Výroba automobilů v TPCA byla obnovena

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 26. května 2020

TPCA, společný podnik Toyoty a PSA, vyrábí modely Toyota AYGO, Peugeot 108 a Citroën C1. Po vypuknutí epidemie COVID-19 zastavil český podnik výrobu 19. března. Obě směny začnou pracovat v omezeném režimu a výroba bude postupně navyšována na úroveň před vypuknutím epidemie a s ohledem na uspokojení poptávky zákazníků.

Inzerce

Můžeme znovu začít

Před rozhodnutím o obnovení výroby v TPCA byla zpracována studie proveditelnosti, která pečlivě vyhodnotila několik faktorů. Od počátku bylo její hlavní podmínkou zajistit bezpečnost všech zaměstnanců, dodavatelů a návštěvníků. Byla zavedena široká škála opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato opatření byla potvrzena se zástupci odborových organizací a taktéž starostou města Kolín, který továrnu osobně navštívil v pátek 22. května a přesvědčil se o všech opatřeních, která TPCA implementovala.

Národní i regionální vlády v Evropě podnikly v poslední době předběžné kroky, které mají částečně uvolnit přísná opatření přijatá ve snaze zadržet epidemii COVID-19. V některých evropských zemích mohou prodejci automobilů znovu otevřít své obchody, což umožňuje reagovat postupně na poptávku zákazníků a na rozvíjející se podmínky trhu. Před případným restartem bylo třeba zajistit i připravenost dodavatelů a logistiky.

Během odstávky pokračovaly stavební a konstrukční práce, instalace nových zařízení s ohledem na budoucí výrobu hybridního vozu Toyota Yaris, kterou TPCA oznámila v lednu letošního roku. “Zaměstnanci byli doma více jak dva měsíce a za tu dobu jsme pokračovali v projektových činnostech. Bylo nutné zaměstnance informovat nejen o tom, jaká opatření společnost připravila s ohledem na bezpečnost zaměstnanců proti koronaviru, ale i o tom, jak pokračují přípravy na nový model”, uvedl PR a korporátní manažer Tomáš Paroubek.

Některé příklady zdravotních a bezpečnostních opatření:

    značky na podlaze, oddělení pracovišť s ohledem na dodržování bezpečné vzdálenosti,

    prodloužení obědové přestávky,

    úprava vstupu, míst příjezdu a odjezdu zaměstnanců,

    jasné pokyny pro zvýšenou hygienu (časté mytí rukou, nedotýkat se obličeje)

    povinnost nosit roušku s ohledem na nařízení vlády,

    omezený počet osob při jednáních a schůzkách,

    zvýšení četnosti čištění a dezinfekce společných prostor.

Další článek: Díky digitalizaci výroby je individualizace gramofonů SEV rychlá a dobře zdokumentovaná