Jsme největší strojírenský web
Oslavte s námi víc než 142 tisíc návštěv a 752 tisíc zobrazených stránek za měsíc leden! Máme pro vás dárek...

Reportáž: Budoucnost společnosti Antreg patří vývoji a inovacím

Iva Duroňová vydáno dne 18. června 2019

Strojařina je zkrátka úžasný obor, tuto větu během našeho rozhovoru použila ředitelka vyškovské strojírenské společnosti Antreg, Ing. Ilona Romanová hned několikrát. Během dvou hodin jsme se seznámili nejen s mnoha překážkami, které v Antregu museli zdolat, ale především s velkými plány, které se odvíjí od modernizace strojního vybavení.

Nadšení Ing. Romanové pro obor, jenž není její původní profesí, progresivní myšlení a zájem o technologické novinky jsou velmi inspirativní a nakažlivé. Získat pro rozhovor ženu strojařku není vůbec snadné a i v Antregu jsme se nejprve setkali s jistými rozpaky: „Víte, raději zůstávám v pozadí a nijak neřeším, že zrovna já vedu strojírenskou firmu. Jen jsem se nebála využít příležitosti, jež se mně kdysi naskytla.“ To byla první věta, které se nám od Ing. Romanové dostalo.

Ing. Ilona-Romanová, ředitelka společnosti Antreg, nás provedla celým provozem a představila i poslední přírůstky ve strojovém parku.

Začátky plné nejistoty

Antreg byl v minulosti součástí Zbrojovky Brno jako její odštěpný závod. Po privatizaci na konci devadesátých let se firma stala akciovkou a pokračovala v tradiční výrobě. Kultovním produktem, jenž je dodnes inovován dle přísných veterinárních norem, je jateční přístroj. Od počátku je rovněž vyráběna i speciální světelná technika pro pásová a kolová vozidla, díly motorů a zajímavý podíl tvořila i produkce regulační techniky. S příchodem nového tisíciletí se vedení ujala Ing. Romanová a zdaleka se nepustila do řízení prosperující firmy. „Především velká podpora nejbližšího okolí spolupracovníků i moje důvěra, že mě podrží i v největších šílenostech, mě hnaly kupředu. Přebírala jsem zchátralé výrobní haly, společnost s výraznou ekonomickou ztrátou i nedostačujícím technologickým vybavením. Začala jsem vysilující koloběh jednání s bankami a snažila se prioritně stanovit reálné splátkové kalendáře, abychom dokázali splatit všechny závazky. Rozhodně jsme nezačínali na zelené louce, což bylo tehdy docela trendy, ale vycházeli jsme z toho, co máme. Museli jsme provést rozsáhlé stavební rekonstrukce, nakoupit nové technologie poplatné tehdejší době a naučit zaměstnance s těmito novinkami pracovat, což nebylo vůbec snadné. Zjistila jsem, že strojaři ke svým strojům přilnou, neradi se s nimi loučí a snaží si je udržet do poslední chvíle. Setkávám se s tím dodnes a je pro mě překvapující, jak jsou novinky a výdobytky moderní doby, s nimiž neustále přicházím, zpočátku rozpačitě vnímány,“  říká s úsměvem Ilona Romanová. 

Technologický rozmach

Tlak odběratelů na objem zakázek přinesl zahájení rozsáhlých investic do strojového parku. Ke starším a vesměs jednoúčelovým strojům, které sice byly vysoce produktivní, ale určené jen pro konkrétní výrobní operace, začaly přibývat nové, mnohem produktivnější stroje. Těmi prvními byly tři CNC soustruhy S 50. V Antregu se mohou pochlubit zajímavým prvenstvím, neboť si jako první v České republice pořídili japonský soustruh Mori Seiki od společnosti Newtech. Dle slov ředitelky Romanové se jednalo o zcela zásadní krok, neboť důvěra v japonské stroje trvá dodnes a ve výběru stále hrají prim. „S první mori seikou přišla i úžasná technologická podpora. Rychlost, precizní práce stroje a kvalita zpracování jsou nesmírně důležité, pro mě je však rozhodujícím faktorem i přístup k zákazníkovi. Ten pocit, kdy víte, že je o vás královsky postaráno, i když vlastníte jeden jediný stroj, vyvolá velkou důvěru a nenutí vás pátrat po jiných. V roce 2003 byla firma z nejhoršího venku a měli jsme před sebou období technologického růstu,“ doplňuje inženýrka Romanová. Výroba společnosti byla od počátku zaměřená především na soustružnické operace, proto strojový park brzy doplnily další soustruhy s naháněnými nástroji Mori Seiki řady NL2500MC/700, soustruh s protivřetenem Mori Seiki NL2500Si/700, soustruh s osou Y Mori Seiki NL2500Y/700 a soustruh Mori Seiki CL253B na větší průměry. Zástupci Antregu však pružně zareagovali i na stoupající poptávku po frézovaných dílech: „Pořídili jsme si asi nejlevnější stroj, který doposud ve firmě máme, a sice tchajwanské vertikální obráběcí centrum Topper TMV 510, na němž jsme začali frézovat hliník pro německého zákazníka. Topper nás neskutečně překvapil a udělal nám velkou radost. Skvělou volbou byl i Chevalier QP2033, jenž je skvělý v poměru cena/výkon. Od počátku obrábí litinu ve dvousměnném provozu a prozatím jsme na něm po třinácti letech vyměnili jen vřeteno. Obsluha si stroj velmi pochvaluje a já opět kvituji i vynikající servis. Do roku 2008 jsme opravdu velmi investovali do obnovení našich technologií, pořídili jsme další dvě Mori Seiki NV5000 a 1B/40 - vertikální tříosu s rotační děličkou na doplnění čtvrté osy, brusku na plocho značky Chevalier, tentokrát od společnosti Taima, kde je nám spolehlivou pravou rukou pan Mikoška, brusku na kulato Kellenberger a elektroerozivní drátovou řezačku Agiecut Progress V3.“ 

Vlastní vývoj i výroba koncových produktů

Společnost Antreg je od počátku existence rozdělena na tři výrobní střediska, jimiž jsou obrobna, nástrojárna a výroba speciální světelné techniky. Více než 50 % činnosti společnosti tvoří obrábění, kam spadá výroba vysoce přesných dílů pro automobilový a letecký průmysl, specifická výroba dílů pro laboratorní a lékárenskou techniku a obrábění dílů pro vlastní produkty, včetně komponentů pro světelnou techniku. Obrábění je stále nejvíce rostoucím provozem, a proto i nejvíce podporovaným z hlediska investic do technologií. Nástrojárna se zabývá převážně konstrukcí, výrobou a vývojem speciálních a lisovacích nástrojů, měřidel, upínačů i forem na plasty. Majoritní podíl výroby třetího střediska tvoří speciální světelná technika určená do těžkých klimatických podmínek, tedy pro kolová a pásová vozidla či poziční osvětlení letadel. Každé světlo prochází tlakovou zkouškou vodotěsnosti a je odolné teplotám od - 60 °C do + 60 °C. Inovovaný hledací světlomet v současnosti čeká na výstupy. Velmi úspěšným projektem je vývoj ventilů pro různé kapaliny. Pro Poličské strojírny v Antregu vyvinuli speciální dvoustupňový elektromagnetický ventil E626 pro výbušné prostředí. Jedná se o jednoúčelový prvek k ovládání dvoustupňového hydraulicky řízeného ventilu pro rotační průtočná měřidla kapalných paliv, jenž umožňuje regulaci různých kapalin od běžného benzínu až po kerosin. 

S Ilonou Romanovou jsme se dostali i k aktuálním trendům a procesnímu řízení. Vzpomínka na dobu, v níž byl počítač velkou neznámou a mnozí nevěděli, co si mají představit pod pojmem „práce s myší“, nám vykouzlila úsměv na tváři. „Vzpomínám si, jak jsme s ekonomickou ředitelkou nešťastně chodily po areálech výstaviště v Brně, kde se tehdy konal veletrh Invex, a marně se snažily najít systém, jenž by nám dokázal dát okamžitý přehled a výstupy z výroby. Nárůst jednotlivých položek a kusovníků ve všech našich provozech byl markantní a orientace stále složitější. Nabídka však byla jen v ekonomických systémech. Nakonec nás oslovila slovenská firma a vytvořila nám výrobní řídicí systém na míru, jejž jsme začali nasazovat již v roce 2004, kdy byla počítačová gramotnost velmi špatná. Mnozí k počítači přistupovali s neskrývaným děsem, což je dnes rozhodně úsměvné. Otevřel se nám nový svět a zjistili jsme, jak je tento systém řízení výroby úžasný. Na řadu přišly čárové kódy, měli jsme přehled o výrobních operacích, a byť jsme zpočátku byly nadšené jen já a moje ekonomka, časem jasné výhody přijali všichni,“ říká ředitelka společnosti. 

Čas na první pětiosku i novou halu

Během rozhovoru jsme pochopili, že potká-li Ing. Romanovou nějaká zásadní událost, nastane posun do nových oblastí a hledají se vždy řešení pokroková, nikoliv zpátečnická. Nejinak tomu bylo i v případě, kdy ekonomické aspekty vedly k odklonění od automobilového průmyslu, či nástupem krize, jež znamenala provoz v omezeném režimu. „Bylo jasné, že co bylo, už se nevrátí, a počítala jsem s tím, že musíme jít do pokročilejších věcí, sofistikovanějších výrobků a zajímavých dílů. Začala jsem proto prosazovat pořízení prvního pětiosého centra a přechod k pětiosému frézování. V roce 2010 se pořídil první stroj Makino D500, k němuž jsme však již potřebovali CAM systém a odpovídající software. Zvolili jsme GibbsCAM a opět musím říci, že mám velké štěstí na obchodní partnery. Pan Staněk ze společnosti technology - support nás dokonale proškolil, měl trpělivost i se mnou, neboť já se vždy snažím maximálně proniknout do pořizovaných novinek. Časem jsme pořídili další Makino D500, novou hloubičku Makino EDAF3 a první horizontální obráběcí centrum s paletizací Makino a61nx, což je můj nejoblíbenější stroj. Následovalo vertikální centrum Makino PS105, druhá rovinná bruska na plocho Chevalier a posledním přírůstkem je skvělý Okuma Multus od Misanu, v jehož pracovním prostoru je pětiosé vertikální vřeteno, dvě protivřetena a spodní revolverová hlava. Programování probíhá dvoukanálově, což nám umožňuje různou práci vpravo i vlevo.“ Současně se zavedením pětiosého frézování začala Ilona Romanová zpracovávat projekt na přístavbu k stávající obrobně, což znamenalo rozšíření výrobních ploch na 10 000 m2 z celkové plochy 18 000 m2 firemního areálu, čímž přibyly i nové výrobní možnosti. 

Nová hala = nový produkt = nové úspěchy

Od roku 2011 bylo ve firmě Antreg opraveno, upraveno nebo jinak zpracováno více než 12 000 kusů převážně vojenských zbraní. Z Vyškova na trh však putují i systémy vyměnitelných jednotek. Jedná se o adaptéry ráže .22 Long rifle, které jsou určené pro pistole řady CZ 75 a CZ SHADOW2. Hned první dva prototypy byly úspěšně prezentovány na veletrhu IWA v Norimberku a výroba se postupně rozšiřuje o další typy pistolových adaptérů. „Zbraně jsou hlavní doménou našeho šéfa výroby, jenž neustále pracuje na zdokonalení procesů a vývoji nových produktů. V roce 2017 jsme díky tomu představili třetí řadu adaptérů s označením Phoenix. Od toho byl krůček k výrobě pěti typů malorážové pistole  a dále k pistoli o ráži 9 mm LUGER, kde aktuálně dokončujeme poslední designové úpravy. Pro rok 2019 máme úplnou novinku a věříme, že se stane naším top produktem. Jedná se o pušku ráže 5.56 x 45 mm(.223). Výrobně jsme se tak dostali úplně jinam. Ještě v loňském roce 80 % objemu výroby tvořilo čisté obrábění dílů, zatímco nyní se překláníme do finálního produktu. Bude to velmi těžký rok, byť víme, že naše produkty jsou konkurenceschopné,“ upřesnila Romanová. Pro vývoj nových sportovních zbraní bylo nutné zavést testování nových modelů a tím plně ověřit jejich funkci, životnost, přesnost i rozptyl střelby. Během rekonstrukce výrobní haly v roce 2017 proto vznikla vlastní tormentační zkušebna a tunelová střelnice, která má podélné terčové dráhy. Zbraním momentálně v Antregu věnují maximum, což dokládá i fakt, že řada zaměstnanců si udělala zbrojní průkaz k doplnění potřebné kvalifikace.  

Budoucnost v této firmě z Vyškova rozhodně patří dalšímu vývoji a inovacím. V plánu je nákup nových technologií, přičemž investice budou cíleny především do sofistikovaných obráběcích strojů, které nabídnou sdružování operací do jednoho pracovního prostoru. A budoucnost zde patří i ženám, které ředitelka společnosti uvítá s otevřenou náručí. „Ženy mají jiný způsob práce a styl, který mně tady docela chybí, ale hlavní je, aby měl člověk ke všemu, co dělá, kladný vztah,“ uzavřela naše setkání Ilona Romanová. 

Iva Duroňová, STROJIRENSTVI.CZ

Více najdete na: www.antreg.cz
Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.