Vítězslav Šodek, SPŠ Bruntál: Učíme programování číslicově řízených strojů

Redakce Redakce
— vydáno 11. února 2013

[ROZHOVOR] Výuka číslicově řízených obráběcích strojů by měla být samozřejmostí na každé střední i vysoké škole zaměřené na strojní obory. Jelikož o technické obory není příliš veliký zájem ze strany studentů, kterých je stále v oboru strojírenství nedostatek, přinášíme potenciálním zájemcům o technické obory rozhovor s Vítězslavem Šodkem, který vyučuje programování číslicově řízených strojů na Střední průmyslové škole v Bruntále.

Vítězslav Šodek je učitelem na Střední průmyslové škole v Bruntále. Specializuje se se na CAD/CAM systémy, což kombinuje při výuce s dílenskou praxí. Zkušenosti se seřizováním, programováním a obsluhou NC strojů získal ve společnost Alfa Plastik.

[Průmysl.cz] Střední průmyslová škola v Bruntále v 90. letech minulého století opět otevřela obor Strojírenství. V současné době se však opět zvyšuje nezájem studentů o technické obory, zejména strojírenství. Je problém s nedostatkem studentů nebo nezájem studentů o obor Strojírenství i na SPŠ v Bruntále? 

[Vítězslav Šodek] S problémy týkajícími se nedostatku studentů se momentálně potýká téměř každá střední škola. Faktorů ovlivňujících tento problém je více a obecně je rozvádět nepřísluší tomuto rozhovoru. Počet studentů na studijním oboru Strojírenství na SPŠ v Bruntále odpovídá průměrně jedné otevřené třídě ročně. Zájem či nezájem studentů je otázkou druhou. Mnozí ze studentů přicházejí tento obor studovat, protože se sami nemohou rozhodnout, které povolání chtějí v budoucnu vykonávat, nebo na popud rodičů. Střední průmyslová škola v Bruntále již několik let pořádá různé akce, při kterých se snaží jednotlivé studijní obory představit jak zájemcům o studium, tak i jejich rodičům. Jedná se o „Den otevřených dveří“ a akce „Nebojte se střední školy“. 

V oboru strojírenské technologie zaměřené na procesy obrábění je mimo výuky teorie důležité, aby každý absolvent prošel při studiu praxí. Bylo složité zavést mezi vyučovací předměty programování číslicově řízených strojů a kombinovat jej s teorií? 

Na Střední průmyslové škole v Bruntále dnes vyučujeme nejen teorii obrábění, ale samostatný předmět Aplikace CAM, který je zaměřen na softwarové obrábění a tvorbu obráběcích postupů. Na tento předmět navazuje Praxe, ve které si studenti přímo ověřují jednotlivé poznatky. Zavedení těchto předmětů nebylo až tak složité, protože si uvědomujeme, že tento směr je v dnešním oboru strojírenství klíčovým, a pro studenty je praxe nepostradatelná. 

Kolik vyučujících vyučuje programování číslicově řízených strojů? 

V současné době tři vyučující. 

Jak probíhá výuka NC programování? Mají studenti k dispozici výukové materiály? Jak studenti k výuce přistupují? 

Škola dává studentům k dispozici vlastní výukové materiály pro každý vyučovaný předmět. O průběhu výuky už jsem se zmiňoval. Přístup studentů je hodně individuální. Kdo má představu o problematice obrábění, ten si jistě dokáže představit, že bez předchozí praxe je nereálné naučit studenty úplně vše. Většinou jsou studenti hodně zvídaví a obecně lze říci, že je tato problematika baví. 

K praktické stránce programování číslicově řízených strojů je nezbytný NC obráběcí stroj. Ve kterém roce škola zakoupila první obráběcí stroj a o jaký typ stroje se jednalo? 

První CNC stroj byl zakoupen v roce 2003. Jednalo se o výukový soustruh od firmy Mikronex a následně pak byla zakoupena výuková CNC frézka od téže firmy. 

Škola prošla rozsáhlými změnami a rekonstrukcemi učeben a dílen. Dílny pro výuku jsou modernizovány a prostřednictvím dotačních titulů z Ministerstva školství a Evropských sociálních fondů byly vybaveny moderními stroji. Můžete popsat strojový park, který je studentům při výuce  k dispozici? 

Dnes disponujeme kromě výukových CNC strojů taky průmyslovými CNC stroji. Konkrétně se jedná o dvě tříosé vertikální frézky od firmy Quaser a dvě CNC soustružnická centra s podporou poháněných nástrojů. Frézky jsou osazeny řídicím systémem Heidenhain a soustruhy řídicím systémem Fanuc. Co se týká klasických obráběcích strojů, tak jsme pořídili dva hrotové soustruhy, dvě vertikální frézky, ostřičku nástrojů a strojní pásovou pilu. 

Uvedené obráběcí stroje se neobjedou bez pravidelné servisní údržby, nástrojů a materiálu k obrábění. Jak hodnotíte spolupráci s dodavateli obráběcích strojů, nástrojů a materiálů? 

Toto je otázka, která nás trápí asi nejvíce. Servis je zatím řešen plánovanou formou pravidelných servisních prohlídek. Materiál k obrábění řešíme z vlastních finančních zdrojů. Nástroje jsou asi problémem největším. V dodávce zařízení jsme se snažili získat co nejvíce nástrojů, ty ale dochází a pořizovací ceny jsou pro školu neúnosné. Tuto problematiku řešíme průběžně. Snahou do budoucna bude získat finance i od sociálních partnerů školy. 

Pro studenty středních škol jsou každoročně vypisovány studentské soutěže v oboru NC programování a CAM. Zapojuje se do těchto akcí i vaše škola? Jaké máte úspěchy? 

Jistě. Firma Solidvision pořádá několik soutěží jak v oblasti CAD i CAM – stejně jako firma 3EPraha Engineering. Studentů, kteří nás reprezentují, je hodně. Loni jsme získali 3. místo v CAM programování. Několikrát jsme vyhráli první místo v ručním programování NC. 

S výukou programování číslicově řízených strojů souvisí i CAM systémy. Jaké softwary při výuce CAM systémů používáte? 

Mnoho let jsme používali SurfCAM, který se ale v posledních letech, dle mého soudu, neubíral tím správným směrem, a proto jsme přešli na výuku v aplikaci HSMWorks. Tento software je opravdu dynamicky se rozvíjející po všech stránkách a nabízí opravdu hodně možností. Je jednoduchý a hlavně je plně integrovaný do SolidWorksu, který škola používá již několik let. Teď plánujeme vyzkoušet SolidCAM, abychom jej mohli vzájemně porovnávat. Trochu mne mrzí, že softwary, které patří v praxi mezi nejpoužívanější, jsou pro školy finančně nedostupné. Toto je negativum, které diskriminuje absolventy při nástupu do zaměstnání. 

Další článek: Martin Kuba: České firmy mohou v jihovýchodní Asii výrazně uspět