Cesta z krize vede přes elektromobilitu, říká průzkum Renishaw

Renishaw s.r.o.
— vydáno 23. září 2020

Tuzemské strojírenství čeká dlouhá a vleklá krize, pokud podniky nebudou více investovat do inovací podporujících přechod k elektromobilitě. Strojírenství zaměřené na výrobu součástek pro spalovací motory nemůže v budoucnu prosperovat. Vyplývá to z analýzy rizik a příležitostí společnosti Renishaw, která patří mezi světovou špičku v oboru strojírenských a vědeckých technologií. Firmy by měly investovat do vývoje ideálně 10 % z celkového obratu.

Inzerce

Bezprecedentní meziroční pokles tuzemské průmyslové produkce, která se v červnu rekordně propadla o 11,9 procenta, může být předzvěstí dlouhodobé krize tuzemského strojírenství. Týká se to zejména automobilového průmyslu, který je tahounem české ekonomiky a na nějž jsou navázána další odvětví.

„Automobilový průmysl se zásadně proměňuje s nástupem elektromobility, pandemie covid-19 tyto změny jen podstatně urychluje. Potřebné strukturální změny se ale v Česku nedějí, a pokud, tak jen velmi pomalu. Vidíme to z prodejů měřicích technologií, které jsou pro elektroautomobilismus nezbytné,“ říká Josef Sláma, ředitel tuzemské pobočky společnosti Renishaw.

Zpackaný přechod na elektromobilitu vyřadí tuzemské průmyslové firmy ze hry 

Český průmysl stojí před zásadní hrozbou a výzvou současně, kterou představuje přechod průmyslu na elektromobilitu. „Firmy, které se trendu rychle nepřizpůsobí, do pěti let skončí nebo upadnou do bezvýznamnosti. Nemusí se nám to líbit, nemusíme s trendem souhlasit, ale jde o momentálně nezvratný posun, který ovlivní strukturu tuzemského strojírenství,“ varuje Josef Sláma.

REVO vysokorychlostní kontrola statorů

 

Současné strojírenství orientované na výrobu součástek pro spalovací motory nemůže v budoucnu prosperovat. Inovační cykly spalovacích motorů jsou zhruba sedmileté. „Elektromobilita je ale ve své evoluci mnohem rychlejší, a to bude mít obrovský dopad na výrobní základnu. Významně vzrostou nároky na flexibilitu výrobních strojů a výrobních postupů,“ vysvětluje Josef Sláma.

Firma Renishaw na nástup elektromobility zareagovala například nabídkou nových pětiosých aplikací systému REVO určeného ke kontrole elektromotorů a dále nabídkou nových multiprocesních metod měření.

„Dalším takovým řešením je nabídka špičkových spektroskopů Renishaw určených ke kontrole chemického složení baterií, které jsou největší a nejdražší součástí elektřinou poháněných vozidel,“ dodává Josef Sláma.

Nedestruktivní Ramanovy technologie lze použít pro zkoumání chemických vlastností baterií v řadě provozních podmínek, jako je rychlonabíjení a extrémní teploty.

 

Investice do vývoje je třeba zvýšit na 10 % z celkového obratu

Z dlouhodobé analýzy společnosti Renishaw vyplývá, že receptem na překonání krizových momentů jsou investice do vývoje a inovací. Společnost do inovací, tedy výzkumu a vývoje, investuje dlouhodobě 14–16 % z obratu firmy, což je přibližně šestinásobek průměru většiny průmyslových odvětví. Jen za loňský rok tyto investice společnosti Renishaw představovaly 2,4 miliardy korun (82,4 milionu GBP).

Letošní hospodářské výsledky firmy Renishaw ukazují, že tato strategie je správná a že ji lze doporučit i dalším firmám v oboru. Finanční výsledky vykazují relativně malý pokles, a to navzdory bezprecedentnímu propadu globálního průmyslu z důvodu pandemie nemoci covid-19.

„Výnosy k letošnímu červnu činily 14,8 miliardy korun (510,2 mil. GBP), což je pouze o 11 % méně než v roce 2019. Ostatní průmyslová odvětví se potýkají s poklesy v řádu vyšších desítek procent. Inovace směřované zejména do oblasti elektromobility představují úspěšný recept na to, jak čelit turbulentním změnám v globálním průmyslu,“ konstatuje Josef Sláma.

Značnou výhodu má firma Renishaw v tom, že se začala klíčovými změnami zabývat ještě v období růstu. „Byli jsme postaveni před nutnost razantních změn, které stále probíhají. Kromě rozvoje portfolia produktů pro elektromobilitu další investice směřují do změny pracovních postupů a rozvoje dovedností související s negativními dopady pandemie covid-19. Zejména se jedná o spolupráci a komunikaci prostřednictvím digitálních platforem,“ shrnuje investiční strategii Josef Sláma.

Další článek: Údaje o nástrojích v mobilní aplikaci Seco Assistant