Trendy 2015: Faktum Design pomůže s designem, vývojem i výrobou

Redakce Redakce
— vydáno 11. září 2015

Pod značkou Faktum Design pracuje kreativní tým designérů a inženýrů. Jeho cílem je vytvářet moderní, estetické a inovativní výrobky, které splňují požadavky efektivní výroby a snadného použití. Zajišťuje kompletní vývoj produktu, od koncepčního návrhu po výrobu prototypů.

Design je v kancelářích této firmy chápán jako tvůrčí spojení estetiky, funkčnosti a technického řešení. Při jeho vývoji se zde aplikují znalosti získané mnoholetou praxí napříč průmyslovým spektrem. Designéři vycházejí z dostupných faktů, využívají svůj um a talent pro vytvoření funkčního designu nového výrobku s důrazem na inovativní přístupy založené na racionálních technologických a ekonomických základech. Při navrhování klade Faktum Design velký důraz na propracování celkového konceptu po tvarové a funkční stránce. Eliminují se tak slepé cesty ve vývoji a zkracuje celková doba přípravy výrobku. 

Od jednoduché skici z počátku vývoje výrobku se odvíjí důmyslný funkční design.

Firma se zaměřuje zvláště na vývoj v oblasti elektronických a elektrotechnických přístrojů, design krytování obráběcích strojů, design spotřebního zboží a zdravotní techniky. Mezi její přednosti patří detailní znalosti v oblasti ergonomie, estetiky, výrobních technologií a zpracování materiálů. 

„Vývoj chápeme jako proces s cílem uvést na trh výrobek v kratším čase, s vyšší užitnou hodnotou a za nižší náklady. Naše řešení nejsou zatížena postupnou historií, dokáží tak zvýšit celkovou efektivitu a zkrátit inovační cyklus. Máme vytvořenou a ověřenou ucelenou metodiku postupu návrhu a vývoje nového produktu. Tyto postupy nám zajišťují včasné a bezchybné dokončení jednotlivých vývojových fází,“ říká šéf společnosti David John. 

V případě zobrazené bazénové regulace se Faktum Design postaral o návrh designu, konstruování, výrobu prototypu, forem i sériových dílů.

Na základě navrženého designérského řešení připravuje jeho tým reálné konstrukční řešení výrobku. Opírá se při tom o zkušenosti z dlouhodobé praxe s konstrukcí plastových výlisků, plechových dílů, odlitků a sestav. Zdejší pracovníci mají úplnou kontrolu nad konstrukční fází a mohou maximálně ovlivnit výsledný design výrobku. 

Faktum Design realizuje projekty od fáze vývoje konceptů až po dodávku fyzických prototypů. Svoje partnery podporuje i při řešení jednotlivých kroků, jako například ergonomických studií, studií proveditelnosti nebo variantních vývojových konceptů. Pro realizace vývoje využívá výkonné návrhové technologie a moderní komunikační prostředky. 

Pro realizaci slouží vlastní prototypová dílna a nástrojárna, což firmě umožňuje rychle reagovat na případné změny v konstrukčním řešení v průběhu výroby prototypu. Při výrobě prototypů rozšiřuje firma svoje výrobní možnosti technologiemi aditivní výroby. Podle typu, velikosti a množství dílů používá SLS, FMD a SLA technologie, doplněné o povrchové úpravy. Vyrábí a dodává ověřovací prototypy a „nulté“ série výrobků. Zvládá kompletní konstrukci a výrobu prototypových lisovacích forem na plasty ze slitin hliníku, včetně dodávky plastových výlisků. Díky zkušenostem z mnoha realizovaných projektů umí Faktum Design zakázky připravit a vyrobit ve velmi krátké době. 

Souběžně s vývojem a výrobou poskytují specialisté z Faktum Design také nezávislé poradenství v oblasti průmyslového designu, ergonomie, barevného a materiálového řešení. Zpracovávají studie proveditelnosti a designérské analýzy, osvědčují se jako konzultanti se zaměřením na konstrukci plastových dílů. 

Prezentace společnosti Faktum Design, www.faktum.cz

Další článek: Trendy 2015: Rychlé a snadné modelování v softwaru ZW3D