Výzkum a vývoj materiálů je jeden ze základních kamenů úspěchu společnosti Trelleborg Sealing Solutions

Během on-line života v době karantény jsem shlédl celou řadu profesionálně zpracovaných videí společnosti Trelleborg Sealing Solutions. Posléze jsem požádal české zastoupení společnosti o krátký rozhovor. Na otázky odpověděl pan Prokop Kocián, jednatel Trelleborg Sealing Solutions Czech.

U všech high-end výrobků je, myslím, obtížné přesvědčit zákazníka o přínosu špičkového dílu oproti standardnímu. Jak jste úspěšní v získávání zákazníků v České republice?

Náš úspěch u nových i stávajících zákazníků je přímo závislý na technických parametrech, které jsou na těsnění kladeny, a nárocích na spolehlivost. Čím vyšší požadavky například na chemickou odolnost, rozměrové tolerance, odolnost proti nízkým a vysokým teplotám, tím vyšší je naše šance u zákazníků uspět.

Vedle splnění technických parametrů je velmi důležitá i spolehlivost. Těsnění je v mnoha zařízeních nákladově nevýznamná položka. Z hlediska funkčnosti zařízení je kritická.

Nutnou součástí našeho působení v České republice a na Slovensku je technické poradenství. Jsme více techničtí konzultanti než prodejci. Toho si, myslím, naši zákazníci na nás cení.

Mění se čeští zákazníci v posledních desetiletích? Jsou postupem času náročnější a více ochotní si připlatit?

Zákazníci snad ve všech oborech vyrábějí stále složitější a technicky sofistikovanější stroje a zařízení nebo jejich části. Z toho vyplývají vyšší kvalitativní požadavky nejen na těsnění. Je úžasné sledovat, kam se technika posouvá.

Odpověď na Vaši otázku je tedy ano. Se zvyšujícími se požadavky na kvalitu se zvyšuje i ochota používat kvalitní těsnění za vyšší ceny.

Celá vaše výroba probíhá ve Švýcarsku? Případně, kde ještě máte další výrobní závody? Nakupujete některé části vašich výrobků externě?

Ve Švýcarsku máme jeden z 24 vlastních výrobních závodů, které má Trelleborg Sealing Solutions v Evropě, Americe a Asii. Švýcarský závod se specializuje na výrobky z materiálu LSR (Liquid Silicon Rubber), který má široké uplatnění především v lékařských zařízeních a medicíně obecně. Každý z 24 vlastních závodů je specializovaný. Nejde jen o materiály, ale i o technologii výroby a obory uplatnění. Požadavky oborů jako je např. letectví, automotive, výroba strojů, potravinářská výroba nebo medicína jsou velmi rozdílné. Proto je specializace nezbytná.

Část sortimentu nakupujeme i od výrobců, kteří nepatří do skupiny Trelleborg. Je to především z kapacitních důvodů nebo jako doplněk k vlastnímu sortimentu.

Zaujalo mě, že na prakticky všechny materiály i těsnění máte ochrannou známku. Svádíte ve vašem oboru velký boj s falzifikáty? Jakou máte zkušenost s vymahatelností práva v případě porušení patentů?

Výzkum a vývoj materiálů je jeden ze základních kamenů úspěchu společnosti Trelleborg Sealing Solutions.

Firma má 8 vlastních specializovaných R&D center a investuje do vývoje, nejen materiálů, ohromné peníze.

Na českém a slovenském trhu v posledních letech s falzifikáty nebojujeme. Trh se postupně kultivuje. To, s čím se potkáváme pravidelně, jsou náhrady našich těsnění v aplikacích, kde je Trelleborg předepsaný. S tím se dá bojovat těžko.

Z mého laického pohledu uvádíte překvapivě často na trh novinky. Co nového se dá v těsnění vymyslet? Kudy aktuálně směřuje výzkum a vývoj v této oblasti?

Z venku to tak asi nevypadá, ale vývoj materiálů a design těsnění je nekonečné téma. Nároky na technické parametry a kvalitu těsnění jsou stále vyšší. Proto ten vysoký počet novinek.

To, co nás bude stále častěji provázet, a netýká se to jen těsnění, je diagnostika strojů a zařízení. Snižování nákladů na údržbu a opravu strojů a zařízení je velké téma. Diagnostika v tom už v dnešní době umí hodně pomoci.

K aktuální situaci by mě zajímalo, zda se vás dotkla opatření proti pandemii koronaviru a jak u vás vypadá „nájezd“ do normálního stavu?

Opatření proti pandemii se činnosti Trelleborg Sealing Solutions samozřejmě dotkla. Naštěstí ne tak dramaticky jako jiných oborů, které musely zastavit činnost úplně. Pracovali jsme do konce června z domova a fungovalo to lépe, než jsme čekali. Tržby nám klesly, není to ale nic fatálního. Naštěstí máme zákazníky napříč mnoha obory. Je dobře vidět, jak rozdílně byly jednotlivé obory postiženy opatřeními proti pandemii.

Nájezd do „normálního“ stavu je bezproblémový. To, co je zásadně jiné, je ta nepředvídatelnost dalšího období. Až budeme psát normální bez uvozovek, budeme všichni určitě jistější.

Děkuji vám za rozhovor.

Další článek: MCAE Systems představuje novinky ze světa 3D technologií