MPO aktualizovalo publikaci Export v kostce pro 1. pololetí 2013

Redakce Redakce
— vydáno 27. února 2013

Rok 2013 znamená druhý rok realizace Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020, kterou v březnu 2012 schválila vláda. Jednou z cest jak se dostávají jednotlivé nástroje podpory exportu k českým firmám a jak zvýšit jejich povědomí o službách státu v oblasti podpory a exportu je i Export v kostce – jednotná a kompletní nabídka služeb státu v oblasti podpory exportu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce prostřednictvím proexportní politiky podpořit úsilí českých firem v přístupu na zahraniční trhy. V tomto směru se MPO soustředí primárně na potřeby malých a středních podniků, u nichž existuje velký potenciál pro mezinárodní rozvoj. Více nežli v minulosti budou nástroje proexportní a obchodní politiky zaměřeny více na teritoriální a oborové priority. 

MPO vychází z toho, že evropské trhy, kam směřuje podstatná část českého vývozu, nebudou v nejbližším období generovat takovou poptávku, kterou potřebuje česká ekonomika pro svůj růst. Proto je dobře, že se české firmy vypravují stále ve větší míře do světa, aby se tam ucházeli o nové zakázky a hledali nové partnery. Stát jim v tomto chce být užitečným partnerem. Orientace proexportní politiky v žádném případě neznamená jakýmkoli způsobem abdikaci na obchodní a investiční příležitosti evropských trhů. 

Nehledě na veškeré úsilí existuje celá řada firem, které nemají jasnou představu o tom, co jim stát může nabídnout v oblasti mezinárodního rozvoje. To je nutno změnit a MPO přichází s projektem "One-Stop-Shop", jehož prostřednictvím chce služby státu v oblasti podpory exportu a podnikání ještě více přiblížit podnikatelům. 

Platforma tohoto projektu bude využita také k tomu, abychom se ještě účinněji vypořádali s administrativními překážkami obchodu a nadměrnou byrokratickou zátěží u nás doma i v zahraničí, na něž nás opakovaně upozorňují naši podnikatelé. 

Publikace „Export v kostce – I. pololetí 2013“ obsahuje nové balíčky služeb, které našim exportérům nabízíme. Balíčky jsou koncipovány tak, aby si v nich firmy mohly vybrat v závislosti na připravenosti k exportu či jejich velikosti. Při tvorbě těchto balíčků jsme byli vedeni potřebami vývozců a také imperativem snížit finanční náklady souvisejících s přístupem k některým službám..

Stáhněte si publikaci Ministerstva průmyslu a obchodu

Stáhnout Export v kostce

Další článek: Westinghouse, Toshiba a Metrostav podepsaly dohody s českými projektanty v rámci příprav na dostavbu Temelína