Jan Gregor a Jitka Šturmová (Škoda Auto): V loňském roce zaměstnanci podali přes 28 tisíc zlepšovacích návrhů

Redakce Redakce
— vydáno 14. března 2016

V rámci Strojírenského fóra v bloku Nástroje výzkumu a vývoje v úspěšném inovačním procesu budou Jan Gregor a Jirka Šturmová hovořit na téma Zlepšovatelství  –  program Z.E.B.R.A. a inovační aktivity. Tento program přináší společnosti Škoda Auto nemalé úspory a umožňuje zaměstnancům podílet se na zlepšování výrobků a procesů přímo tam, kde pracují.

Můžete na úvod přiblížit oblast, v které ve společnosti Škoda Auto pracujete?

Bc. Jan Gregor, MBA, MSc, Škoda Auto. Foto: škoda Auto 

Jan Gregor (JG): Po mém návratu ze společnosti Volkswagen Group Rus jsem od ledna 2015 zodpovědný za oblast Zlepšovatelství napříč firmou. Útvar Zlepšovatelství je v rámci organizační struktury společnosti zařazen do oblasti Řízení lidských zdrojů.

Ing. Jitka Šturmová, Ph.D, MBA, Škoda Auto. Foto: Škoda Auto

Jitka Šturmová (JŠ): Od května minulého roku se zabývám tématy k optimalizaci procesů, podpoře SMART IT prostředí, odbourávání byrokratické zátěže pro zaměstnance Škoda Auto. Jsem součástí celofiremního týmu na podporu inovační firemní kultury. 

Co bude hlavním poselstvím tématu, se kterým seznámíte návštěvníky Strojírenského fóra? 

JG: Mým cílem je představit základní principy fungujícího systému Zlepšovatelství a jeho důležitost, význam pro naši společnost. 

JŠ: Chtěla bych seznámit s projektem inovačního managementu ve Škoda Auto a s tím souvisejícím rozvojem firemní inovační kultury. 

Můžete přiblížit program Z.E.B.R.A.?

JG: V rámci společnosti jsou vytvářeny kvalitní podmínky, prostředí, systém pro zapojení zaměstnanců do oblasti Zlepšovatelství. Samozřejmostí je také elektronický systém pro podávání, registraci, vyřizování a odměňování návrhů ve společnosti Škoda Auto. Pojem Z.E.B.R.A. se používá od roku 1997 a prakticky mohu říci, že pro zaměstnance oblast Zlepšovatelství = Z.E.B.R.A. 

Můžete přiblížit celkový počet zlepšovacích návrhů, které byly podány vašimi zaměstnanci v loňském roce?

JG: V roce 2015 zaměstnanci podali přes 28 tisíc návrhů a byly zaznamenány čisté přínosy ve výši 346 milionů korun. Oba ukazatele jsou v rámci celé historie Zlepšovatelství rekordní. Od spojení s koncernem VW v roce 1991, jsme v únoru 2016 zaznamenali již dvě stě padesáti tisící zlepšovací návrh. 

Co by si posluchači z vaší přednášky měli především odnést?

JG: Systém Zlepšovatelství má obrovský potenciál. Právě díky nápadům zaměstnanců může firma stále zvyšovat efektivitu, zlepšovat pracovní procesy, podmínky či prostředí. Oblast Zlepšovatelství tak může poměrně výrazně přispět k zachování růstového trendu každé společnosti. 

JŠ: Inovativní kultura má přispět k pozitivnímu vnímání světa kolem sebe, sbírat inspiraci a přinášet nové nápady a myšlenky, které pomohou zlepšovat firemní kulturu a také prostředí společnosti.

Další článek: Tatra Defence Vehicle chystá výrobu vozidel Pandur a Titus