Evropské výzkumné centrum excelence v Plzni pracuje naplno

Redakce Redakce
— vydáno 9. března 2015

Evropské vědecké a výzkumné centrum excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost při Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) zahájilo ostrý provoz. Jde o první centrum tohoto typu na západě Čechách a jedno z osmi center excelence v Česku. S náklady přes miliardu korun se stalo doposud největší investicí ZČU.

Centrum nyní zaměstnává 270 českých i zahraničních vědců a výzkumníků, kteří se specializují na kybernetiku, informační technologie, mechaniku, fyziku, matematiku a geomatiku. Pracují na výzkumu a vývoji automatických řídicích systémů, řečových a informačních technologií, inteligentních materiálů, tenkovrstvých materiálů s unikátními vlastnostmi nebo matematických simulací a modelů, které nacházejí uplatnění v řadě aplikací, od vodních turbín až po atomové elektrárny. 

Evropské centrum excelence NTIS v Plzni. Zdroj: ZČU

„Podařilo se nám splnit všechny hlavní cíle projektu – postavit novou budovu, nakoupit přístroje a vybudovat výzkumné týmy,“ uvedl ředitel NTIS Pavel Novák. Podle něj bylo možné díky úsporám při stavbě budovy zakoupit více přístrojů, než bylo plánováno. 

Posláním NTIS není pouze věda a výzkum, ale také podpora zvyšování konkurenceschopnosti regionálního, republikového a evropského výzkumu a průmyslu. Centrum bude podle Nováka rozvíjet spolupráci s podnikovou sférou, která bude moci díky transferu technologií uplatnit výzkumné výsledky v inovacích a prakticky je využívat. Po pěti letech má být NTIS plně nebo z velké míry samofinancovatelný. V pětileté přechodné fázi ho podpoří národní program udržitelnosti. 

Od ledna centrum nabízí vedle výzkumné spolupráce rovněž pronájem části své vybudované infrastruktury. „Partnerské organizace budou moci využít moderních laboratoří se speciálními přístroji a technologiemi, do jejichž vybavení investovala univerzita 205 milionů korun,“ řekl Novák. Jde například o autoklávy, mikroskopy a výpočetní techniku. Ostatním zájemcům jsou k dispozici luxusní kongresové sály s kapacitou 130 a 247 osob pro výuku, semináře, konference a přednášky. 

Budování NTIS začalo v roce 2010, kdy Fakulta aplikovaných věd ZČU uspěla ve velké konkurenci univerzit a výzkumných ústavů a získala zhruba 80 procent nákladů z evropského operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Další článek: Solární elektrárny by měly i po rozdělení podléhat dani