Analýza: Počet zakázek zaznamenal pětiletý rekord

Redakce Redakce
— vydáno 29. března 2016

V prvních dvou měsících roku 2016 vypsali investoři celkem 1278 soutěží v hodnotě 49 miliard korun. V obou případech jde o nejvyšší hodnoty za posledních pět let, tedy za celou dobu sledování. Aktivita veřejných investorů v ukončování výběrových řízení naopak stále vykazuje výrazný útlum a z hlediska objemu dosáhla dokonce pětiletého minima. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci února 2016.

V únoru 2016 vypsali veřejní investoři 723 výběrových řízení v celkové hodnotě 19,8 miliardy korun. Počet investic tak v meziročním srovnání vzrost téměř o třetinu (28,4 procenta), což zároveň představuje pětiletý únorový rekord (únor 2011 – 366 zakázek, únor 2012 – 457 zakázek, únor 2013 – 485 zakázek, únor 2014 – 576 zakázek, únor 2015 – 563 zakázek). Z hlediska objemu zakázek pak došlo k nárůstu o 14,6 procenta. „Největší zakázku měsíce února v hodnotě 1,1 miliardy korun vypsal Dopravní podnik hlavního města Prahy na dodávku silové elektřiny pro odběrná místa systému hromadné dopravy,“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. „Příznivá data o všech vypsaných stavebních zakázkách potvrzují očekávaný růst ekonomiky v tomto roce. Malý počet dokončovaných výběrových řízení zase ukazuje, že by se pravidla a postupy zadávání veřejných zakázek mohly ještě zpružnit a zjednodušit. Z pohledu stavebnictví bude klíčové, jak dopadne postup při ověřování dopadů stavby na životní prostředí u projektů schválených ještě dle starého zákona o EIA,“ komentuje veřejné zakázky Peter Dajko, generální ředitel skupiny CEMEX. 

Za první dva měsíce roku 2016 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 1278 soutěží v hodnotě 49 miliard korun, což představuje meziroční desetinový (9,9 procenta) nárůst počtu a čtvrtinový (25,2 procenta) nárůst objemu. V obou případech jde o nejpříznivější start do nového roku za posledních pět let, přičemž nejvýznamnější roli zde hraje únorová zakázka na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016–2025 v hodnotě 12,8 miliard korun. 

„Zájem lidí o výstavbu rodinných domů a drobné rekonstrukce je nyní opravdu velký. Reflektují ho společnosti, které se prezentují na stavebních veletrzích v Brně a které mají o výstavní plochy mnohem větší zájem než v minulých letech,“ říká Radim Tichý, ředitel Stavebních veletrhů Brno. „Objem investic meziročně vzrostl i v soukromém sektoru, kterému se především věnujeme,“ potvrzuje Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest. 

„Jsem přesvědčen o tom, že aktuální data o rekordním počtu veřejných stavebních zakázek tak trochu předpovídají další vývoj stavebního odvětví v ČR. Věřím, že po lednovém poklesu stavební výroby o téměř osm procent se v dalších měsících vrátíme k růstu podobnému tomu v roce minulém,“ dodává Tomáš Rosák, předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products. 

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Aktivita veřejných investorů v ukončování soutěží naopak zůstává i nadále na velmi nízké úrovni. Od ledna do února 2016 bylo konkrétním firmám zadáno 1140 zakázek v celkové hodnotě 18,2 miliardy korun. To oproti srovnatelnému období minulého roku představuje pokles o 36,1 procenta, respektive 41,5 procenta. Z hlediska počtu zakázek jde navíc o nejnižší hodnotu za poslední tři roky a z hlediska jejich objemu dokonce za posledních pět let, tedy za celou dobu sledování. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. 

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Další článek: Siemens a IBM vytvořili cloudové řešení pro řízení budov