TRIMILL si vychovává budoucí zaměstnance

Redakce TRIMILL, a.s.
— vydáno 26. listopadu 2018

Společnost TRIMILL dlouhodobě zaměstnává vysoce kvalifikované strojaře nejen ve Zlíně, ale také v nově otevřené hale ve Vsetíně. Řešením, jak si do budoucna vychovat špičkové zaměstnance, by mohla být právě úzká spolupráce s odbornými školami ve Zlínském kraji.

Inzerce

Z tohoto důvodu TRIMILL poprvé představil své aktivity i na Dnech otevřených dveří na SOŠ Polytechnické a Střední škole obchodně technické ve Zlíně. Společnost však nespoléhá pouze na účast na dnech otevřených dveří a kromě jiného letos v září opět zahájil dlouhodobou praktickou přípravu učňů. Na této spolupracuje se zlínskou Střední školou obchodně technickou, Střední průmyslovou školou polytechnickou, či Střední průmyslovou školou. „Učni v posledním ročníku u nás absolvují své odborné praxe předepsané učebními osnovami,“ uvádí personalistka Ivona Obdržálková a dodává: „Pravidelně střídají pobyt ve škole s praktickým výcvikem přímo ve firmě. Týdenní cyklus je atraktivní i pro učně samotné, protože jim dává prostor se pod vedením zkušených pracovníků skutečně něco naučit a také vidět výsledky své práce.“

Praxe ve firmách jako je TRIMILL vítají i pedagogové z odborných škol. „Společnost Trimill jsme zvolili ze tří důvodů. Prvním je samozřejmě vysoký kredit a dobré jméno firmy. Druhým samotná výroba a konkrétní činnosti, kterými se společnost zabývá, a tedy kompetence, které mohou naši žáci získat provozním výcvikem ve firmě. Třetím důvodem je solidnost a jednání zástupců společnosti, jejich nadšení pro naši spolupráci, pro zkvalitňování výuky a propagaci technického vzdělávání v regionu,“ uvádí vedoucí odborného výcviku pro elektrotechnické obory ze SOŠ Polytechnické Roman Velký a dodává: „Také propracovanost provozních praxí žáků, zájem o každý detail spolupráce, způsob komunikace a důraz na oboustrannou informovanost mě přesvědčily o tom, že naše volba byla více než správná.“

Dlouhodobé praktické přípravě učňů se ve společnosti TRIMILL věnují již osmým rokem. Za tu dobu se podařilo získat touto cestou z jejich řad šest zaměstnanců. Do budoucna je plánováno výhledové řešení náboru nových zaměstnanců i vytvoření vlastní akademie, ve které by si chtěla firma vychovávat a školit své budoucí pracovníky.

Další článek: Ray Service zavedl Průmysl 4.0 už i do skladů