Trendy: Pět výrobních technologií podporujících koncept digitální továrny

Redakce Redakce
— vydáno 31. března 2016

Budoucnost výrobního podniku stojí na dvou pilířích: výrobních technologiích a informačních technologiích, jež jsou spolu úzce svázány. Zatímco moderní IT trendy jsou diskutovány poměrně obsáhle, jsou to především nové výrobní technologie a procesy, které výrobcům přinesou konkurenční výhody.

Společnost Infor, dodavatel podnikového softwaru zejména pro výrobní sféru, identifikovala na základě zkušeností se svými zákazníky pět výrobních technologií, které budou v nejbližší době formovat tzv. „digitální továrnu“. 

Infor MIngle Home. Zdroj: Infor

Výroba na dílnách, zpracování, montáž, automatizace, pohyb materiálu, logistika, rozvrhování a sledování pracovních úkolů – to jsou prvky výroby, které podniky pečlivě hlídají, pokud chtějí zvyšovat výrobní efektivitu. Tváří v tvář extrémně nízkým maržím a nepředvídatelným nákladům na dodavatelský řetězec se výrobci koncentrují na provozní procesy s cílem zlepšit jejich účinnost a produktivitu. V mnoha případech se výrobní firmy již dříve zbavily klasických nehospodárností a eliminovaly všechny neefektivní projekty a nadstandardní výdaje. To otevírá možnosti pro zlepšení provozních technologií jako nejlepšího způsobu jak ovlivnit náklady na výrobu a zlepšit ziskovost. Zde je pět výrobních technologií, které pomohou dále roztáčet kola výroby:

Robotika

Robotické technologie jsou stále důležitější pro výrobce, kteří potřebují sledovat náklady a zvyšovat přesnost výroby v nebezpečných či obtížných podmínkách. Posledních několik let jsme svědky ostrého nástupu poptávky po průmyslových robotech, která se od období recese v letech 2008–2009 přibližně ztrojnásobila. Podle Allied Market Research dosáhne do roku 2020 globální trh s robotickými systémy (včetně softwarových periferií a dalších souvisejících technologií) přibližně hodnoty 41 miliard dolarů

Například Amazon demonstroval svou víru v rozvoj robotiky pro skladové operace, když zakoupil firmu Kiva Systems za 775 milionů dolarů a oznámil plány na zavedení 10 000 robotů do sítě svých skladů. To je krok, který má ušetřit celkem až 900 milionů dolarů či 40 % nákladů na každou objednávku.

Produktová inovace a konfigurace 

Aby bylo možné splnit zákaznickou poptávku po vysoce personalizovaných produktech, obracejí se výrobní podniky k nástrojům pro konfiguraci produktů. Tyto nástroje pomáhají řídit složité procesy návrhových variant, cenových odhadů a výrobních specifikací. Integrace s on-line portály a CAD řešeními dovoluje zákazníkům vizualizovat návrhy, zlepšovat komunikaci se zákazníky a přitom zpřesňovat a urychlovat produktový cyklus, od stanovení nákladů na produkt po vlastní prodej. 

Inovace produktů byla významně posílena možnostmi 3D tisku, který zjednodušil, urychlil a zlevnil procesy prototypování a navrhování. Výrobci stále častěji využívají aplikace pro aditivní výrobu jako ideální, praktický a nákladově efektivní prostředek pro experimentování. Podle průzkumu Innovations Survey dvě třetiny výrobců již zavádí technologii 3D tisku a studie dále odhaduje, že trh s 3D tiskárnami dosáhne do roku 2017 velikosti 6 miliard dolarů (oproti 2,2 miliardám v roce 2012).

Automatizovaná kontrola kvality

Narůstá využívání automatizovaných metod kontroly kvality, které pomáhají udržovat konzistentní kvalitu a hodnotu značky. Výrobní společnosti zjišťují, že mohou instalovat senzory a monitorovací zařízení na řadě kontrolních bodů výrobního cyklu umožňující odhalit nepřesnosti v rané fázi a minimalizovat náklady na reklamace a ztrátu reputace. Což je efektivnější než jen jediná, výstupní kontrola.

Finální montáž

Zákazníci stále více požadují produkty vyráběné metodou Engineer-To-Order (ETO) či Made-To-Order (MTO), a proto výrobci oddalují finální montáž až do poslední chvíle, aby dokázali vyhovět trendům masové personalizace výrobků. Díky navrhování produktů s využitím vyměnitelných modulů mohou být komponenty vyráběny a uskladňovány až do okamžiku příjmu konkrétní objednávky. Když je objednávka přijata, ať již na prodejně či prostřednictvím on-line portálu, produkt je finálně smontován v požadované konfiguraci a se všemi doplňky a odeslán zákazníkovi. 

Podobný koncept představuje distribuovaná výroba, kde zpracování surovin a materiálu je decentralizováno, ale finální výrobek je montován v blízkosti koncového zákazníka. Distribuovaná výroba je rostoucím trendem, stejně jako „reshoring“, kde výrobci, jejich dodavatelé a kontraktoři vytvářejí optimální kombinaci blízkosti ke koncovému zákazníkovi a umístění výrobní lokality. Mrštnost a flexibilitu výroby v tomto případě zajišťuje implementace cloudových řešení, která umožňuje výrobním společnostem zavést informační systémy v horizontu týdnů a nikoliv měsíců či let.

Řízení logistiky dodavatelského řetězce s pomocí IoT

Internet věcí (IoT) nepochybně ovlivní mnoho aspektů výroby. Největší potenciál – jak se zdá – bude mít oblast logistiky a řízení dodavatelského řetězce. Skenery, čárové kódy a GPS sledování se již využívají k monitoringu pohybu zboží ve skladu a na cestě k zákazníkům. Nejnovější průzkum časopisu SCM World ukázal, že:

  • 35 % výrobců v současné době shromažďuje a využívá data generovaná chytrými zařízeními ke zlepšení výrobních a provozních procesů a dalších 17 % to má v plánu v příštích třech letech.
  • 38 % firem integruje senzory do svých produktů umožňující zákazníkům shromažďovat data a dalších 31 % to plánuje do budoucna.
  • 34 % výrobců věří, že je pro ně „kriticky důležité“ vytvořit strategii zaměřenou na využití IoT.

Podpora IT

Úlohou informačních systémů je tyto výrobní technologie podporovat – tj. shromažďovat data, vyhodnocovat je a umožnit přijímat nejlepší rozhodnutí. Jejich základním úkolem je poskytovat pohled na výrobní operace v reálném čase, a to nejen uvnitř továrny, ale i za hranicemi podniku v celém dodavatelském řetězci. Důležitá je také mobilita a sociální konektivita v rámci podnikového softwaru, která poskytuje platformu pro rychlou a efektivní komunikaci uvnitř projektových týmů. A nakonec je tu již stokrát diskutovaný cloud, který zejména v případě výrobních společností nabízí flexibilní podporu, například při rychlém znovuuvedení podnikového systému do provozu v důsledku stěhování výroby či při změně výrobních programů, akvizicích výrobních zařízení apod.

Další článek: Společnost CZ Loko má nového ředitele