Fakulta elektrotechnická ČVUT označila nově dvě střední školy jako fakultní

Redakce Redakce
— vydáno 23. dubna 2013

Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze propůjčila dalším dvěma školám titul „fakultní škola“.

Kromě tří pražských škol, Střední průmyslové školy elektrotechnické v ulici V Úžlabině, Smíchovské střední průmyslové školy v Preslově ulici a Vyšší odborné školy a Střední školy slaboproudé elektrotechniky na Novovysočanské ulici získaly tento prestižní statut v dubnu 2013 také Střední průmyslová škola elektrotechnická v Ječné ulici v Praze a Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem. 

Titul „Fakultní škola FEL ČVUT v Praze“ se propůjčuje vybraným a mimořádně kvalitním středním školám na dobu pěti let. Hlavními kritérii pro udělení statutu fakultní školy jsou důraz na kvalitní výuku, dosavadní úspěchy studentů a aktivní zájem vedení a učitelů o vzájemnou spolupráci. Studenti fakultních středních škol tak získávají možnost nadstandardního přístupu ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. Fakulta elektrotechnická ČVUT s vybranými školami spolupracuje na grantových projektech a podporuje další vzdělávání pedagogů. 

Udílením statutu „fakultní škola“ Fakulta elektrotechnická ČVUT Praze projevuje aktivní zájem o kvalitní středoškolskou výuku s důrazem na přírodovědné a technické obory a upozorňuje tím na jejich důležitost v současném společenském a vzdělávacím kontextu.

Další článek: Počítačoví zločinci se stále častěji zaměřují i na fotbalové fanoušky