Trendy 2015: GibbsCAM – řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Redakce Redakce
— vydáno 11. září 2015

V současnosti nejvíce rostoucí segment CNC obráběcích strojů jsou stroje spojující v sobě více technologických možností. Následující řádky ukazují prověřené CAM řešení pro tento typ strojů.

Multifunkční CNC stroje spojují více možností a funkcionality. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou také stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Příklad aplikace GibbsCAMu ve firmě Componenta Moravia.
 

Technology-support zaměstnává lidi, kteří měli možnost se ve svých profesních životech setkat s reálnými výrobními provozy s CNC obráběcími stroji. Pracovali jako NC programátoři, seřizovači a obsluha CNC obráběcích strojů anebo instalovali, předávali na dílce a zaškolovali uživatele nových CNC strojů, další pracovali na metrologii nebo jako školitelé CNC řídicích systémů. Lidé, kteří se od roku 2003 snažili a od roku 2005 řeší kompletní dodávky systémů pro přípravu NC programů a výroby na multifunkčních CNC obráběcích strojích v Česku a na Slovensku. 

Kompletní dodávkou od firmy Technology-support rozumíme dodání technologického CAD/CAM systému GibbsCAM, elektronických licencí a instalačního média, dodání postprocesorů pro CNC obráběcí stroje a jejich implementace, tj. odladění na strojích a komplexní zaškolení NC programátorů včetně jejich nepřetržité on-line technické podpory. Kvalita poskytovaných služeb se opírá o spolupráci s výrobci a dodavateli CNC obráběcích strojů a řídicích systémů a především o šikovné lidi z výrobních provozů od CNC obráběcích strojů, kteří chtějí nad strojem „zvítězit“. 

Přestože je každá zakázka odlišná, s GibbsCAMem uživatel není omezen na jeden způsob práce. Vždy začíná geometrií (importem, nebo vlastní tvorbou, protože často má k dispozici pouze vytištěný výkres z PDF a s ním si musí umět poradit taktéž). Následuje tvorba drah nástrojů. Po jejich výpočtu umožňuje GibbsCAM optimalizovat výrobní procesy, a to i multifunkční obráběcí technologie s jejich více vřeteny a vícenástrojovými hlavami i s pomocnými funkcemi, jako jsou podavače tyčí, lopatky a popotahováky. Následně je potřeba vše virtualně zkontrolovat, doupravit projekt a zase prověřit. Posledním krokem od stolu je vygenerování NC programu pro konkrétní CNC obráběcí stroj a příprava výrobní dokumentace. Následuje práce na dílně, a to seřízení CNC obráběcího stroje dle dodané dokumentace, vlastní obrábění, průběžné měření a dílčí korekce opotřebovaných nástrojů. Je-li zakázka dobře a včas vyrobena, přechází požadavek na ekonomické oddělení, aby zákazníkovi vystavilo fakturu. 

Ignorujte „CAM videohry“

„Navzory stávajícímu trendu, který se bohužel prosazuje na českém trhu v oblasti CAM řešení, my nedodáváme videohry. V případě pořízení pouze ‚CAM videohry‘ na váš počítač nevyřešíte požadavek na efektivní přípravu NC programů pro dílnu. Když pomocí pořízeného CAM systému nelze generovat NC programy a připravovat výrobu na multifunkčních CNC obráběcích strojích dnes, nová verze ze softwaru to dokáže jen stěží a technická podpora dodavatele už vůbec ne. Pokud jde o námi dodávané řešení, věřte jiným, kteří už GibbsCAM používají, nebo si jej sami prověřte. Stačí si napsat o licenci a k žádosti připojit seznam vašich CNC obráběcích strojů s přesným označením jejich řídicích systémů,“ říká Vlastimil Staněk, ředitel společnosti Technology-support. 

Prezentace společnosti Technology-support, www.t-support.cz

Další článek: Trendy 2015: Staňte se dodavateli mezinárodních výzkumných organizací