce Redakce
— vydáno 1. srpna 2012

Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy z devíti evropských zemí ve společném prohlášení požadují rozsáhlou liberalizaci vydávání víz pro země, sousedícími s Evropskou unií. Mezi signatáři je Svaz průmyslu a dopravy ČR a svazy a asociace z Německa a Francie, Dánska, Finska, Itálie, Polska, Španělska a také Turecka.

Signatářské organizace, které zastupují více jak milion firem, žádají vlády schengenského prostoru, stejně jako Evropskou komisi, aby byla s Ruskem, Tureckem, Ukrajinou a Moldavskou republikou uzavřena jednání, jejichž cílem je vzájemná liberalizace obchodní vízové povinnosti. Požadují zahájení jednání se všemi zbývajícími zeměmi Východního partnerství, včetně Kazachstánu. Apelují na politiky, aby tato jednání zahájili co nejdříve.

 Podle společného postoje evropských svazů a asociací je dosavadní stav obchodní vízové povinnosti značnou překážkou mezinárodního obchodu. Jejich liberalizace by mohla podpořit vzájemné vazby byznysu a ve svém důsledku i ekonomický růst a vytváření pracovních míst. 

Bezprostředním impulsem pro společné prohlášení je skutečnost, že od 27. července budou mít obyvatelé Kaliningradu a sousedních polských vojvodství možnost překročit hranici mezi Polskem a Ruskem bez vízové povinnosti. 

Prohlášení podpořil Svaz průmyslu a dopravy ČR, který zastupuje zájmy 1600 tuzemských firem, které jsou výrazně exportně orientované. Top zemí mimo EU je pro tuzemské firmy dlouhodobě Rusko, z hlediska zájmu našich podnikatelů následované Ukrajinou, Běloruskem, Tureckem a dalšími zeměmi.

"Svaz průmyslu a dopravy České republiky podporuje liberalizaci požadavků udělování obchodních víz pro Rusko a další země sousedící s Evropskou unií. Vízové bariéry jsou jednou z hlavních překážek obchodu a investic a komplikují interakci mezi občany a podnikateli Ruska a sedmadvacítky, což má nepříznivý dopad na evropské podniky. Liberalizace vízového režimu s východní Evropou podpoří konkurenceschopnost podniků EU,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. 

V prohlášení se uvádí, že evropské společnosti budou muset prohloubit svoje hospodářské a obchodní partnerství mimo stávající hranice Evropské unie s cílem posílit své pozice v mezinárodní konkurenci. 

„Vytvoření zkoordinovaného ekonomického prostoru od Lisabonu po Vladivostok je jedním z nejdůležitějších úkolů nadcházejícího desetiletí. Požadavky pro udělení obchodních víz v sousedících zemích s Evropskou unií jsou neustálé překážkou mezinárodního obchodu a jejich liberalizace je jednou z podmínek pro růst a vytváření pracovních míst,“ píše se v prohlášení. 

Obchodní víza značné finančně a časově zatěžují podnikání. Evropské podniky pociťují jejich negativní dopad po celém světě, přičemž náklady činí stovky milionů eur ročně. Navíc, existence vzájemné vízové povinnosti omezuje investice. V neposlední řadě, vízové bariéry jsou překážkou pro výměnu názorů a hodnot. 

Finanční a nehmotné škody způsobené evropským společnostem vzniklé v důsledku vízové povinnosti jsou každý rok zcela nepřiměřené ve srovnání s účelem vízové politiky. 

Uvolnění vízového režimu, tak jako tomu bylo v případě států západního Balkánu, může být přitom impulzem k rozšíření těchto snah v dlouhodobém horizontu na ostatní státy. 

V prohlášení signatáři žádají vlády a parlamenty schengenského prostoru, stejně jako Evropskou komisi a Evropský parlament, aby:

  • byla co nejdříve uzavřena jednání s Moldavskou republikou, Ruskem, Tureckem a Ukrajinou o vzájemné liberalizaci požadavků obchodních víz, pokud jde o pobyty do 90 dnů.
  • bylo zahájeno jednání, pokud jde o uvolnění požadavků obchodních víz se zbývajícími zeměmi východní partnerství (tj. Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie), Kazachstán, a to co nejdříve
  • došlo k odstranění překážek vydávání obchodních víz s výše uvedenými státy do roku 2018.

Pokud jde o bezprostřední opatření na základě kodexu Společenství o vízech, signatáři žádají příslušné orgány, aby:

  • Urychlily vyřizování žádostí o vízum prostřednictvím postupného snižování všech potřebných dokladů
  • Ustoupily od požadavku na dodávání originálních podkladů (možnost požádat o víza e-mailem nebo on-line)
  • Mělo by se upustit od praxe, aby se žadatel musel osobně dostavit na konzulát
  • Měl by se zvýšit počet vydaných víz s platností na více let – až 5 let
  • Měly by se snížit poplatky za víza
  • Měla by být možnost rychlých vydávání obchodních víz pro krátké výlety a možnost vydávat obchodní víza přímo na hranici.

Signatáři vyzývají podnikatelská sdružení v celé Evropské unii a v sousedních zemích Evropské unie, aby se přidaly k této iniciativě a předaly požadavek osobám, které jsou odpovědné za regulaci obchodních víz v příslušných zemích.

Další článek: Inteligentní vyhledávač Exalead si poradí i s obsahem videí