Únorový objem zakázek na stavební práce byl 9,5 miliardy

Redakce Redakce
— vydáno 24. března 2016

Ve druhém měsíci letošního roku vypsali investoři výběrová řízení na stavební práce za celkem 9,5 miliardy korun. V lednu až únoru 2016 tak bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno 469 soutěží v hodnotě 16 miliard korun. V ukončování výběrových řízení však aktivita veřejných investorů stále vykazuje v meziročním srovnání výrazný pokles. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci února 2016.

V únoru 2016 vypsali státní investoři celkem 264 výběrových řízení na stavební práce v hodnotě 9,5 miliardy korun. V meziročním srovnání jde z hlediska objemu zakázek o téměř čtvrtinový nárůst (23,9 procenta). Počet zakázek oproti srovnatelnému období minulého roku narostl o pětinu (20,5 procenta). „Největší výběrové řízení v hodnotě 933 milionů korun vypsalo v únoru Národní divadlo na rekonstrukci historické a provozní budovy Státní opery,“ říká Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. „Nárůst v objemu i počtu veřejných zakázek vypsaných začátkem tohoto roku je potěšující. Z těchto čísel se ale nedá predikovat celoroční vývoj stavebního průmyslu. Pro české stavebnictví bude klíčové, jak dopadne zjednodušený postup při ověřování dopadů stavby na životní prostředí u projektů schválených ještě dle starého zákona o EIA. Tam hrozí zastavení několika desítek veřejných stavebních zakázek za přibližně sto miliard korun na nejméně dva roky. Což by samozřejmě mělo negativní dopad na celý sektor,“ upozorňuje Peter Dajko, generální ředitel skupiny CEMEX. 

Za první dva měsíce letošního roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo 469 soutěží v celkové hodnotě 16 miliard korun. To sice oproti srovnatelnému loňskému období představuje v počtu zakázek nárůst o 14,4 procenta, ale zároveň se z hlediska objemu jedná o téměř desetinový pokles (8,8 procenta). „Zakázek je v pozemním stavitelství pro velké firmy stále málo. Zájem drobných investorů o výstavbu rodinných domků či o rekonstrukce kapacity firem v žádném případě naplnit nedokáže,“ připomíná Radim Tichý, ředitel Stavebních veletrhů Brno. „V některých odvětvích stavebnictví se začíná projevovat nedostatek stavebních kapacit. Naplněné jsou především velmi kvalitní a osvědčené firmy,“ říká Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest. 

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Aktivita veřejných investorů v ukončování výběrových řízení zažívá i nadále významný útlum. Konkrétním dodavatelům bylo za první dva měsíce roku 2016 zadáno 385 zakázek v hodnotě 7,3 miliardy korun, což představuje v meziročním srovnání pokles o 44,4 procenta, respektive 40,9 procenta. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. „Poměrně kladné vyznění první části analýzy o nárůstu vypsaných zakázek ve sledovaném období je velmi znehodnoceno žalostnými údaji o aktivitě veřejných investorů v ukončování výběrových řízení a přípravě projektů. Tento stav trvá již od roku 2010 a je výsledkem neutěšeného legislativního i výkladového prostředí v oblasti stavebnictví. K jeho zlepšení nepřispěly ani přijatá novela zákona o zadávání veřejných zakázek, ani novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) platná od 1. dubna 2015. Z dlouhodobého hlediska by mohl zlepšení přinést právě projednávaný nový zákon o veřejných zakázkách, ale jeho pozitivní dopady na stavební praxi lze očekávat až v řádu let. Velmi často si stěžujeme na ‚vnucovaná pravidla z Bruselu‘, ale právě v případě obou těchto zákonů by prospělo převzít evropské směrnice a jejich principy v maximálně možném rozsahu,“ poznamenává Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav. „V našem oboru výtahových a eskalátorových technologií vnímám od počátku roku nízký počet zadaných veřejných zakázek. Stát jako největší investor tímto výrazně negativně ovlivňuje stavební výrobu jako celek. Pevně doufám, že aktuální trend je způsoben především vyčkáváním na účinnost nového a ‚pružnějšího‘ zákona o zadávání veřejných zakázek a od dubna pak dojde k podstatnému oživení stavebních investic veřejného sektoru,“ uzavírá Vladimír Steiner, provozní ředitel Schindler CZ. 

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Další článek: Analýza: Počet zakázek zaznamenal pětiletý rekord