Miroslav Sedláček z ČVUT nominován na Evropskou cenu

Redakce Redakce
— vydáno 27. dubna 2016

Evropský patentový úřad ocení v pěti kategoriích vynálezce a týmy vynálezců, jejichž vynálezy byly patentované a výjimečnou měrou přispěly ke společenskému, technickému nebo hospodářskému rozvoji. Potřetí od začátku udělování ceny vynálezce je mezi finalisty Čech: docent Miroslav Sedláček (65) z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze je nominován za svůj vynález kapalinové turbíny v kategorii výzkum. Toto prestižní vyznamenání uděluje Evropský patentový úřad 9. června v Lisabonu.

Z více než 400 individuálních vynálezců a týmů vynálezců, kteří byli pro ocenění navrženi, zvolila mezinárodní nezávislá porota pro letošní cenu vynálezce patnáct finalistů. Ti pocházejí ze třinácti zemí: z České republiky, Itálie, Belgie, Francie, Velké Británie, Německa, Nizozemska, Dánska, Švédska, Litvy, USA, Portugalska a Indie. Jejich vynálezy jsou z nejrůznějších oborů, jako je stavebnictví, lékařská technika, biochemie, technologie životního prostředí, potravinářská technologie a fyzika.

Miroslav Sedláček. Foto: ČVUT

 „Evropská cena pro vynálezce staví do popředí mnohotvárnou a významnou práci vynálezců z nejrůznějších zemí a technických disciplín. Jejich inovace pozitivně ovlivňují život milionů lidí na celém světě,“ řekl prezident Evropského patentového úřadu Benoît Battistelli u příležitosti oznámení finalistů Evropské ceny pro vynálezce 2016. „Evropský patentový systém garantuje vynálezcům podmínky nutné pro to, aby svou kreativitu mohli naplno rozvinout. Jejich inovativní síla vytváří základ pro hospodářskou prosperitu v Evropě.“ 

Mezi finalisty Evropské ceny pro vynálezce je i český vynálezce docent Miroslav Sedláček, inženýr, pedagog a vědec na Českém vysokém učení technickém v Praze. Společně se svými kolegy na univerzitě, Vladimírem Novákem a Václavem Beranem, pracoval na vývoji kapalinové turbíny a získal pro ni patent. Tato turbína má potenciál posunout systém získávání energie z vody o značný kus dopředu. Vychází z efektu vortexu – fyzikálního principu rotujících tekutin – a získává elektřinu z hydrokinetické energie. Kapalinová turbína může generovat energii také z pomalu tekoucích toků, potoků nebo z mořského přílivu a odlivu, což představuje revoluční alternativu a doplnění zdrojů při získávání energie z konvenčních vodních elektráren, pro které byla nutná značná průtoková rychlost nebo velká výška pádu vody. Kapalinová turbína dokáže vyrábět až deset kilowatthodin elektřiny za den z pomalu tekoucích toků (dostatečně pro pokrytí potřeby elektřiny pěti domácností) a tím zajistit zásobování v oblastech, které nejsou napojené na elektrickou síť. Tato metoda má potenciál na to, aby získávání elektrické energie z marginálních vodních zdrojů globálně nabralo úspěšný kurz. 

Evropský patentový úřad je se svými zhruba 7000 zaměstnanci jednou z největších institucí veřejné služby. Hlavní sídlo má v Mnichově; pobočky jsou v Berlíně, Bruselu, Den Haagu a ve Vídni. EPÚ byl založen pro podporu spolupráce evropských států v patentové oblasti. Přes centrální postup vydání patentu u EPÚ mohou vynálezci na základě jednoho jediného ohlášení patentu získat patentovou ochranu ve všech 38 členských státech EPÚ. EPÚ je mimoto nejvýznamnějším úřadem pro patentové rešerše a patentové informace. 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 119 studijních programů a v rámci nich 442 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2015 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 451–460. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51.–100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 101 –150. místě, v oblasti  „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151.–200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“.

Další článek: Dny otevřených dveří u partnerů SKF odstartovaly