Manažery roku jsou Daniel Beneš a Zuzana Ceralová Petrofová

Redakce Redakce
— vydáno 28. dubna 2015

Za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana, členů vlády a čtyř stovek předních manažerů byly v paláci Žofín v Praze dne 23. dubna 2015 slavnostně vyhlášeny výsledky letošního, již 22. ročníku soutěže Manažer roku 2014. Soutěž vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Česká manažerská asociace.

Absolutními vítězi letošního ročníku se stali a titul Manažer a Manažerka roku získali Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ, a Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka a ředitelka společnost Petrof. Pomyslnou štafetu předali svým nástupcům Manažer roku 2013 Karel Žďárský a Manažerka roku 2013 Jaroslava Valová. Oceněným poblahopřál prezident České republiky Miloš Zeman, pod jehož záštitou se soutěž koná. Ocenění nejlepším manažerům předali první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr životního prostředí Richard Brabec, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka.

Nejlepšími manažery v České republice za rok 2014 jsou Zuzana Ceralová Petrofová a Daniel Beneš. Foto: archiv

Ceny předali také vyhlašovatelé soutěže Manažer roku, kteří se v rámci hodnotitelské komise podíleli na výběru vítězů. „Vybírali jsme podle charakterových vlastností, manažerských schopností a našich dlouhodobých principů, které nemá žádná jiná soutěž. Vítězové měli špičkové výsledky ve všech pěti námi hodnocených oblastech, včetně produktivity práce a přidané hodnoty, o kterých se podle mne v České republice málo mluví. U obou vítězů jsme dospěli k mimořádné shodě, oba získali velmi vysoký počet bodů,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. 

„Vítěze jsme vybírali podle jejich výsledků v posledních třech letech, akcentovali jsme přitom ještě více než dříve produktivitu práce a základní makroekonomické ukazatele vůbec. Tedy parametry, které v jiných soutěžích postrádáme. Velký důraz jsme také kladli na společenskou odpovědnost, včetně toho, jak se firmy chovají ke svým zaměstnancům,“ komentoval Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. 

„Oproti loňsku byl mezi finalisty cítit větší optimismus z vývoje ekonomiky už proto, že odvahu se přihlásit dostalo více manažerů než loni. Dalším posunem je, že ve finále jsme měli 23procentní podíl žen. Naše kritéria hodnocení jsou jasná: osobní příspěvek manažera k dobrým výsledkům firmy či instituce a jeho úsilí o zlepšení věcí veřejných. Jde nám o prosperitu celé České republiky, nejen o starost o vlastní byznys,“ uvedl Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace. 

Deset nejlepších manažerů bylo vybráno do žebříčku TOP 10. Jsou jimi: předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Koh-i-noor holding Vlastislav Bříza, ředitelka a jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Třinecké železárny Jan Czudek, předseda společnosti Moděva oděvní družstvo Konice Leo Doseděl, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Elcom Jiří Holoubek, generální ředitel společnosti Agro Jesenice u Prahy Josef Kubiš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiří Kunert, předsedkyně představenstva společnosti Renomia Jiřina Nepalová a ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Helena Štáchová. 

Oceněni byli i manažeři v dalších kategoriích: Mladý manažerský talent, Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců, Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců a Manažeři odvětví ve 23 oborech. Zvláštní kategorií je uvedení do Síně slávy: v tomto roce do ní byl uveden Prof. Zdeněk Souček. Součástí akce bylo rovněž vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší studentskou esej, tentokrát zaměřenou na některé z témat, vztahující se k Roku průmyslu a technického vzdělávání, vypsané Svazem průmyslu a dopravy České republiky s jeho partnery. 

Další vyhlašovaná ocenění:

Mladým manažerským talentem se stala Ing. Monika Šimánková, Ph.D., ze společnosti Hestego. 

Titul Vynikající manažer malé firmy do padesáti zaměstnanců si odnesla Mgr. Helena Štáchová z Divadla S+H. 

Ocenění Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců patří Mgr. Zuzaně Ceralové Petrofové ze společnosti Petrof. 

Soutěž O nejlepší studentskou esej má tyto oceněné: Patrika Borýska z VŠE Praha, Anežku Kolúchovou z Vysoké školy báňská – TU Ostrava a Lucii Vozákovou rovněž z Vysoké školy báňská – TU Ostrava. 

Manažeři odvětví 

Zemědělství: Ing. Josef Kubiš, AGRO Jesenice u Prahy 

Potravinářská výroba: Ing. Tomáš Milich, OVUS – podnik živočišné výroby. 

Výroba a prodej textilu, oděvů a tkanin: Ing. Leo Doseděl, Moděva oděvní družstvo Konice. 

Výroba pro sklářský průmysl: Ing. Zdeněk Frelich, AGC Flat Glass Czech, člen skupiny AGC. 

Výroba a zpracování dřeva: Ing. Vlastislav Bříza, Koh-i-noor Holding. 

Zpracování plastů a gumy: Ing. Czeslaw Kura, Ph.D., MBA, Pro North Czech. Chemie: Ing. Josef Tichý, Explosia. 

Výroba kovů a hutních výrobků: Ing. Jan Czudek, Třinecké železárny. 

Výroba součástek pro strojní zařízení: Zdeněk Sobota, Obzor, výrobní družstvo, Plzeň. 

Výroba a distribuce energií: Ing. Daniel Beneš, MBA, ČEZ. 

Výroba modelů, nástrojů a nářadí: Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová, Petrof. 

Výroba strojů a zařízení: Ing. Jan Houdek, Ph.D., INCO engineering. 

Výroba elektrických přístrojů a zařízení: Ing. Jiří Holoubek, Elcom. 

Výroba komponentů pro stavebnictví: Ing. Jindřich Zdráhal, Mechanika Prostějov, výrobní družstvo. 

Obchod a cestovní ruch: Ing. Martina Grygar Březinová, Sodexo Pass Česká republika. 

Doprava a letectví: Ilona Plšková, Aircraft Industries. 

Bankovnictví a pojišťovnictví: Jiřina Nepalová, Renomias. 

Informační technologie a vzdělávání: PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, LIGS University. 

Zdravotnictví a sociální služby: MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. 

Veřejná správa – tajemník: JUDr. Tomáš Elis, Statutární město Opava. 

Veřejná správa – představitel: Mgr. František Lukl, MPA, Město Kyjov 

Služby pro podnikatele – zemědělství: Ing. Jiří Sobota, Zemědělská společnost Sloveč. 

Služby pro veřejnost – kultura a sport: Mgr. Helena Štáchová, Divadlo S+H. 

O soutěži 

Soutěž Manažer roku je nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v České republice. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního již 22. ročníku soutěže proběhlo 23. dubna 2015 v pražském paláci Žofín. Soutěž se letos uskutečnila v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání. Další informace naleznete na webové stránce www.manazerroku.cz.

Další článek: Ve zlínské Univerzitě vzniklo Centrum polymerních systémů