Ambiciózní projekt na automatizaci filtrů se zrodil v Acam Solution v Brně

Iva Duroňová Acam Solution s.r.o.
— vydáno 3. září 2020

Špičkové technologické znalosti a komponenty od světových výrobců jsou hlavními pilíři nové automatizační linky, která funguje v olomoucké společnosti Sigma Group.

Covid- 19, označení pro virus, jenž citelně zasáhl do životů nás všech a zatřásl s našimi pevně nastavenými režimy. Jsem optimista a věřím proto, že všechno zlé je pro něco dobré, byť na pozitivní efekty mnohdy můžeme čekat zdánlivě dlouho. V situacích, kdy je vážně ohroženo zdraví však času nikdy není nazbyt a najdeme-li řešení, které může být jakýmkoliv způsobem přínosné pro zlepšení situace, je potřeba jednat rychle a bez zbytečných prodlev.

A přesně touto skutečností se řídila i mladá brněnská firma Acam Solution, v níž se v době celostátní karantény zrodila ctižádostivá myšlenka na prospěšnou automatizaci filtrů do respiračních masek. Filtry P3 s univerzálním závitem, jež jsou v Sigmě vyráběny, dokáží zachytit i viry a jsou tedy vhodné pro montáž na dýchací masky. Jejich výroba však byla až donedávna závislá na lidech. Více k samotnému projektu prozradí Ing. Pavel Bortlík, ředitel společnosti Acam Solution, který si i přes velké časové vypětí našel prostor a odpověděl na dotazy naší redakce.

Pane Bortlíku, prozraďte našim čtenářům, co bylo spouštěcím mechanismem k tomuto projektu a kdy se v hlavě zrodila myšlenka automatizované linky pro výrobu filtrů?

Můj bratr je lékař, stejně tak spousta dalších přátel. Když dostáváte informace, jaká je aktuální situace v nemocnicích (chybějící personál i zdravotnické pomůcky), tak přemýšlíte o tom, jak je to vůbec možné a co bude v okamžiku, kdybychom se přiblížili situaci v okolních státech… V mé pozici jsem zvyklý problémy řešit, takže jsem si kladl otázku, jak jim pomoci. Tehdy se zrodila myšlenka, že naše know-how v průmyslové automatizaci může být prospěšné. Mou první aktivitou v této oblasti byla organizace našich partnerů s dostupnými výrobními technologiemi a začali jsme ve spolupráci s brněnským Ceitec sériovou výrobu štítů, které se aktuálně hromadně vyrábí na 3D tiskárnách. Výstupem této aktivity je nyní probíhající výroba formy pro vstřikovací lis a výroba několika tisíců štítů by měla započít v těchto dnech.

Spouštěcím mechanismem projektu na automatizaci filtrů byl telefon od Patrika Reichla (CEO Czechinvestu), který mi vysvětlil, že v nemocnicích budou k respiračním maskám potřeba filtry ze Sigmy Lutín a že jejich výroba je velmi závislá na lidské práci, což je v dnešní době ohromné riziko. Pokud by se nakazil jeden zaměstnanec, tak jde celá směna do karantény. V tu chvíli celá akce začala.

V podobných situacích hraje prim čas. Bylo potřeba zohlednit, možná až zběsilé časové podmínky při vlastním návrhu linky? O jak náročné automatizaci vlastně hovoříme, můžete nám prosím linku blíže popsat?

Přesně jak říkáte. Čas je v této chvíli hlavní kritérium. Riziko nákazy je při koncentraci lidí ve výrobě vysoké a poptávka po produktu pochopitelně narůstá. Při návrhu jsme se v týmu shodli, že není prostor pro hledání optimálního řešení, ale je třeba implementovat dostupné komponenty, tak abychom pokryli aktuální potřebu automatizace. Na to, jak rychle je projekt realizovaný, se jedná o velmi komplexní řešení. Rozdělili jsme automatizaci do dvou etap. 

1. etapa spočívá v implementaci tří šestiosých robotů, z nichž jeden, osazený strojových viděním, vybírá vstupní materiál z beden. Další robot obsluhuje montážní technologii. Třetí robot poté kompletovaný díl zakládá/vykládá  do/ze zalévací technologie. Koncem prvního uzlu je výstupní dopravník, který přesouvá dílce k výstupní kontrole. 2. etapa spočívá v instalaci 2 kolaborativních robotů, z nichž jeden zajistí obsluhu měřidla pro výstupní kontrolu s následným tříděním OK/NOK. Druhý robot provádí laserový popis, který nahrazuje složité lepení štítků na filtr.

Ke spolupráci jste přizval celou řadu svých stálých obchodních partnerů, jaká byla jejich reakce a ochota podílet se na bezplatném projektu v takovém rozsahu? Dá se pro zajímavost uvést reálná cena této linky a kdy bude/byla uvedena do provozu?

Když jsem se se svým týmem shodl, že se projektu ujmeme, tak mi bylo jasné, že i kdyby výrobce filtrů chtěl linku zakoupit, tak jednání o ceně, designu linky a čekání na dodávku nových komponent, nebude z časových důvodů možné. Proto jsem se rozhodl, že oslovím naše partnery s žádostí, aby výrobci filtrů bezplatně zapůjčili jejich komponenty dostupné k okamžité expedici. Je mi velkým potěšením, že jsme si za 6 let naší činnosti zvolili obchodní partnery, kteří jsou myšlenkově nastaveni stejně jako my a opodstatněnou pomoc by neodmítli. Druhým pohledem je, že důvěra našich partnerů v náš tým je opravdu veliká, protože provést automatizaci na zelené louce za týden je velmi ambiciózní výzva. My jsme tu důvěru dostali a nesmírně si jí vážíme. Aktuálně vznikající linka obsahuje zapůjčené komponenty za cca 7 milionů korun.

Zní až neskutečně, že se vše podařilo zajistit v tak krátkém čase. 

Ano a jsem velice rád za to, že vše dopadlo jak jsme si řekli. Největší obavu jsme ovšem neměli z toho, že takovou automatizaci nestihneme navrhnout a dát dohromady, ale z možnosti, že může dojít k chybě, která by znemožnila i ruční výrobu. Pracovali jsme pod velkým tlakem a v takových situacích může člověk snadno něco přehlédnout. Všichni, kteří se na této akci podíleli předvedli nejen vysokou míru odhodlání pomoci, ale také absolutní profesionalitu. Například běžná čekací lhůta na dodání robota je asi tři měsíce a my ho měli de facto hned. Mnoho času zabere samotné vytvoření konceptu pro automatizaci daného procesu a mohl bych samozřejmě pokračovat dál.

Je zřejmé, že se můžete zcela spolehnout na podporu a bohaté zkušenosti celého týmu Acam Solution, i své obchodní partnery. Řada firem nyní bojuje o svojí existenci a řeší, jak nerozpustit ten svůj báječný tým. Jak nejlépe lze podle Vás čelit současné situaci, popřípadě se s ní vyrovnat?

Náš tým, nejen že má moji absolutní důvěru, ale za to, co jsme společně za ty roky dokázali, jim rovněž náleží můj nekonečný respekt. Můj kladný vztah k obchodním partnerům je vyjádřen jasně výše. Aktuální doba určitě není z hlediska zakázek jednoduchá, ale rozpouštět tým?!?! Když jsme s mým společníkem zakládali ACAM, tak jsme se shodli, že nebudeme budovat startup, ale společnost na pevných základech, čemuž také odpovídá naše finanční situace a můžu říci, že jsme na chudší období připraveni. Nezvolili jsme exponenciální nárůst počtu zaměstnanců a místo toho se soustředili na budování vysoké odbornosti našeho týmu, kvality nabízených řešení a budování dlouhodobých partnerství s našimi zákazníky. Naši partneři s námi komunikují budoucí projekty, budeme se věnovat vývoji naší univerzální robotické buňky HXG a třeba vyčerpáme i nějakou dovolenou – i když to aktuálně vypadá na výlety po ČR.

Jaký bude osud linky po ukončení výroby filtrů?

Linka nyní běží ve zkušebním provozu a po třech měsících od spuštění bude buď demontována, nebo si ji společnost Sigma Lutín odkoupí. Vše záleží na výhledu dalších objednávek. Svoji roli hraje i potřeba obnovení stávajícího strojového parku, jenž je nyní součástí této buňky. Tato rozhodnutí si však již musí zvážit vedení společnosti. Pokud se  tedy ptáte na další osud této linky, musím odpovědět, že aktuálně je otevřený. Její variabilita je však skutečně velká a v případě, že dojde k jejímu demontování, s jistotou víme, že svého nového majitele najde velice brzy.

Závěr rozhovoru patří velkému poděkování všem, kteří se na projektu podíleli:

Společnosti SIGMA Výzkumný a vývojový ústav za produkt, který v této době znamená opravdu mnoho, celém týmu ACAM SOLUTION, generálnímu partneru projektu FANUC CZECH a dalším úžasným partnerům KEYENCE, FESTO, SCHUNK INTEC, ROCKWELL AUTOMATION, CONTROL TECH, WEMAC, ALUTECKK, BALLUFF, HABERKORN, AMMERAAL BELTECH, KOVOZACH, HIWIN, RAVEO, RENARDS, SEDLAKOVÁ LEGAL, a v neposlední řadě  mnoha jednotlivcům zejména ŠIMON SCHOULA, JAN ŠIMURDA, LUKÁŠ HONC, ŠIMON ORAVEC, TOMÁŠ MAJER, ROMAN HALATA, JAN SOLDÁN, JIŘÍ BAŽATA, JAROSLAV BALCAR, PETR BRODECKÝ, VÁCLAV SLOVÁK, LUKÁŠ ZAVADIL a JAN BUDAI, kteří se na projektu aktivně podílí.

Bez vzájemné spolupráce a dobrých obchodních vztahů by byl projekt takového rozsahu jen sotva realizován. Během našeho setkání Pavel Bortlík několikrát zdůraznil skvělou spolupráci se všemi oslovenými společnostmi s nimiž Acam Solution dlouhodobě pracuje na mnohých projektech. Rozhodli jsme se proto dát prostorem několika vybraným firmám a jejich zástupcům položili následující dotazy:

 1. Jak dlouho spolupracujete se společností Acam Solutions a jak dlouho jste váhali s aktivní účastí na tomto projektu.
 2. Jaké komponenty/ technologie jste do linky v Lutíně dodali?
 3. Podporuje vaše společnost i jiné dobročinné projekty, popřípadě úzce spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými ústavy?

Ing. Jiří Petránek, MBA – jednatel FESTO, s. r. o.

 • S firmou Acam Solution spolupracujeme již řadu let, patří mezi naše důležité zákazníky a jako partneři spolupracujeme na řešení projektů v oblasti průmyslové automatizace. Když nás tedy oslovila s nabídkou účasti v tomto v jistém smyslu dobročinném projektu, neváhali jsme ani chvilku (ostatně vzhledem k požadovanému termínu realizace nebyl na váhání ani čas).
 • Na projektu jsme se podíleli dodávkou pneumatických prvků (pohonů, chapadel, ventilů a dalšího příslušenství), které běžně používáme k řešení automatizačních úloh našich zákazníků.
 • Spolupráce s vysokými a středními školami je pro nás velmi důležitá. Kromě spolupráce na automatizačních projektech řešených školami se oboru vzdělávání věnuje naše divize Didactic, která dodává školám výukové pomůcky pro výuku automatizace včetně vzorových úloh a příkladů realizace. Za téměř 30 let působení na českém trhu jsme již názornými výukovými systémy pro výuku automatizace vybavili celou řadu škol a jejich učeben automatizační techniky. Kromě těchto aktivit máme například tu čest být zakládajícím partnerem Národního centra pro Průmysl 4.0 sídlícím v pražském CIIRC, pravidelně sponzorujeme studentské projekty atd. Jsme rádi, že naše technologie slouží k výuce mladých lidí a jejich seznamování se s perspektivní oblastí průmyslové automatizace.

Pavel Tomeček, regionální obchodní ředitel Alutec KK

 • Aktivní spolupráce s firmou Acam Solutions začala v roce 2017 a během uplynulých tří  let si velice ceníme jejich přístupu a důvěry. S aktivní účastí na projektu jsme váhali jen chvilku, jasně převládl pocit nutnosti pomoci. O to víc v situaci, jako je tato. Spoluúčast považujeme za takřka povinnost, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Váhání způsobily hlavně otázky a pochybnosti, které vycházely z aktuálního přístupu a chování státního aparátu, a nemalou měrou za přispění medií…
 • Společnost Alutec KK je ryze českým výrobcem a distributorem hliníkového konstrukčního systému, který vznikl a rozvíjí se na základech českého umu, 25leté praxi a selského rozumu. Naše účast na projektu spočívala v dodání nosných rámů pod roboty a nosných konstrukcí z hliníkového konstrukčního systému. Tyto konstrukce jsme byli schopni vyrobit v extrémně rychlém čase, a sice do tří dnů od zadání! Kvalita a rychlost realizovaných zakázek je pro nás klíčová. Našimi velkými výhodami je velké množství skladových zásob všech námi nabízených profilů a příslušenství + moderně vybavený strojní park. Cena je odvislá od použitého profilu, který vychází z konstrukce, následně propočtu dle specifických požadavků projektu a jeho složitosti.
 • Na všechny části otázky můžeme odpovědět ANO. Vážíme si spolupráce s vysokými školami i výzkumnými ústavy. Vidíme velký potenciál v propojení české vědy a výzkumu s českými firmami. Co se týče dobročinné podpory, jsme dlouholetým podporovatelem a sponzorem nohejbalového sportu TJ SPARTAK ALUTEC KK ČELÁKOVICE, zároveň i hrdým partnerem halového mítinku v atletice „Hvězdy v Nehvizdech.“ V minulém roce jsme podporovali naše para hokejisty na mistrovství světa v Ostravě.

Adam Kabourek, produktový manažer automatizace SCHUNK Intec s. r. o.

 • Se společností ACAM a panem Bortlíkem jsme se poprvé potkali v únoru roku 2017 a spolupráce se pak naplno rozjela začátkem následujícího roku. S účastí na tomto projektu jsem v podstatě neváhal vůbec, šlo jen o to najít řešení, které bude dostupné jak časově tak i finančně. Jelikož se jednalo o zápůjčku většího počtu produktů, museli jsme se ujistit, že v současné nelehké situaci není toto nad naše možnosti. Po kontrole dostupnosti a konzultaci s vedením jsme dali akci zelenou v horizontu 24 hodin.
 • Na jedné části linky fungují pneumatická chapadla JGP, celkem šest kusů včetně senzoriky. Zde se pohybujeme řádově ve výších desítkách tisíc korun. Na druhém stanovišti pak běží tři chapadla pro kolaborativní aplikace EGP-C, zde se pohybujeme do 200 000 korun.
 • Společnost SCHUNK v Německu se podílí celkem pravidelně na dobročinných projektech a my tady v Česku jsme loni taktéž podpořili některé lokální aktivity. V letošním roce s touto činností pokračujeme, a to i přes aktuální situaci, kdy u nás dochází k řadě úspor. Podpořili jsme finančně nadaci Dobrý anděl, Nadační fond Kapka naděje a Nadaci charty 77.
 • Co se týče univerzit a výzkumných ústavů, tak tam se snažíme poskytovat maximální možnou podporu. A to jak formou zvýhodněných nabídek pro výzkum a výuku, kde je pro nás opravdu na prvním místě to, aby škola měla co používat, testovat a na čem provádět výuku. Taktéž děláme příležitostně prezentace a semináře pro studenty.

Petr Brodecký – Senior Sales Engineer – Laser Marker

 • Firma Keyence spolupracuje s Acam Solutions od roku 2015. Z účastí jsme v podstatě neváhali vůbec. Jediné na co se čekalo, bylo povolení mého japonského manažera. Ten nám zapůjčení popisovacího laseru bez problémů umožnil.
 • Firma Keyence vyrábí a dodává technologie všude tam, kde je automatizovaná výroba. Senzory, systémy strojového vidění, měření, digitální mikroskopy, profil projektory a pro tento projekt to hlavní – popisovací lasery. Jedná se o popisovací laser Keyence MD-X1500C. Tato technologie nahradila tradiční lepení nálepek, které provádí operátor. Cena této technologie se pohybuje řádově na 45 000 €.
 • Právě popisovací lasery jsou jedním z nejvyužívanějších produktů v současné, korona virové době. Kolegové z USA, Německa a Polska je používají na značení masek a respirátorů. V ČR takový projekt také máme, ale nechci předbíhat, vše je v jednání.

Další článek: Konference o digitalizaci českých výrobních podniků – Digitální výroba 2020