Automatizace vždy musí podpořit firemní strategii

Iva Duroňová Iva Duroňová
— vydáno 26. března 2019

Jedna z mnoha zajímavých vět, jež zazněly hned v úvodu třetího ročníku mezinárodní konference BRNO INDUSTRY 4.0, která se konala 22. ledna v brněnském hotelu International. A právě digitalizace, jež byla ústředním motivem letošní konference, má firmám primárně pomoci k vyšší efektivitě dlouhodobých firemních cílů.

Přes 220 účastníků zaplnilo konferenční prostory, aby si vyslechli aktuální novinky a trendy v technologiích, jež umožňují digitalizaci a automatizaci výrobních procesů. Konference, kterou pořádal klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0 společně s Regionální hospodářskou komorou Brno, se v odborném programu zaměřila na témata související s řízením výroby, zpracováním a vyhodnocováním výrobních dat, digitálními službami nebo kyberbezpečností v průmyslu.

Mezinárodní kontext a zkušenosti ze zahraničí byly reflektovány v přednáškách Jan Buriana ze společnosti E&Y nebo Marko Pfeifera z německého prestižního Fraunhoferova Institutu. Právě z úst Jana Buriana zazněla velice důležitá informace, a sice, že největším problémem je samotné prosazování těchto nových trendů a faktické pochopení jejich přínosu. V rámci příkladů z praxe odkázal účastníky i na zajímavé projekty v oblasti digitalizace, které dlouhodobě fungují v zahraničí a zdůraznil, že je velmi důležité vybrat si spolehlivého a zkušeného partnera pro oblast podnikového poradenství a zvýšení firemní výkonnosti. Oblasti řízení výroby a MES systémů byly na příkladech z praxe ilustrovány v přednáškách Dr. Lubomíra Slámy, ze společnosti Act-In CZ a Leoše Honse z firmy Unis. Velmi živou a interaktivní prezentaci nabídnul Peter Kurhajec ze slovenské společnosti MTS, která má, jako výrobce jednoúčelových strojů, dlouholeté zkušenosti s implementací technologií pro automatizaci. Peter Kurhajec mimo jiné připomněl, že Česká republika i Slovensko jsou pozadu za trendy, které běžně fungují v zahraničí, a že velkým problémem mnoha společností je především ztráta dat, jež se neukládají. Důležitost sběru relevatních dat s jejich následným vyhodnocováním, ať už na lokální nebo cloudové úrovni, zdůraznily vystoupení Romana Mužíka ze společnosti B+R automatizace i Petra Puše z Unicornu. 

DIGIMAT funguje bez rozdílu

Inspiraci pro digitalizaci výrobních firem a případové studie z poradenského programu DIGIMAT přinesla přednáška Radomíra Zbožínka a Petra Mináře ze společnosti Intemac Solutions, jež velmi zaujala všechny přítomné. Program DIGIMAT je určen malým a středním firmám z České republiky, jež chtějí díky digitalizaci získat nové konkurenční výhody. Díky tomuto programu mohou společnosti odhalit další příležitosti pro zlepšení vlastní výroby. Digimat funguje u všech společností stejně, bez ohledu na jejich dosavadní digitální vybavenost. Příklady reálných implementací pak zástupci Intemac Solution představili na detailněji popsaných příkladech z praxe. Petr Minář končil svoji prezentaci shrnutím, že každý systém dává tak dobré informace, jak dobrá jsou data, jež do něho vstupují. 

Úspěšná B2B jednání

V návaznosti na loňský úspěch byla i letos konfernce doprovázena jednacími bloky, při nichž se účastníci potkali při předem sjednaných B2B schůzkách. Této možnosti využili především rakouské společnosti, jež se do akce zapojily díky výborné spolupráci s obchodním oddělením Rakouského velvyslanectví. Ve dvou blocích proběhlo více než 60 jednání.

Po roce opět plně obsazený konfereční sál dokázal, že téma Průmyslu 4.0 stále více rezonuje u malých i středních společností a pro úspěšnou implementaci budou nezbytné nejen technologie samotné, ale i informovanost a schopnost lidí nové přístupy pojmout a efektivně je využívat. To s sebou přináší nové nároky na osvětu a vzdělávání, neboť nedostatek kvalifikovaných profesionálů aktuální trápí i odvětví digitálních technologií. 

Iva Duroňová, s použitím materiálů RHK Brno, Foto RHK Brno a Iva Duroňová

www.rhkbrno.cz , www.intemac.cz, www.ic40.cz

Další článek: PBS Velká Bíteš zahájila sériovou výrobu motoru PBS TJ 150