Veřejní investoři vypsali o pětinu více stavebních zakázek než před rokem

Redakce Redakce
— vydáno 25. května 2016

V prvních čtyřech měsících roku 2016 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno celkem 1148 soutěží v hodnotě 41 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 26, respektive 20 procent. Aktivita veřejných investorů v ukončování výběrových řízení je naopak rekordně nízká a objem ukončených zakázek dosáhl pětiletého minima. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci dubna 2016.

V dubnu 2016 bylo státními investory oznámeno celkem 339 výběrových řízení na stavební práce v hodnotě 13 miliard korun. To v meziročním srovnání představuje tříčtvrtinový (78,3 procenta) nárůst objemu zakázek a zároveň dvoupětinový (43 procent) nárůst jejich počtu. „Největší výběrové řízení měsíce dubna v hodnotě téměř 2,1 miliardy korun vypsalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na modernizaci dálnice D1 v úseku Humpolec – Větrný Jeníkov,“ doplňuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Reseaerch. 

 Ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek. Foto: CEEC Research

Od ledna do dubna letošního roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo dohromady 1148 soutěží v celkové hodnotě 41 miliard korun. To oproti srovnatelnému období loňského roku představuje čtvrtinový (26 procent) nárůst počtu výběrových řízení a z hlediska jejich objemu pak jde o nárůst pětinový (19,7 procenta). „Zejména v průběhu dubna jsme do výběrových řízení pro veřejný sektor zpracovávali výrazně vyšší počet nabídek na výtahové technologie. To mne samozřejmě velice těší. Veřejní investoři se pokouší dohnat ‚hubenou‘ druhou polovinu loňského roku. Otázkou ale zůstává, zda je reálné toto stihnout ještě letos. Celkově by stavebnictví prospělo, kdyby stát dlouhodobě investoval své prostředky rovnoměrněji,“ konstatuje  Vladimír Steiner, provozní ředitel společnosti Schindler CZ. „I přesto, že roste počet i objem výběrových řízení, stále chybí velké zakázky pro stavební firmy,“ říká Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest. 

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Z výše uvedených výběrových řízení již bylo veřejnými investory jedenáct procent ukončeno a zadáno konkrétní stavební firmě. To z celkového objemu představuje osm procent ve vypsané hodnotě 3,2 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 2,6 miliardy korun, což je o 19 procent méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (zhruba 2 procenta celkového objemu) zbývají v systému ještě soutěže v hodnotě 36,9 miliard korun. „Tento výsledek jen potvrzuje, že ve stavebnictví se prohlubuje kritický nedostatek potřebné zásoby práce zejména z veřejných investic a většina firem hledá další protikrizová opatření. Ani snaha posílit projektovou přípravu stále nevede k větší stavební připravenosti a zejména v segmentu infrastrukturálních staveb je možné očekávat další posun a propad. Rekordně nízký objem zadaných zakázek pak nutí firmy nabízet práce za mimořádně nízké, často i podnákladové ceny,“ říká Tomáš Koranda, člen představenstva společnosti Hochtief CZ. 

Konkrétním dodavatelům bylo za první čtyři měsíce roku 2016 zadáno 977 stavebních zakázek v celkové hodnotě 17,8 miliardy korun, což v obou ukazatelích představuje v meziročním srovnání velmi výrazný pokles o 36,9, respektive 47,1 procenta. Z hlediska objemu ukončených zakázek bylo toto období dokonce novým rekordním minimem za posledních pět let, tedy za celou dobu monitorování. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. 

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví, projektový a developerský sektor, strojírenství a oblast veřejných zakázek v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji v těchto segmentech v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založené výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých společností. 

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebního, projektového, developerského, strojírenského a veřejného sektoru také organizuje specializovaně zaměřené konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských, projektových a strojírenských společností, prezidenti svazů, cechů a komor z těchto oblastí, aby diskutovali s nejvyššími představiteli státu vybraných zemí.

Další článek: Společnost VEKA má nové vedení