Huť Poldi vydražena za 261 milionů korun

Redakce Redakce
— vydáno 13. dubna 2018

V dražbě svedli napínavý souboj dva uchazeči, minimální příhoz byl půl milionu.

Do dražby šly firmy Poldi a Poldi Trade, jejich hodnota je podle znaleckého posudku 180 milionů korun. Nejnižší podání stanovil věřitelský výbor na 160 milionů. Vydražitel, kterým je společnost Compagnia del mediterraneo Steel se sídlem v Brně, chce údajně co nejdříve obnovit výrobu.

Compagnia del mediterraneo Steel by měla za podnik zaplatit do 30 dnů, tedy do 14. května. Podle údajů z obchodního rejstříku firma vznikla letos 2. března, předmětem její činnosti je správa vlastního majetku. Její jednatel Stanislav Kraslavski řekl, že jde o filiálku mezinárodní společnosti, která má v oboru zkušenosti. Budoucnost Poldi podle něj závisí na trhu. "Všichni jsme otroci trhu, ale jsme připraveni investovat do Poldi a rozjet výrobu," přislíbil Kraslavski. Výši investic neupřesnil, stejně jako počet zaměstnanců, které by bylo potřeba přijmout. Bude podle něj záležet na potřebách výroby.

Další článek: Slévárenství je tradiční a dlouhodobý byznys