Analýza: V únoru vypsali investoři zakázky za 606 milionů

Redakce Redakce
— vydáno 4. dubna 2016

Ve druhém měsíci roku 2016 zadali veřejní investoři celkem 46 výběrových řízení na projektové práce v hodnotě 606 milionů korun, přičemž v obou ukazatelích se jedná o únorové měsíční maximum za poslední tři roky. Od začátku roku jsou tak pro projektové firmy připraveny soutěže za téměř tři miliardy korun.

Aktivita investorů v ukončování výběrových řízení doznala v meziročním srovnání mírný nárůst. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci února 2016. 

V únoru 2016 vypsali veřejní investoři 46 výběrových řízení na projektové práce v celkové hodnotě 606 milionů korun, což v meziročním srovnání představuje více než trojnásobný nárůst počtu oznámení (253,8 procenta) a více než pětinásobný nárůst objemu zakázek (448,3 procenta). Zároveň se jedná v obou ukazatelích o nejvyšší únorové hodnoty za poslední tři roky, tedy za dobu sledování. „Největší zakázku tohoto měsíce v hodnotě 75 milionů korun vypsalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na výstavbu silnice R3 z Kaplice do Nažidel,“dodává Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. 

Od ledna do února se letos ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 79 soutěží v hodnotě 2,97 miliardy korun. To z hlediska počtu zakázek představuje meziroční nárůst o 146,9 procent. Z hlediska objemu jde oproti srovnatelnému období minulého roku o mnohonásobný skokový nárůst o 1724,1 procenta a v průběhu dvou měsíců tak bylo dosaženo téměř dvou třetin objemu zakázek za celý rok 2015. Největší podíl na tomto rekordním stavu má velká lednová zakázka od E.ON Distribuce, a.s. v hodnotě 1,3 miliardy korun. „Velké množství projektových kanceláří prodává svou práci pod cenou. Netýká se to jen veřejných zakázek, kde jsou ceny tlačené dolů velkým množstvím uchazečů, ale i soukromníků, kteří chtějí na projektu co nejvíc ušetřit,“ říká Radim Tichý, ředitel Stavebních veletrhů Brno. 

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

V prvních dvou měsících letošního roku státní investoři ukončili a zadali konkrétním projektovým firmám 78 zakázek, což představuje v meziročním srovnání desetinový nárůst (9,9 procent). Celkový objem ukončených soutěží pak dosáhl hodnoty 475 milionů korun a oproti srovnatelnému období předchozího roku se tak jedná o nárůst o 16,3 procenta. Některá zadávací řízení stále běží, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. „Za kvalitní projektovou dokumentaci je nutné si připlatit. Firmy jsou potom schopné práci věnovat více času a kvalitně promyslet návrh řešení,“ uvádí Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest. 

 

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Společnost CEEC Research je přední analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Její studie jsou využívány v současné době více než 17 000 společnostmi. CEEC Research vznikl v roce 2005 jako analytická organizace specializující se na zpracovávání výzkumů a analýz stavebního sektoru, následně se analytické pokrytí rozšířilo i na další vybrané sektory ekonomiky, včetně strojírenství. 

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje vysoce specializované odborné konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.

Další článek: Hannover Messe: světová scéna propojeného průmyslu