Modernizace těžebního velkostroje KU 800

Iva Duroňová Iva Duroňová
— vydáno 14. února 2018

Strojírensko-metalurgická společnost UNEX předala po celkové opravě a modernizaci zpět do provozu velkostroj KU 800/12, který pracuje ve hnědouhelném lomu Jiří ve Vintířově na Sokolovsku. Oprava si vyžádala 235 tisíc hodin práce a trvala 14 měsíců.

"Velkostrojů řady KU 800 bylo v Uničově vyrobeno celkem 21, přičemž deset z nich je ještě stále v provozu jak v České republice, tak také v Rusku a na Ukrajině" říká projektant Petr Hlaváč, který vedl opravu a modernizaci KU 800/12. "Jde o spolehlivé stroje, které odvádějí při povrchové těžbě pořádný kus práce. Stroj, který má za sebou 30 let těžby a který jsme pro Sokolovskou uhelnou modernizovali, bude i nadále pracovat až do roku 2035, tzn. po celou dobu, kdy bude těžba v lomu Jiří probíhat.

Velkostroj KU 800/12 prošel poslední generální opravou v roce 1996, v roce 2003 se rekonstruovala špička stroje. Za posledních 20 let narýpal 169 754 651 m3 skrývky.

Stav stroje před rekonstrukcí odpovídal době provozu: valivé a kluzné kladky byly na konci své životnosti, vyměnit se musely i další opotřebované mechanické díly a hlavní lana. Výměnu vyžadovala i kabeláž stroje a jeho řídící systém. Oprava stroje v režii společností UNEX a Bohemia Müller (elektro práce) trvala déle než 14 měsíců. 

Oprava KU 800/12 si vyžádala cca 235 tisíc hodin práce specialistů obou spolupracujících společností. V jednu chvíli na stroji pracovalo až 108 pracovníků. Mimo jiné bylo položeno 78 625 metrů nových kabelů, nebo bylo speciálně odlito 1 600 ok pro válečky dopravních linek. Na subdodávkách technologií nebo produktů se podílelo celkem 45 firem,“ popisuje rozsah projektu Petr Hlaváč. „Při rekonstrukci manipulujeme s díly, které samy o sobě váží často i desítky tun. Vedle maximální opatrnosti proto uplatňujeme i znalost těchto strojů jako jejich historický výrobce a také zkušenosti s jejich servisem, opravami a modernizací, kterými v potřebném rozsahu v Česku disponují pouze odborníci ve společnosti UNEX.

Při opravě byl stroj vybaven hydraulicky řízenými brzdami pohonu kolesa, které jsou mj. osazeny senzory s funkcí hlídání opotřebení brzdových destiček. Tento typ brzd byl použit v ČR úplně poprvé.

Zvýšil se komfort obsluhy stroje, která má v klimatizovaných kabinách k dispozici např. nový kamerový systém a dorozumívací zařízení. Přesnou polohu stroje určuje přesné GPS zařízení a sada sklonoměrů. KU 800/12 disponuje také vlastní wi-fi sítí, nová je i elektronická požární signalizace.

Velkostroje KU 800 z Uničovských strojíren (dnes UNEX) patří k největším samohybným strojům, které kdy byly člověkem vyrobeny. Délka v ose je přes 170 metrů, výška 52 metrů. Koleso rýpadla má průměr 12,6 metru a je osazené 15 korečky o obsahu 1 000 litrů. Hmotnost se pohybuje okolo 4 400 tun, což odpovídá např. 131 letadlům typu Boeing 737. I s touto hmotností je stroj schopen samostatného pohybu: na speciálních ližinách udělá za minutu jeden krok tři metry dlouhý.

Další článek: Kovosvit se dostal ze ztráty