Ministerstvo průmyslu a obchodu nabídne podnikatelům další 2,4 miliardy na zavádění inovací

Redakce Redakce
— vydáno 25. února 2013

NULL

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo druhé pokračování čtvrté výzvy programu Inovace – INOVAČNÍ PROJEKT, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Podnikatelům se tak otevírá pravděpodobně poslední možnost požádat o dotace z OPPI.

Dlouhodobou snahou Ministerstva průmyslu a obchodu je podporovat podnikatelské prostředí.  „S pomocí dotací ze strukturálních fondů mohou podnikatelé získat zpět až 50 procent nákladů vynaložených v souvislosti s projektem,” upozornil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s tím, že peníze, které firmám pomohou vyrábět a zavádět na trh výsledky originálního výzkumu a vývoje, jsou jedinečnou investicí do posilování konkurenceschopnosti českých firem.

Zájem o program ukazuje na chuť českých podniků inovovat. Přes 1 500 podaných plných žádostí o dotaci, které v předchozích výzvách programu podnikatelé předložili, je toho důkazem. 

„Až 50 milionů korun a v některých regionech dokonce 75 milionů korun mohou podnikatelé získat na nákup strojů, zařízení, hardwaru, softwaru, ale i nehmotný majetek, jako jsou například práva k užívání duševního vlastnictví,“ vysvětlil ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko. 

Projekty musí podle jeho slov využívat výsledky předcházejícího výzkumu a vývoje, podporu tedy nezískají projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojové aktivity. „Samotný výzkum a vývoj z programu také podpořit nelze,“ dodal. 

Výzva programu inovace je určená pouze pro malé a střední podniky působící především ve zpracovatelském průmyslu s minimálně dvouletou podnikatelskou historií. Podpořený projekt musí být realizován mimo území Prahy. „Velkým podnikům bude podávání žádostí umožněno pouze v případě nedostatečného zájmu ze strany malých a středních podniků,“ poznamenal Očko. 

Příjem registračních žádostí do nově prodloužené výzvy bude zahájen 8. března 2013 v 6.00 hodin a skončí 22. března 2013 v 12.00 hodin. V období od 8. dubna do 22. května 2013 pak bude agentura CzechInvest přijímat plné žádosti o dotaci. Administrace veškerých dokumentů probíhá výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce www.czechinvest.org/eaccount

V Operačním programu Podnikání a inovace lze získat přislíbenou částku dotace teprve až po zdárném ukončení projektu nebo jeho etapy. Jak jsou projekty postupně realizovány, zvyšuje se i částka, která odešla na účty podnikatelů. V rámci dotačních programů tak Ministerstvo průmyslu a obchodu firmám ke konci ledna 2013 poslalo celkem 33,5 miliardy korun, přičemž přes šest miliard šlo na projekty programu Inovace – inovační projekt. 

Šanci uspět s žádostí o dotaci mají všechny firmy s kvalitním projektem a propracovaným podnikatelským plánem. Jedním z těchto projektů byl i projekt firmy ELGAS, která se specializuje na pokrytí potřeb plynárenského odvětví se zaměřením na měření, zpracování a přenos dat. Projekt byl zaměřen především na inovaci produktu – jednalo se o zavedení výroby inovovaných přepočítávačů plynu, jež byly vyvinuty vlastním vývojovým oddělením společnosti. Vedlejším cílem pak byla i inovace procesu spočívající v přechodu z kusové výroby na výrobu sériovou. 

Program podpory Inovace – inovační projekt je součástí Operačního programu Podnikání a inovace a jeho cílem je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména těch malých a středních) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. 

Úplný text programu, výzvy, výběrová kritéria a další dokumenty jsou k dispozici na adrese: www.mpo-oppi.cz a www.czechinvest.org. Pro případné dotazy je každý všední den od 9.00 do 13.00 hodin k dispozici také Zelená informační linka 800 800 777. Osobní konzultace jsou možné v síti regionálních kanceláří agentury CzechInvest.

Další článek: MPO aktualizovalo publikaci Export v kostce pro 1. pololetí 2013