Video: Svařování laserem je osvědčená technologie spojování plastů

Lintech, spol. s r.o.
— vydáno 31. května 2021

Laserová technologie není v průmyslu využívána jen pro značení, gravírování, řezání a vrtání, ale i pro svařování. Kromě laserového svařování kovových materiálů lze lasery uplatňovat i pro svařování materiálů plastových, a na to se v dnešním článku zaměříme.

Inzerce

Rozdělení laserového svařování plastů dle:

Principu svařování:

  • Svařování na tupo – průvar mezi dvěma vedle sebe přiloženými díly
  • Svařování transmisivní – transparentní vrchní díl a spodní absorpční

Svařovacích metod (způsob řízení dráhy svařovacího paprsku):

  • Konturové
  • Simultánní
  • Kvazi-simultánní

Ve společnosti LINTECH se zabývají především svařováním transmisivním v kvazi-simultánní podobě, kdy je laserový svazek rozmítán pomocí rychle se pohybujících zrcátek (až 10 m×s-1). To mimo jiné umožňuje najednou zahřát spojované součásti v celé kontuře.

Výhody kvazi-simultánního svařování plastů

Kvazi-simultánní svařování má hned několik předností. Těmi jsou hlavně vysoká efektivita procesu a – v porovnání s konvenčními technologiemi – vyšší flexibilita. Je to proces rychlý a přesný. Dochází při něm k velmi malému termickému napětí, tím pádem nevzniká deformace svařovaných částí a designová úroveň spoje je vysoká. 

Například oproti ultrazvukovému svařování lze laserovým svařováním dosáhnout vyšší kvality a hloubky svaru. Zároveň má zanedbatelný vliv na okolní prostředí, není doprovázen vznikem odpadu, škodlivých částic, plynů či hluku.

Další nespornou výhodou laserového svařování plastů jsou nízké provozní náklady a vhodnost celého procesu k automatizaci. Tak se lze vypořádat s problémem nedostatku pracovní síly. Systém umožňuje integraci i do stávajících výrobních linek.

Aby byl proces laserového svařování správně proveden, je nutné:

  • Zvolit správný typ materiálu
  • Způsob zakládání svařovaného dílu
  • Správné zvolit svařovací masku
  • Odladit správné parametry laseru
  • Správně použít přítlačný mechanismus 

K aplikaci svařování dodává firma LINTECH nejrůznější příslušenství od systémů pro monitoring procesu, přes systém pro kontrolu stability procesu, až po finální vyhodnocení kvality dílů.

Více informací najdete ZDE.

Další článek: Jak začlenit udržitelnost do průmyslové výroby