Videozáznam z webináře: Identifikace dílů v průmyslu 4.0 ve spojení s traceability systémem

Lintech, spol. s r.o.
— vydáno 17. října 2021

Tématu traceability a s ním souvisejícímu průmyslovému značení byl věnovaný úspěšný webinář firmy LINTECH, jehož záznam si nyní můžete pustit online.

Inzerce

„Webinář je koncipovaný na vysoké profesionální úrovni s množstvím užitečných informací,“ taková byla zpětná vazba od uchazečů na druhý webinář společnosti LINTECH, která se zabývá průmyslovým značením a automatizací. 

Bezchybná výroba je cílem každé výrobní společnosti. Bohužel trvalá existence možnosti selhání zařízení či obsluhy naznačuje, že vytvořit výrobu naprosto bez chyby jednoduše nelze. Lze však vliv chyby na výrobu co nejvíce eliminovat. Z těchto důvodů se zavádí pojem traceability, tedy sledování průběhu výroby a sběr dat z tohoto sledování. Traceability umožňuje včas rozpoznat chybu ve výrobě a určit původ a důvod jejího vzniku.

Aby bylo možné správně zavést traceability systém, je nutné nejprve zajistit klíčový prvek a to samotnou identifikaci dílu. Identifikace může mít mnoho různých podob a mohou na ní být kladeny rozličné požadavky. V případě automatizovaných výrob se nejčastěji využívají k identifikaci čárové kódy – ty mohou nést variabilní kódovanou informaci a mohou být jednoduše strojově čteny. V dnešní době jsou zdaleka nejpoužívanější 2D čárové kódy typu Datamatrix, umožňující nést velké množství informací na malé ploše a obsahující algoritmus pro opravu vlastních chyb, díky čemuž mohou být načítány i při jistém stupni poškození.

Pro vytváření identifikačních značek se nejčastěji z mnoha důvodů využívá laserového značení. Prvním z nich je obrovská variabilita – vzory lze velmi jednoduše měnit a editovat, což je při značení pomocí čárových kódů potřeba, protože kód na každém dílu nese jiné informace a má tedy i jinou podobu. Zpravidla je obsah kódovaných informací posílán laseru z databáze výrobce jen těsně před tím, než se provede popis. Druhým důvodem je fakt, že laser vytváří velmi odolné až nesmazatelné popisy, protože svým působením ovlivňuje a mění materiál přímo. Zatímco v některých případech je požadavek na čitelnost identifikace dílu po celou dobu výrobního procesu, jindy musí být čitelnost zaručena po celou životnost dílu, aby byl díl rozpoznatelný i při jeho případné reklamaci. Mezi obrovské výhody pro provoz laseru patří v neposlední řadě i jeho bezúdržbovost a absence jakéhokoli spotřebního materiálu.

Právě jednu z aplikací laserového gravírování je možné předvést jako konkrétní příklad. V okamžiku, kdy jeden z výrobců hliníkových dílů hledal možnosti jejich identifikace pomocí 2D kódu pro zabezpečení traceability, byla navržena laserová bezpečnostní hlava jako náhrada mikroúderového značení, které nedosahovalo požadovaných kvalit kódu během jeho čtení. Protože je hliníkový odlitek po označení otryskáván, bylo zapotřebí zavést kód do dostatečné hloubky, aby byla i po otryskání zachována jeho čitelnost.

Další článek: Prakab Pražská kabelovna oslavila 100 let působení. Za tuto dobu hostivařská továrna nikdy nezastavila provoz