DB Schenker představil trendy v mezikontinentální přepravě

Redakce Redakce
— vydáno 9. června 2016

Vzrůstající objemy v leteckých přepravách, pokles cen a růst kapacity v námořních přepravách a rostoucí obliba železničního spojení mezi Čínou a Evropou. S těmito a dalšími trendy v mezikontinentální dopravě seznámil Ondřej Jašek z DB Schenker účastníky největší logistické události v České republice – konference Eastlog.

Ve dnech 26. a 27. května 2016 se v Praze konal již devatenáctý ročník největšího tuzemského kongresu s logistickou tématikou Eastlog. Společnost DB Schenker byla opět partnerem celé akce a prostřednictvím přednášky se podělila o své zkušenosti z oboru. 

Ondřej Jašek na konferenci Eastlog. Foto: DB Schenker

Ondřej Jašek, manažer kombinovaných přeprav v DB Schenker, porovnal ve svém vystoupení Horečka v mezikontinentální přepravě trendy u jednotlivých způsobů dálkové přepravy a objemy zboží, které se jimi přepravují do Evropy nebo v opačném směru. „V prvních měsících tohoto roku jsme zaznamenali vzrůstající celoevropský export v oblasti letecké přepravy pouze směrem na severoamerický kontinent. Export na ostatní trhy spíše klesá, přičemž největší propad exportu postihl země Jižní Ameriky a Afriky. Pod touto skutečností je pravděpodobně podepsáno několik faktorů, především pak ekonomická a sociální nestabilita těchto regionů,“ říká Ondřej Jašek z DB Schenker a dodává: „Nejmarkantnější zvýšení poptávky za hranicemi Evropy zaznamenalo zboží vyžadující regulaci teploty během přepravy, tedy převážně léčiva, potraviny a chemikálie. Co se naopak evropského leteckého importu týče, vzrostly nejvíce objemy dovezených textilních výrobků a strojních dílů.“ 

Podobný trend společnost zaznamenává rovněž i v oblasti námořní přepravy, kde export z Evropy a Asie v posledním kvartálu stabilně rostl pouze do Spojených států amerických a Kanady. Logistické společnosti a jejich klienti musí rovněž reagovat na převis nabídky kapacit ze strany námořních rejdařů. „Trh námořní přepravy je přezásoben kapacitou, kdy se po moři pohybují lodě s celkovou kapacitou cca 20,6 miliónů TEU. Odhady pro rok 2016 přitom předpokládají růst trhu přibližně o 2 %, avšak kapacitně vzroste o 4 %, podobný scénář očekáváme i v roce 2017. Převis nabídky pak způsobuje pokles cen na jedné straně, reorganizaci servisů, umělé parkování lodí a zpomalování rychlosti na straně druhé,“ uvádí Ondřej Jašek. 

Ve své prezentaci dále hovořil o vývoji provozu v největších světových přístavech, současné situaci na trase Evropa – Asie nebo o vzrůstajících objemech přepraveného zboží leteckou cestou a s tím spojených požadavcích uživatelů přepravních služeb. Ti kladou důraz jak na cenu a rychlost přepravy, tak i stále častěji na minimální environmentální stopu. Na své si přišli i zastánci pozemní železniční přepravy. Podle čísel DB Schenker představuje vhodnou alternativu pro přepravu zboží především z Číny do Evropy, kdy door-door řešení je až 2x rychlejší než námořní přeprava a 4x levnější než letecká. Tomuto proudu přispívá pravidelné železniční spojení s 13 významnými čínskými městy a nárůst celkového počtu vypravených vlaků. Novinkou jsou pak železniční spojení z Vietnamu a Jižní Koreje. 

Současným vývojem průmyslu, ekonomiky a logistiky pak hýbe několik zásadních megatrendů, jako je trvalý růst námořní kapacity obřích lodí ve srovnání s infrastrukturou přístavů a železničních spojení pro přepravy kontejnerů do vnitrozemí, klesající cena ropy, hledání nových alternativních přepravních tras, uprchlická krize v Evropě a vývoj a očekávání v oblasti průmyslové revoluce 4.0. 

Konference Eastlog poskytla prostor pro zajímavou a inspirativní diskuzi. Setkali se zde přední představitelé poskytovatelů logistických služeb, kteří využili jedinečné příležitosti k oživení obchodních kontaktů a dozvěděli se informace o aktuálním dění v oboru.

Další článek: Po jarních povodních hrozí koupě zaplaveného vozu