Studie: Češi vydělávají na bydlení podobně jako Poláci

Redakce Redakce
— vydáno 24. července 2015

Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice pohybovala v roce 2014 okolo 1200 eur za metr čtvereční. S touto cenou vyjde nové bydlení v Česku o 8 % dráž než v sousedním Polsku (1110 eur) a o 20 % draž než v Maďarsku nebo v Rusku (960 eur). Přestože ceny rezidenčních nemovitostí v České republice převyšují ceny v ostatních státech Střední Evropy, patří k těm nejdostupnějším v regionu.

Zatímco běžný Čech potřebuje v průměru ke koupi nové nemovitosti s výměrou 70 m2 celkem 7,1 hrubých ročních platů, Polák zaplatí 7,2 ročního platu a Maďar dokonce 7,8. Vyplývá to z aktuálních výsledků v pořadí již čtvrté studie Deloitte s názvem Index nemovitostí (Property Index), která analyzovala vývoj cen nemovitostí a rezidenčních trhů za rok 2014 v 15 zemích Evropy, v Rusku a v Izraeli. 

„V evropském srovnání se v dostupnosti bydlení Česká republika drží mírně pod průměrem. Nejdostupnější bydlení v Evropě je v Belgii, kde průměrný obyvatel potřebuje pouze 3,2 hrubého ročního platu na pořízení nemovitosti. Naši západní sousedé – Němci se svými 3,3 ročními platy jsou také na špici Evropy. Naopak obyvatelé Velké Británie potřebují průměrně spořit až 10 ročních platů a jsou tak na tom ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy nejhůře,“ uvedla Diana Rádl Rogerová, partnerka v Deloitte, která je v rámci firmy odpovědná za odvětví nemovitostí ve střední Evropě.

Foto: Insight Home

„Dostupnost bydlení obecně závisí na ekonomické vyspělosti dané země. Čím vyšší je ekonomická úroveň země, tím je bydlení ve vlastním v této zemi dostupnější. Velká Británie je spíše výjimkou potvrzující pravidlo. Vysoké ceny nemovitostí ve Velké Británii jsou výsledkem vysokého zájmu zahraničních investorů o tento trh,“ dodal Petr Hána, manažer oddělení nemovitostí ve společnosti Deloitte. 

V meziročním srovnání se v jednotlivých zemích vývoj cen nemovitostí tradičně lišil. Nejvyšší meziroční růst byl zaznamenán v Irsku (nárůst o 31,7 %), Izraeli (růst o 25,6 %) a Velké Británii (růst o 21,6 %). Ceny nemovitostí ve Španělsku po silném poklesu v minulém roce vzrostly o 10,5 %. K největšímu meziročnímu poklesu ceny za metr čtvereční došlo vlivem oslabení Rublu vůči euru v Rusku (pokles o 16,6 %). 

Průměrná transakční cena nových nemovitostí v Praze byla v roce 2014 ve výši 2020 eur za metr čtvereční. Koupě nemovitosti v Praze tak byla o 13 % dražší než ve Varšavě (1760 eur) a dokonce o 41 % nákladnější než v Budapešti (1190 eur). 

Z větších evropských měst bylo nejlevnější portugalské Porto, kde metr čtvereční v průměru stál 860 eur. Naopak nejdražší byla oblast vnitřního Londýna s cenou 14 090 eur za metr čtvereční a Paříž s částkou 10 270 eur za metr čtvereční. 

„Na základě dat za Českou republiku z Cenové mapy prodejních cen víme, že se cena nového vlastního bytu v Praze z minulého roku výrazně nezměnila. Naopak, ceny některých ostatních evropských měst rostly až dvouciferným tempem. Ceny vnitřního Londýna vzrostly o 32 % a ceny v Dublinu dokonce o 34 %. Otázkou je, zda je toto tempo růstu cen v dotčených městech dlouhodobě udržitelné, a zda nejsme na počátku nové realitní bubliny,“ zmínil Miroslav Linhart, ředitel oddělení zaměřeného na poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte. 

Financování developerských projektů 

Aktuální Property Index se vedle cen nemovitostí zaměřil i na financování developerských projektů. Nejnižší úrokové míry půjček pro developery jsou v Belgii, Rakousku, Německu, Francii, Švédsku a Nizozemsku, a to díky nízkorizikovému profilu a silným realitním trhům těchto zemí. 

Legenda: Belgie (BE), Rakousko (AT), Německo (DE), Francie (FR), Švédsko (SW), Nizozemsko (NL), Španělsko (ES), Izrael (IL), Itálie (IT), Česká republika (CZ), Polsko (PL), Velká Británie (UK), Maďarsko (HU), Irsko (IE), Portuglasko (PT), Rusko (RU)

Nutné předprodeje pro získání financování developerských projektů se v rámci zemí, které se průzkumu zúčastnily, výrazně lišily – nejnižší jsou v Portugalsku (10 %), Polsku a Španělsku (25%) a naopak nejvyšší hodnoty vykazuje Maďarsko (55 %) a Itálie (60 %). Požadavky bank na investici vlastního kapitálu developera jsou v rámci Evropy srovnatelné. Banky po developerovi obecně nežádají více než 40 % vlastního kapitálu z hodnoty developmentu. Nejméně vlastního kapitálu musí investovat developerské firmy v Dánsku, Irsku a Rusku (20 %), nejvíce pak v Maďarsku a v Nizozemsku (40 %). 

Vývoj rezidenčních trhů ve vybraných zemích Evropy 

Největším bytovým fondem z porovnávaných zemí disponují státy na jihu Evropy: Itálie (580 bytů na 1000 obyvatel k roku 2013), Portugalsko (565 bytů na 1000 obyvatel k roku 2013) a Španělsko (549 bytů na 1000 obyvatel k roku 2014). Naopak nejmenším bytovým fondem disponuje Irsko (342 bytů na 1000 obyvatel k roku 2014) a Polsko (360 bytů na 1000 obyvatel k roku 2013). 

K nejvyšší intenzitě bytové výstavby ze všech sledovaných zemí docházelo v loňském roce v Rakousku (5,4 započatých bytů na 1000 obyvatel ke třetímu kvartálu 2014) a ve Francii (4,5 započatých bytů na 1000 obyvatel). Nejnižší intenzita bytové výstavby v roce 2014 byla v Portugalsku (0,7 započatých bytů na 1000 obyvatel) a v Maďarsku (1 započatý byt na 1000 obyvatel). 

Celou studii s názvem Property Index naleznete na www.deloitte.com/cz/property-index.

Další článek: Objem investic do evropských nemovitostí v Evropě vzrostl