Společnost Renishaw pomáhá s výrobou plicních ventilátorů v Británii

Renishaw s.r.o.
— vydáno 29. dubna 2020

Krátce po vypuknutí pandemie nového koronaviru se společnost Renishaw stala součástí konsorcia, které zajištuje výrobu plicních ventilátorů. Společnost věnovala podstatnou část výrobní kapacity závodů v Gloucestershire a v Jižním Walesu výrobě přesných součástí dvou druhů ventilátorů, vyráběných konsorciem VentilatorChallengeUK.

Inzerce

„Po výzvě vlády jsme spěchali s reakcí. Okamžitě jsme si uvědomili naléhavost této výzvy. Ventilátory jsou náročná lékařská zařízení a my jsme pocítili, že nejlépe využijeme našich možností, když pomůžeme zvýšit jejich výrobu s využitím stávajících technologií. Záhy jsme zjistili, že mnoho dalších průmyslových společností uvažuje stejným způsobem, a že je zapotřebí našich společných kapacit i možností pro dosažení tohoto mimořádného úsilí,“ vysvětluje Marc Saunders, ředitel skupiny Group Strategic Development, odpovědný za aktivitu společnosti Renishaw.

Společnost Renishaw se během několika dnů připojila k vedoucím společnostem z oblastí leteckého, automobilového a lékařského průmyslu i z oblasti motosportu při vytvoření konsorcia VentilatorChallengeUK pod vedením Dicka Elsy, výkonného ředitele společnosti High Value Manufacturing Catapult. Tento pestrý tým pracuje nonstop na posílení výroby dvou osvědčených ventilátorů vybraných NHS a vyráběných ve Spojeném království společností Penlon and Smiths Medical.

„Penlon and Smiths vyrobí za normálních okolností 50 až 60 ventilátorů týdně. Dnes však díky možnostem a zdrojům širšího konsorcia směřujeme k výrobě nejméně 1 500 jednotek typů Penlon and Smiths za týden. Ventilátory jsou složité a velice náročné lékařské přístroje. Je nesmírně důležité udržet rovnováhu mezi rychlostí dodávek i absolutním zachováním prováděcích standardů, nutných pro zajištění bezpečnosti pacientů,“ vysvětluje Disk Elsy.

Výrobní aktivity společnosti Renishaw jsou v tomto kontextu součástí komplexní sítě dodavatelů, koordinovaných konsorciem. Mnozí z nich, jako například Renishaw, vyrábějí součásti ventilátorů poprvé. Každý ventilátor se skládá ze stovek různých součástí. Při hromadné výrobě musí být na montáž dodány v pravý čas miliony součástí, což je nesmírně náročné na logistiku.

„Na tuto důležitou práci jsme se museli náležitě připravit. Jedná se jak o projekt ventilátorů, tak o naše globální zákazníky v kritických dodavatelských řetězcích. Pro zavedení dalších opatření k ochraně zdraví našich zaměstnanců jsme minulý týden dočasně uzavřeli naše výrobní závody ve Spojeném království. Reorganizací našich závodů jsme získali více prostoru, který jsme rozčlenili na zóny pro zamezení pohybu mezi nimi,“ vysvětluje Gareth Hankins, ředitel divize výrobních služeb společnosti Renishaw. „Také jsme zlepšili hygienická opatření pro minimalizaci potenciálního rizika rozšíření infekce. Náš personál reagoval na tuto náročnou situaci skvěle a je úžasné vidět, jak naše závody fungují a plní svoji úlohu součásti národního úkolu výroby ventilátorů,“ dodává Hankins.

Marc Saunders na to reaguje, „Bylo to několik zcela mimořádných týdnů, kdy jsme se s tolika společnostmi z nejrůznějších oborů zaměřili na jediný cíl a začali tak rychle a efektivně spolupracovat. Konsorcium VentilatorChallengeUK pracuje s neuvěřitelným odhodláním a energií pro zvýšení výroby tolik potřebných ventilátorů pro boj s virem, který ovlivňuje lidi na celém světě.“

Uzavírá slovy, „Klíčovou zprávou konsorcia je „Každý vyrobený ventilátor znamená zachráněný život“ a společnost Renishaw je hrdá, že je součástí tohoto životně důležitého úsilí.“

Další článek: Pneumatická brzda DAKO automaticky zastaví vlak při havárii