WNT pomáhá firmě SENCO Příbram se školením zaměstnanců

CERATIZIT Česká republika s.r.o.
— vydáno 26. února 2018

Vedení firmy SENCO Příbram spol. s r.o., oslovilo společnost WNT Česká republika s.r.o., s požadavkem na proškolení zaměstnanců na technologii třískového obrábění. Firma SENCO rozšiřuje svůj strojový park o nové CNC stroje, aby mohla být i v tomto oboru soběstačná a mohla vyrábět vlastní obráběné díly. A jelikož je pro ni obrábění pomocí CNC strojů zcela novým oborem, potřebovala důkladně proškolit své zaměstnance od obsluhy až po technology a programátory.

"V první vlně školení jsme se zaměřili na frézovací 3osé centrum. Účastníkům jsme představili téměř všechny možné technologie, které lze provádět na daném stroji," uvedl Ing. Jan Gryč, technický manažer WNT. Kromě frézování to byly technologie vrtání,vystružování a závitování. Školení bylo rozloženo na teoretickou a praktickou část, přičemž první část proběhla ve firmě SENCO Příbram a druhá v technickém centru WNT ve Velkém Meziříčí. Účastníci kvitovali, že teoretické poznatky byly posléze představeny na stroji a mohli si tak ověřit funkčnost nástrojů a řezných podmínek. Cílem školení bylo předat základy třískového obrábění a optimální používání nástrojů v praxi. Za dobře složený závěrečný test s příklady obrábění byl účastníkům udělen certifikát, který si za velmi aktivní přístup plně zasloužili.

"Školení zaměstnanců našich zákazníků v oblasti třískového obrábění je naším dalším benefitem, který je velmi dobře hodnocen. Školení jednotlivých firem je úzce spojené s našimi Odbornými semináři, zaměřenými na specifická témata a otevřenými více zákazníkům. Pro první pololetí 2018 jsme připravili několik témat a termínů, které můžete najít na našich webových stránkách www.wnt.com," doplnil Ing. Gryč.

Další článek: Vítkovické strojírny jsou bez mezd