MPO a CzechInvest seznamují podniky s Průmyslem 4.0

Redakce Redakce
— vydáno 26. února 2016

Nastupující 4. průmyslová revoluce je aktuálním tématem v řadě světových ekonomik. Její podobu a důsledky pro české prostředí chce tuzemským průmyslovým podnikům přiblížit Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest.

Připravili pro ně sérii konferencí nazvaných Průmysl 4.0 v praxi. První z nich se za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, generálního ředitele agentury CzechInvest Karla Kučery a dalších hostů uskutečnila dnes v Brně. 

„Průmysl a celá ekonomika prochází rozsáhlými změnami způsobenými zaváděním informačních technologií a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a dalších odvětví hospodářství. Abychom nezůstali v pouhém vleku těchto změn, je nutné co nejdříve přijmout a začít pracovat s procesy této čtvrté průmyslové revoluce,“ vybídl na konferenci české podniky ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Jedině tak si Česká republika udrží svou konkurenceschopnost,“ zdůraznil ministr Mládek. 

„Průmyslových podniků se změny dotknou v první řadě. Chceme je proto seznámit s hlavními rysy a dopady, které na ně bude průmyslová revoluce mít,“ uvedl Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest. „Představíme jim, jak jsou již dnes uplatňovány principy konceptu Průmysl 4.0, kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti a jaká řešení jsou v současnosti již dostupná,“ upřesňuje. 

Průmysl 4.0 je českým označením současného trendu v oblasti průmyslové výroby někdy nazývaného čtvrtá průmyslová revoluce, který s sebou přináší změny do dalších oblastí hospodářství, do vědy a výzkumu a v důsledku i do celé společnosti. Veřejnosti byl tento koncept poprvé představen na Hannoverském veletrhu v roce 2011. První ucelený dokument, který dává doporučení pro implementaci konkrétních kroků pro uvedení konceptu do praxe, prezentovala německá spolková vláda v roce 2013. V českém prostředí se klíčovým dokumentem nastupujícího trendu stala Národní iniciativa Průmysl 4.0 představená ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2015. 

Tato komplexní změna se dotkne mnoha oblastí života české společnosti. Součástí diskuse jsou tudíž nejen státní instituce a resorty v čele s vládou České republiky, ale i oborové svazy, podniky, školy, výzkumná pracoviště a nevládní organizace. Tým jejich zástupců pod vedením profesora Vladimíra Maříka, ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze pracuje na implementaci konceptu Průmysl 4.0 do praxe. Své výsledky představí na konferenci v Brně. 

„Koncept Průmysl 4.0 mění filozofii a zažité postupy průmyslové výroby a pro firmy představuje jedinečnou příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného růstu. Jsem přesvědčen, že české podniky rychle začnou řešení a procesy konceptu Průmysl 4.0 zavádět, aby co nejdříve využily přínosů, které nabízí,“ říká generální ředitel skupiny Siemens v České republice Eduard Palíšek. 

Další konference uspořádá CzechInvest v průběhu roku 2016 v Plzni, Liberci a Ostravě. Termíny konání budou upřesněny na www.czechinvest.org

Shrnutí:

  • Koncept čtvrté průmyslové revoluce byl poprvé představen v Hannoveru v roce 2011,
  • vznik konceptu v České republice inicioval ministr Mládek v roce 2015,
  • implementaci do české praxe má na starosti tým odborníků pod vedením prof. Maříka.

Další článek: Průzkum: Český průmysl sází na investice, vývoj a růst produktivity