Průzkum: 29 % velkých firem bude začátkem roku nabírat zaměstnance

Redakce Redakce
— vydáno 9. prosince 2015

Výsledky průzkumu Manpower index trhu práce ukazují, že zaměstnavatelé mají pro 1. čtvrtletí nadprůměrné náborové plány, i přes nejslabší náborové období v roce. Celostátní index „kazí“ malé firmy a sektory zemědělství, těžba a hotelnictví.

V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro první čtvrtletí 2016 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v České republice položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2016 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Trh práce. Zdroj: MannpowerGroup

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2016 v průměru stagnující náborové plány. 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 7 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 85 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2016 hodnotu 0 %. 

Trh práce - zaměstnanci. Zdroj: MannpowerGroup

Index trhu práce. Zdroj: MannpowerGroup

 

„Nezaměstnanost v České republice nadále klesá a je druhá nejnižší v Evropě. To je velmi příznivá zpráva pro lidi, kteří hledají práci, ale společnosti si stále více stěžují, že nemohou najít dostatek vhodných zaměstnanců. Již neplatí, že nemohou najít pouze dostatek odborníků. V ČR jsou také tisíce neobsazených volných míst ve výrobě, skladování a call centrech. Podle Manpower index trhu práce bude v prvním čtvrtletí 2016 29 % velkých společností nad 250 zaměstnanců zvyšovat počet pracovních míst. Nejvíce poptávek zaznamenáváme především od našich klientů ve strojírenství, elektrotechnickém průmyslu a logistice. Celkové výsledky průzkumu zhoršuje především zimní sezóna v zemědělství, těžbě a hotelnictví. Opatrnost pozorujeme nadále ve většině malých firem,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika. 

Porovnání náborových plánů podle velikosti společnosti 

 Trh práce dle velikosti firmy. Zdroj: MannpowerGroup

Trh práce dle velikosti firmy. Zdroj: MannpowerGroup

 V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit především u velkých společností nad 250 zaměstnanců, kde je Čistý index +22 % (29 % bude nabírat a 7 % propouštět). U středních podniků je Čistý index +15 % a u malých podniků +8 %. Záporné náborové plány hlásí mikropodniky (pod deset zaměstnanců) s indexem -2 %. 

Porovnání dle odvětví 

 Trh práce - zpracovatelský průmysl. Zdroj: MannpowerGroup

 Trh práce - zemědělství. Zdroj: MannpowerGroup

 Trh práce - velkoobchod. Zdroj: MannpowerGroup

 Trh práce - ubytování. Zdroj: MannpowerGroup

 Trh práce - doprava. Zdroj: MannpowerGroup

  Trh práce - těžba. Zdroj: MannpowerGroup

 Trh práce - stavebnictví. Zdroj: MannpowerGroup

 Trh práce - státní správa. Zdroj: MannpowerGroup

 Trh práce - finance. Zdroj: MannpowerGroup

Trh práce - elektřina. Zdroj: MannpowerGroup

Zaměstnavatelé v šesti z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídá odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Čistým indexem trhu práce +9 %. Příznivé náborové prostředí mohou očekávat uchazeči o práci také v odvětví Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura s Indexem +7 %. Doprava, skladování a komunikace a Velkoobchod a maloobchod hlásí Index +2 %. Oproti tomu čtyři odvětví hlásí pokles náborových aktivit, především Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov, kde je Index -14 %. 

Regionální srovnání v rámci České republiky  

 Trh práce - Morava. Zdroj: MannpowerGroup

 Trh práce - Praha. Zdroj: MannpowerGroup

Zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější Čistý index trhu práce +4 % hlásí Morava, podobná situace je v Praze s Indexem ve výši +3 %. V Čechách očekávají útlum náborových aktivit, a to s hodnotou 3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index na Moravě posílil o 6 procentních bodů. Náborové plány v Čechách oslabily o 4 procentní body a v Praze zůstaly beze změn. 

Globální pohled 

Trh práce Česká republika. Zdroj: MannpowerGroup

 Čistý index trhu práce pro Českou republiku. Zdroj: MannpowerGroup

Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí ukazují, že zaměstnavatelé ve 39 ze 42 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil, avšak je těžké vysledovat jasný trend nebo směr, kterým se globální trh práce ubírá. Pracovní příležitosti pro uchazeče o práci jsou podobné jako v předchozím čtvrtletí a je patrné, že většina zaměstnavatelů vyčkává na jasnější signál trhu a hlásí zachování počtu pracovních sil nebo jejich mírný nárůst. Zaměstnavatelé se vyrovnávají s různými překážkami. Například zpomalení čínské ekonomiky má zřetelný dopad na trh práce i za hranicemi jejích sousedů v regionu Asie-Pacifik. Snížení poptávky po nerostných surovinách negativně ovlivňuje těžební odvětví na celém světě, včetně Kolumbie, Peru a Jižní Africe, které hlásí dosud nejméně optimistické předpovědi. Navíc mnoho kanceláří ManpowerGroup potvrzuje nedávný Průzkum nedostatku talentů, z jehož výsledků vyplývá, že zaměstnavatelé jsou stále frustrovaní problémy s nalezením talentů ve specifických oborech, včetně IT specialistů, techniků a dalších kvalifikovaných profesí. V porovnání s předchozím čtvrtletím i se stejným obdobím minulého roku se předpovědi různí. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se Index zlepšil v 23 zemích a oblastech ze 42, poklesl ve 13 a zůstal nezměněn v šesti. V meziročním srovnání Index posílil v 19 zemích a oblastech, oslabil v 18 a zůstal nezměněn v pěti. Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska hlásí zaměstnavatelé v Indii, na Tchaj-wanu a ve Spojených státech. Nejslabší – a jediné negativní – náborové prostředí hlásí Brazílie, Finsko a Francie. 

Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 42 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu Manpower Index trhu práce pro 1. kvartál roku 2016 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v prvním čtvrtletí 2016 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“  

Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. 

Průzkum probíhá již více než 50 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. Manpower Index trhu práce je založen na dotazování více než 58 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 42 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor. 

Průzkum Manpower Index trhu práce nyní probíhá v těchto 42 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Guatemala, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA a Velká Británie. Projekt odstartoval ve Spojených státech a Kanadě v roce 1962 a v roce 1966 se zapojila také Velká Británie. V roce 2002 se připojují Mexiko a Irsko, o rok později pak dalších 13 zemí. Nový Zéland se přidává v roce 2004, Čína, Indie, Švýcarsko a Tchaj-wan v roce 2005 a Argentina, Peru, Kostarika a Jihoafrická republika v roce 2006. V roce 2008 se do projektu zapojují i Česká republika, Guatemala, Kolumbie, Polsko, Rumunsko a Řecko, v roce 2009 Maďarsko a Brazílie, v roce 2010 Panama, pro rok 2011 Bulharsko, Izrael, Slovensko, Slovinsko a Turecko, v roce 2012 Finsko. 

Manpower má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná. 

Více informací o průzkumu a detailní výsledky za všechny země najdete na stránkách www.manpowergroup.comv sekci Research Center nebo na http://www.manpower.cz/index-trhu-prace.php 

Společnost ManpowerGroup je více než 65 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis, Manpower, ManpowerGroup Solutions a Right Management pomáhá 400 000 klientům v 80 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků a více než 600 000 uchazečům zajistí odpovídající práci. ManpowerGroup byla v roce 2015 již po popáté jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru. 

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2015, díky své síti 25 poboček, ManpowerGroup najde pro 1000 klientů 24 000 nových zaměstnanců.  

Další článek: Studie: Zkušenosti s brigádou během studia VŠ