Zásoby jaderného paliva se postupně téměř ztrojnásobí

Redakce Redakce
— vydáno 16. prosince 2015

Jedním z opatření ve vládou schválené aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK) je zvýšení energetické bezpečnosti cestou postupného navýšení zásob jaderného paliva. Za splnění tohoto cíle, který je součástí Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky (NAP), zodpovídá Skupina ČEZ.

Vláda s premiérem Bohuslavem Sobotkou v čele si od navýšení zásob jaderného paliva slibuje především posílení energetické bezpečnosti České republiky. V případě nenadálého výpadku dodávek od monopolního dodavatele z Ruska tak země nebude v hledání náhrady pod přílišným časovým tlakem. Postupný nárůst objemu zásob je vázán na předpokládané zvýšení podílu jaderné energie na celkové výrobě elektřiny v České republice ze současných cca 30 % až na 55 % energetického mixu. Koncepce počítá se skladováním již hotového jaderného paliva (kompletních palivových souborů). V současnosti disponuje Skupina ČEZ zásobami zhruba na 1,5 roku provozu, ASEK počítá s postupným navýšením této rezervy až na čtyři roky provozu. 

Pohled do nitra jaderné elektrárny Temelín. Foto: ČEZ

Výroba jaderného paliva je složitý proces s několika dílčími fázemi. Základem jaderného paliva je uranová ruda. Ta se v současnosti těží jen v několika státech světa, mezi které patří také Česká republika, jako jediná země EU. Přes 90 % uranu dodaného pro jadernou energetiku Evropské unie proto pochází ze zemí mimo Unii (z toho Rusko pokrývá 18 %). Po vytěžení musí být uran upraven z uranové rudy na koncentrát oxidu uranu – „žlutý koláč“. Ten se poté chemicky konvertuje na hexafluorid uranu, který je vstupní surovinou pro obohacovací závody. V těch se zvyšuje podíl štěpitelného izotopu U-235 z přírodní koncentrace 0,7% až na 5%. 

Obohacovací závody jsou například v USA, Francii, Británii nebo v Rusku. Výsledný obohacený produkt se opět chemicky přemění na práškový oxid uranu. Dodávky těchto služeb pro českou jadernou energetiku jsou plně diverzifikované. Posledním krokem v procesu přeměny surového uranu v jaderné palivo je výroba palivových souborů. Práškový oxid uranu se lisováním a sintrováním přemění na válcové palivové tabletky, které se plní do trubek ze speciálních zirkoniových slitin budoucích palivových proutků. Palivové proutky s tabletkami různého obohacení izotopem U-235 jsou pak vkládány do skeletu ze speciálních slitin v souladu s projektem konkrétního palivového souboru. Monopolním dodavatelem hotových palivových souborů pro české jaderné elektrárny je ruská společnost TVEL. Ve světě existuje mnoho typů reaktorů a většina z nich má svůj specifický typ palivových souborů. Fabrikační závody na výrobu čerstvých palivových souborů pracují například v USA, Japonsku, Jižní Koreji, Číně, Indii, Francii, Německu, Rusku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Většina světových provozovatelů jaderných elektráren odebírá palivo od různých dodavatelů a pořádá pravidelná výběrová řízení. 

Navýšení zásob jaderného paliva – pro a proti

Zvýšením zásob jaderného paliva si Česká republika částečně zlepší svou energetickou bezpečnost pro případ nenadálého výpadku dodávek od současného monopolního dodavatele. Vzhledem ke zhoršení vztahů mezi Ruskem a světovým společenstvím zahájila Evropská unie v tomto roce strategickou iniciativu v oblasti diverzifikace dodavatelů jaderného paliva. To se týká především těch členských států EU, které provozují bloky řady VVER. Například japonsko-americká společnost Westinghouse, která v minulosti vyvinula palivo pro reaktory řady VVER-440 a dodává palivo pro reaktory řady VVER-1000 na Ukrajině, vyvíjí nové zdokonalené typy paliva pro tyto reaktory. Pokud by Česká republika měla zásobu ruského paliva na čtyři roky, získá tím určitý časový prostor pro změnu dodavatele. Na druhou stranu by Česká republika vytvořením zásob ruského paliva upevnila stávající monopol Ruska na českém trhu. Nakoupením většího množství jednoho typu paliva do zásoby se ztíží zavádění potřebných zdokonalení a odstraňování případných technických problémů. Navíc existuje otevřená otázka, jak by existence takových zásob ovlivnila případné zavedení paliva od jiných dodavatelů. Proto existují i alternativní návrhy jak posílit energetickou bezpečnost v této oblasti. Spočívají v neprodleném zahájení prací na licencování a implementaci paliva od alternativního dodavatele (dodavatelů), které by vytvořilo podmínky pro náhradu paliva od dodavatele současného. 

Česká nukleární společnost (založena v roce 1990) je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Hlavním cílem ČNS je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie. Je členem Evropské nukleární společnosti a ČSVTS.    

Další článek: Jaderných odpadů může být méně