JOB AIR Technic zahájí praktickou výuku absolventů

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 4. září 2018

Letecká opravna JOB Air Technic se dlouhodobě potýká s nedostatkem leteckých mechaniků. Z tohoto důvodu byl v minulém roce obnoven na Vítkovické střední průmyslové škole obor letecký mechanik. Sedm absolventů prvního ročníku tak již letos zahájí odbornou praxi přímo v hangáru opravny na letišti v Ostravě-Mošnově.

Společnost JOB AIR Technic navyšuje opravárenskou kapacitu, aktuálně probíhá výstavba nového hangáru s dílenským zázemím, který pojme další dvě letadla typu Boeing 737 či Airbus A320. V minulém roce získala firma oprávnění na údržbu velkých letounů typu Airbus A330. V ideálním případě by společnost JOB AIR Technic potřebovala počet zaměstnanců v nejbližších letech zdvojnásobit, ale na trhu práce absolventi této specifické profese dlouhodobě scházejí. Proto také firma nepodcenila propagaci obnoveného oboru.

„Na jaře jsme pod záštitou školy uspořádali Den otevřených dveří, na nějž se dostavilo na 250 lidí. Nešlo samozřejmě pouze o zájemce o studium, většina z nich měla doprovod. Nicméně zájem o tento čtyřletý obor s maturitou nás mile překvapil a potěšil. Podle informací, které máme od ředitele školy Josefa Lukosze, měli přijatí studenti oboru na základní škole průměr do 1,4. Mají tedy velmi dobré studijní předpoklady,“ říká Miroslava Tomašulová, vedoucí tréninkového centra JOB Air Technic.

Tím, že absolvent střední školy nastoupí do JOB Air Technic, ocitne se teprve na začátku. „Čeká je základní výcvik, musejí prokázat tříletou praxi na letounu. Kromě toho procházejí teoretickou přípravou a zkouškami z modulů podle Part-66 (souhrn všech požadovaných znalostí). Svou náročností se vyrovnávají úrovni vysokoškolských zkoušek. Po absolvování základního výcviku získají průkaz leteckého mechanika. To je ale pro ilustraci pouze něco jako prázdný řidičák. Musejí ještě získat typové oprávnění pro určitý letoun,“ popisuje Miroslava Tomašulová náročnou, ale zajímavou cestu, než se z absolventa stane plnohodnotný letecký mechanik.

Další článek: Z Trimillu vyráží prototyp nového stroje