Trendy 2015: Manažerská anketa o MSV 2015 a technologických trendech v Česku

Redakce Redakce
— vydáno 11. září 2015

Jaké novinky si firmy připravily pro letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně? A jak jejich přední manažeři vnímají nastupující technologické trendy? Odpovědi nabídnou následující řádky.

Při přípravě této publikace jsme oslovili několik desítek českých strojírenských firem, abychom se jejich vedoucích pracovníků zeptali na to, jak vnímají současný vývoj trhů, na nichž jejich společnosti působí. Odpovědi těch, kteří do data uzávěrky reagovali, přinášíme po redakční úpravě ve zkráceném znění. 

 Foto: BVV

Respondenti naší ankety odpovídali na tyto otázky:

 1.  Pokud se jako vystavovatelé účastníte MSV 2015 v Brně, co zajímavého na vaší expozici návštěvníci uvidí?

 2.  Jak z pozice vaší firmy vnímáte vývoj českého strojírenství?

 3.  Jaký postoj zaujímá vaše společnost k technologickým trendům, jako je 3D tisk, internet věcí nebo cloudové aplikace?

Pavel Hrubý, AV Engineering 

 Pavel Hrubý, AV Engineering

 1. Na letošním MSV budeme jako první v ČR prezentovat schopnost provádět tzv. akcelerované zkoušky životnosti výrobků, které umožňují až pětkrát zkrátit zkušební dobu nebo umožní ve stejném čase provést zkoušky životnosti až pěti různých modifikací výrobků s výrazným efektem v podobě časových a nákladových úspor. Vedle toho představíme nejnovější verze softwaru od společnosti PTC – tedy CAD systému Creo, PLM systému Windchill, SLM řešení Arbortext & Creo Illustrate a technického kalkulátoru Mathcad, všechny produkty nově také v podobě Subscription licencí, tedy „licencí k pronájmu“.
 2. Českému strojírenství se daří stále více prosazovat se s vlastními výrobky na globálním trhu, což jim na druhou stranu přináší nové výzvy především v oblastech vývoje výrobků v širším slova smyslu, včetně managementu konfigurací a variant výrobků, simulací a analýz, digitalizovaného zkušebnictví nebo řešení otázky, jak zpětně propojit servis s vývojem a jak využít data z reálného provozu výrobku pro další vývoj. Mění se způsob, jakým jsou výrobky vytvářeny, provozovány i servisovány a vedoucí české podniky si již uvědomují, že konkurenceschopný výrobek vzniká jedině v procesech, přísně řízených ve všech fázích života produktu (PLM – Product Lifecycle Management) a že jedině tak může výrobek vyhovět třem základním požadavkům globálního trhu: ceně, dodacím termínům a požadavkům na kvalitu, včetně legislativních požadavků, regulací a dalších normativ.
 3. V naší společnosti bereme uvedené trendy velmi vážně, protože jsme přesvědčeni o jejich perspektivě a obchodním významu pro výrobní společnosti, pro celou řadu servisních podniků a jistě i pro firmy, které na základě těchto technologických výzev teprve vzniknou. Některé z trendů, jako je podpora 3D tisku či cloudové aplikace, již naleznete v portfoliu AV Engineering a můžete se s nimi seznámit v naší expozici na MSV. Na integraci dalších – např. internetu věcí – do naší obchodní linie aktuálně pracujeme.

Vladimír Michl, CAD Studio 

 Vladimír Michl, CAD Studio

 1. CAD Studio se neúčastní MSV jako vystavovatel, ale pořádá na konci září tradiční odbornou konferenci CADfórum 2015, kde představí novinky v oblasti CAD/CAM a CAE aplikací a spolu se zákazníky pak také zkušenosti i přínosy z nasazení řešení od CAD Studia v praxi.
 2. Pozorujeme aktuální růst celého oboru i vznik nových technologicky inovativních menších firem, a to nejen firem tak či onak napojených na automobilový průmysl. Po delším „půstu“ zaznamenáváme i významnější růst ve stavebnictví.
 3. Některé z těchto „nových“ technologií, například 3D tisk a cloudové aplikace, jsou již v současné době využívány v řadě českých a slovenských firem. Nové možnosti otvírá také technologie generativního designu. V delší perspektivě představuje internet věcí, resp. obecně možnost ovlivnit chování či konstrukci výrobku pomocí reálných dat z jeho používání, velkou inovační příležitost.

Daniel Havlíček, FANUC Czech 

 Daniel Havlíček, FANUC Czech

 1. Poprvé se budeme prezentovat souběžně ve dvou pavilonech a to klasicky v pavilonu P a nově i v pavilonu G1, kde budeme poprvé vystavovat náš plně elektronický vstřikovací lis FANUC Roboshot. V pavilonu P bych v první řadě upozornil na českou premiéru spolupracujícího robota FANUC CR-35iA. 
 2. V posledních letech je vidět pozitivní vývoj, kdy firmy dostávají řadu zakázek, ke kterým se z mnoha důvodů v minulosti nedostaly. K jejich velké konkurenceschopnosti přispívá vysoký stupeň automatizace, do kterého je nutí buď konkurenční prostředí či snaha získat konkurenční výhodu.
 3. Jsme společnost, která přispívá k automatizaci průmyslových subjektů, proto na všechny tyto trendy nahlížíme pozitivně. Například 3D tisk se už stává dostupnější pro širší oblast zákazníků, kteří jeho prostřednictvím mohou realizovat výrobu specifických náhradních dílů či přípravků, které by jinak museli složitě definovat a zadávat k výrobě subdodavatelům.

Martin Trávníček, Grumant 

 Martin Trávníček, Grumant

 1. Máme celou řadu novinek jak v oblasti strojů tak i nástrojů a služeb. Objem prezentovaných produktů se rozrostl natolik, že již není efektivní vozit naše novinky na veletrh do Brna a je lepší představit je přímo v naší společnosti v prostorách showroomu. Minulý ročník nás přesvědčil o tom, že směr, kterým se ubíráme, je pozitivně vnímán ze strany našich klientů a rádi budeme v tomto trendu pokračovat a dále jej rozvíjet. Rádi bychom tedy naše zákazníky pozvali na další ročník, jehož termín bude v nejbližší době upřesněn.
 2. Z pohledu naší společnosti se jedná o období růstu. Krize významným způsobem ovlivnila jak světovou tak samozřejmě i českou ekonomiku a tuzemský průmysl musel reagovat na tento stav. Krize přinesla významné zefektivnění celého odvětví, donutila společnosti zaměřit se na efektivitu obrábění a procesů s ním souvisejících. Zvyšování produktivity, optimalizace managementu nástrojů atd., jsou služby, které poskytujeme od samého počátku fungování naší společnosti.
 3. V současné extrémně rychlé době si nikdo nemůže dovolit stát mimo moderní technologie a nevyužívat jejich přínos. Naším cílem je spokojený zákazník, tedy jakákoliv možnost, která zvýší naši efektivitu, je pro nás vítána a žádoucí.

Petr Jašek, Hiwin 

 Petr Jašek, Hiwin

 1. Na veletrhu budeme vystavovat nejmenší z řady vysokorychlostních CNC laserových strojů FeiCut určených k řezání materiálů, které jsou dodávány na trh společně s firmou BT Bear Tronic, kde osy X a Y jsou osazeny námi vyvinutými lineárními moduly s lineárními motory značky Hiwin. Osa Z je osazena taktéž lineárním pohonem Hiwin. Díky těmto pohonům je dosahována mnohem vyšší produktivita řezání. Novinkou v oblasti lineárního vedení je rozšíření řady tzv. širokého lineárního profilového vedení o velikost WE 50, čímž jsme vyšli vstříc požadavkům odběratelů na přenos vyšších zatížení a momentů.
 2. Z pozice naší firmy vnímáme vzrůstající trend. Řada firem, se kterými spolupracujeme, zvyšuje svoji výrobu, roste jim export a získávají stále nové trhy. To svědčí o kvalitě vývoje, ale taky o kvalitách kvalifikovaných zaměstnanců ve výrobě a montáži. Tento trend je také vidět v nárůstu objednávek firem, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Panuje i větší optimismus z hlediska investic do nových technologií ve výrobních firmách.
 3. Postoj k těmto trendům zaujímáme kladný, i když momentálně využíváme pouze cloudové aplikace, nebráníme se tyto trendy v závislosti na růstu a potřebách firmy využívat v budoucnosti více.

František Fišer, Kovosvit MAS 

František Fišer, Kovosvit MAS

 1. V letošním roce chceme především prezentovat to, že naše společnost není pouze dodavatelem kvalitních obráběcích strojů a multifunkčních center. Chceme se prezentovat i jako dodavatelé technologických celků a automatizovaných pracovišť. Důkazem toho bude exponát našeho pětiosého obráběcího centra MCV 1000 5AX v aplikaci s robotem. Exponátem reprezentujícím naši řadu vysoce technologicky sofistikovaných strojů bude multifunkční soustružnicko-frézovací centrum Multicut 630S. Samozřejmě v našem portfoliu nezapomínáme ani na tradičně spolehlivá a výkonná soustružnická centra, která budou reprezentována exponátem stroje SP 430. V rámci dlouhodobé spolupráce se Svazem strojírenské technologie bude na jejich stánku vystaven náš stroj MCV 754 Quick. Pod hlavičkou skupiny Kovosvit MAS pak představíme již tradičně produkty naší slévárny pod hlavičkou MAS Foundry a nově i divizi společnosti zabývající se výrobou vodních turbín pro nízkospádové vodní lokality pod značkou MAS Hydro.
 2. V současné době na trhu pozorujeme stále větší tlak na produktivitu a sdružování více technologií do jednoho stroje. Tento trend vnímáme vzhledem k našemu výrobnímu zaměření, jako pozitivní, dlouhodobě se mu přizpůsobujeme nejen naší výrobní řadou sofistikovaných multifunkčních center, ale v neposlední řadě i rozvojem divize MAS Automation, která je zaměřena na návrh a dodávku inovativních řešení přímo na míru, včetně kompletních technologií přizpůsobených přání zákazníků.
 3. Díky významným investicím do vlastního výzkumu a vývoje i spolupráci s akademickými pracovišti samozřejmě tyto trendy vnímáme a zajímají nás. K vaší otázce poznamenám jen tolik, že jsou nedílnou součástí našeho vývoje a souvisejí s výše zmíněným trendem trhu.

Radek Velebil, KUKA Roboter CEE 

 Radek Velebil, KUKA Roboter CEE

 1. V české výstavní premiéře budeme vystavovat v živé ukázce produkt mxAutomation, který dokáže svým uživatelům zpříjemnit a zjednodušit nasazení průmyslových robotů KUKA v jejich pracovních buňkách, například pro obsluhu obráběcích strojů. Tento produkt je výsledkem našeho společného vývoje s firmou Siemens, kdy z rozhraní PLC je možné přímo programovat pohyby robotu. Uživatel PLC tak dokáže ovládat robot i bez toho, že musí být zkušeným programátorem robotů. Na našem stánku jistě uvidíte i jinou, velmi netradiční aplikaci s robotem LBR iiwa, který získal minulý ročník Zlatou medaili za nejinovativnější exponát v oblasti robotiky a automatizace výroby. S našimi roboty se ale potkáte i na jiných stáncích, například v Robotickém parku Českomoravské elektrotechnické asociace, kde bude robot v roli loutkáře, velmi zajímavou aplikaci uvidíte v pavilonu A anebo u našich dalších partnerů.
 2. Jedno z největších pozitiv je jistě znatelný nárůst výroby související s poptávkou po moderních technologiích, často spojených s automatizací procesu. Jako negativum vnímám to, že ještě stále se v některých firmách setkávám s tím, že jejich zaměstnanci vykonávají složité a neergonomické činnosti bez větší přidané hodnoty, kde průmyslový robot je, i s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců při práci, lepším řešením.
 3. KUKA je velmi aktivním hráčem na poli Průmyslu 4.0 a veškeré trendy sledujeme s velkým zájmem. V realitě českého průmyslu odhaduji, že tyto změny budu nabíhat možná pomaleji než v okolních zemích, například v Německu. Příležitost je to však pro firmy samotné, pokud se dokáží těmto trendům přizpůsobit anebo je dobře využít, mohou získat zajímavou konkurenční výhodu.

David Emler, Nexnet 

 David Emler, Nexnet

 1. Na MSV tradičně chystáme celou řadu zásadních novinek. Jednou z nich je nová verze systému Edgecam, která přináší revoluční technologii Waveform nově i do soustružení a zákazníci, kteří ji využívají, mohou být více než třikrát produktivnější v hrubování. Novinkou bude i nová verze CAD/CAM systému VISI 21 zaměřená speciálně jen pro potřeby nástrojáren a na výrobu postupových nástrojů. V pavilonu P budeme také prezentovat novou verzi systému SpaceClaim, který přináší zajímavé novinky pro oblast 3D tisku. V pavilonu B bude představena vlajková loď CAD/CAM systém Radan pro efektivní tváření.
 2. Český průmysl zažívá po globální krizi předchozích let opět bouřlivý rozvoj. Přestože se v posledních letech mluví o tom, jak chybí kvalifikovaní pracovníci z technických oborů, stále se tato situace zhoršuje. Další růst bohužel začíná narážet na to, že školy nám chrlí nadbytek ekonomů a právníků, ale průmyslu chybí dostatek pracovníků na technické pozice. Tato situace je špatná napříč všemi regiony v celé republice.
 3. Další integrace hardwaru a software je významným a nezbytným trendem z hlediska budoucnosti. Je to také důvod, proč proběhla akvizice mezi firmou Hexagon Metrology – globálním vývojářem metrologických technologií a společností Vero Software, největším nezávislým poskytovatelem CAM technologií pro průmysl. Dlouhodobou vizí je, aby data z výstupní kontroly byla schopna pružně ovlivňovat automatickou korekci vad a odchylek v samotné výrobě. Z hlediska cloudových technologií se spíše v blízké budoucnosti přikláníme s ohledem na stávající možnosti infrastruktury internetu k termínu „personal fog“, tzn. přenést výhody cloudových technologií z prostředí vzdáleného serveru někde na internetu do prostředí firemní sítě tak, aby více uživatelů mohlo využívat špičkového výpočetního výkonu jednoho serveru.

Josef Sláma, Renishaw 

 Josef Sláma, Renishaw

 1. Společnost Renishaw v letošním roce uvádí na trh více než třicet zcela nových nebo zásadně inovovaných produktů. Mnozí návštěvníci veletrhu vnímají Renishaw jako hardwarovou společnost dodávající sondy a měřicí systémy. V portfoliu našich produktů však hraje software stejně důležitou roli jako hardware. Návštěvníky necháme přímo na výstavě vyzkoušet představitele nové generace metrologických programů pro souřadnicové měřicí stroje Modus 2. Měřicí cykly obráběcího stroje s robotem a kontrolní stanicí Equator budou naprogramovány pomocí softwaru Productivity+. Představíme software Carto pro kalibrační systémy a také kontrolní systém Equator ve verzi s dotekovou sondou a novým intuitivně ovládaným softwarem Intuo. Na stánku budou k dispozici jednotlivá pracoviště, kde si zájemci budou moci vyzkoušet, že prvotřídní měřicí technika Renishaw má také prvotřídní software.
 2. České strojírenství je v nebývalé kondici. Naši obchodní partneři investují do rozvoje svých podniků, budují výrobní prostory, vyvíjejí nové výrobky a navzdory obtížím na některých zahraničních trzích rostou a my se snažíme jim v tomto růstu pomáhat. Významným trendem, který je vidět v poslední době, je budování technologických center zaměřených na předvádění, ale i na školení zákazníků a vývoj nových aplikací. Investice do těchto center je tím největším pozitivem, které současné oživení trhu přináší a je velkým příslibem do budoucnosti, protože konkurenci můžete porazit jedině rozumem.
 3. Renishaw je unikátní společnost v tom, že na budoucnost nečeká, ale snaží se ji vytvářet. Renishaw je například jediným britským výrobcem 3D tiskáren na tisk kovových dílů. Naše stroje jsou instalovány na mnoha pracovištích v akademické sféře i v průmyslu. V letošním roce jsme navíc představili prototyp 3D tiskárny nazvaný EVO, který je určen pro sériovou průmyslovou výrobu. Pokud jde o inteligentní strojírenství, zcela určitě je spojené se jménem Renishaw.

Rostislav Hanák, SolidVision 

 Rostislav Hanák, SolidVision

 1. Letos budeme vystavovat rovnou na třech stáncích. Najdete nás v pavilonu P na stáncích 5 a 106 a v pavilonu A1 na stánku 15. Představíme aktuální informace z oblasti 3D CAD/CAM systémů, 3D skenování a výrobních služeb. Ukážeme nejnovější verze systémů SolidWorks 2016, SolidCAM 2015, technologie a proces reverzního inženýrství a kontroly. Součástí naší expozice bude unikátní skenovací robot MetraSCAN-R, který se používá například v automobilovém průmyslu. Jelikož se SolidVision zabývá také vývojem a výrobou CNC frézek, na stánku 106 v pavilonu P bude možné vidět dva naše stroje – kompaktní CNC frézku SLV 300 a školní CNC frézku EDU.
 2. S ohledem na letos doposud příznivý hospodářský vývoj je i v oboru IT viditelný nárůst poptávky po progresivních technologiích ve všech námi podporovaných oblastech. Ať se jedná o požadavky na CAD/CAM produkty SolidWorks a SolidCAM nebo aplikace pro ověřování návrhů SolidWorks Simulation a také systému pro správu dokumentace Enterprise PDM. Ve všech těchto produktových řadách je viditelný nárůst zákaznických požadavků na nasazení. Nicméně v investování jsou uživatelé opatrní a snaží se také využívat i možností financování pomocí různých dotačních titulů.

Aleš Kobylík, Technodat, CAE-systémy 

 Aleš Kobylík. Technodat, CAE-Systémy

 1. Naše expozice na MSV na tradičním místě v hale P je zaměřena na řešení 3D Experience od firmy Dassault Systèmes, které představujeme na konkrétních příbězích našich zákazníků jako jsou Minerva Boskovice, Konštrukta-Industry z Trenčína nebo na atraktivním zákaznickém projektu, kterým je bezesporu studie vozu R200 od firmy Hoffmann & Novague inspirovaná legendární Škodou 130 RS.
 2. Český průmysl je bezesporu tím nejzdravějším, co v naší krásné republice existuje. Jsme rádi, že firma Technodat celé čtvrtstoletí svojí existence úspěšně podporuje právě průmyslové podniky v České republice a na Slovensku. Určitý problém pro pokračování tohoto vývoje vidím v lidských zdrojích a technických oborech. Uvědomují si to všichni, řada podniků už sama koná, stát a politická reprezentace o problému spíše jen hovoří.
 3. Všechny konkrétní projevy trendu „Internet of Things“ se doslova týkají naší každodenní činnosti – 3D Experience řešení je plně funkční na cloudu a my jsme překvapeni zájmem hlavně od malých a středních firem. Můžeme se pochlubit zajímavými zákazníky, kteří používají tzv. search-based aplikaci Exalead pracující s „velkými daty“ a řada našich zákazníků používajících systém Catia integruje 3D PLM řešení se 3D tiskem. Méně známou skutečností je, že Technodat úspěšné vyvíjí i prodává řešení CRMfree a CRMplus, které v současnosti také portujeme pro úložiště na Cloudu.

Vlastimil Staněk, Technology-support 

 Vlastimil Staněk, Technology-support

 1. MSV 2015 v Brně se účastníme stejně jako v letech předcházejících, a to proto, že brněnská akce byla a stále je skvělé místo na setkávání se. Pokud budeme mluvit o produktech, dovolím si zmínit aktuální verzi technologického CAD/CAM softwaru GibbsCAM 2015. Důvodem je možnost reagovat na nové koncepce multifunkčních CNC obráběcích strojů, tedy nebýt závislý na kinematice strojů, kterou nabídne CAM software, ale moci si vytvořit svoji potřebnou kinematiku soustružnicko-frézovacího nebo frézovačsko-soustružnického CNC obráběcího stroje.
 2. Moje pozitivní pocity odvozuji ze setkávání se s chytrými a pracovitými strojaři. Není pravda, že tady nejsou. Jsou tady a rád na ně budu prstem ukazovat. Co vidím jako negativum, a to nejen pro strojírenství a nejen u nás, je systém přerozdělování peněz a z toho vyplývající radostný život na dluh. Nelze jen natahovat ruce a něco chtít.
 3. Naše firma má v portfoliu produkty společnosti 3D Systems, která se hlásí k revoluční myšlence tzv. Digital Manufacturing Thread. Můj názor je ten, že budoucnost stále bude především o lidech.

Ladislav Plaňanský, TOS Varnsdoft

 1. TOS Varnsdorf je tradičním účastníkem MSV v Brně, a proto nemůžeme chybět ani letos. Světovou premiéru nového stroje jsme si nechali na jinou příležitost, v Brně představíme unikátní 3D projekci kolekce čtyř našich nejnovějších strojů. Ve speciální projekční místnosti se návštěvníci mohou seznámit s našimi vodorovnými vyvrtávačkami stolového i deskového typu a obráběcími centry, to vše s odborným výkladem našich techniků.
 2. Český průmysl se na světových trzích dokáže stále prosadit, neplatí to však paušálně. Vždy záleží na konkrétní firmě, jak zvládá držet krok s konkurencí. Úspěšné jsou ty firmy, které investují do vývoje a umějí reagovat na požadavky zákazníků ve svém oboru. Sílící hrozbou pro český průmysl je stále se prohlubující nedostatek odborně a kvalitně vzdělaných pracovníků.
 3. TOS Varnsdorf už z podstaty toho, že soupeří se špičkou evropských výrobců obráběcích strojů, musí sledovat a aplikovat novinky v oblasti třískového obrábění. Některé uvedené technologie již používáme – byť pod jiným názvem a přizpůsobené povaze využití našich produktů – třeba ‚internet věcí‘. O jiných se v naší společnosti vede živá diskuse s tím, že hledáme reálné a především smysluplné využití těchto nových technologií – například 3D tisk.

Dalibor Kryl, Walter CZ 

 Dalibor Kryl, Walter CZ

 1. Naše společnost se MSV Brno neúčastní, celosvětová informace o nových produktech bude uvedena na EMO v Miláně. Pokud se týče českého trhu, soustřeďujeme se na formu internetových školení, kde představujeme novinky interaktivním způsobem.
 2. Pokud bychom měli hovořit jen řečí čísel, tak vnímáme vývoj českého průmyslu velice pozitivně – což je koneckonců i v rámci Evropy fenoménem. Firmy začaly po létech úsporných opatření opět investovat v první řadě do výrobních zařízení, a nástroje jdou s tímto trendem ruku v ruce. Díky kurzu koruny mají naši zákazníci stabilnější a možná i výhodnější konkurenční prostředí a ‚vidí‘ na delší horizont zakázek. Tomu vycházíme vstříc naší koncentrací na špičkovou technickou podporu a komplexní službu zákazníkovi.
 3. Hlavním trendem, který se obrábění začíná dotýkat, je 3D tisk, kde využíváme i v rámci našeho zastoupení v České republice vlastní tiskárnu, zatím k tisku modelů nástrojů.

Vladimír Zikmund, ZKL – Výzkum a vývoj 

 Vladimír Zikmund, ZKL – Výzkum a vývoj

 1. Kromě nabídky standardní produkce představíme na letošním MSV novinku v podobě kuželíkových ložisek PLC 82-09-01.4 určených pro uložení kol nízkopodlažní tramvaje. Rozšířili jsme také sortiment těsněných soudečkových ložisek, která byla v loňském roce na MSV novinkou. Ta jsou určena převážně pro aplikace, kde dochází ke zvýšenému znečištění nebo vlhkosti a kde běžná soudečková ložiska bez těsnění selhávají. Velkou přidanou hodnotou těsněných ložisek je tedy prodloužení jejich životnosti, a to v některých případech až trojnásobně. Úspěšné testování těsněných soudečkových ložisek nám mimo jiné potvrdila i významná těžební společnost z Brazílie.
 2. Z růstu poptávek lze usuzovat na růst českého průmyslu, potvrzují to i zprávy z veřejnoprávních médií o vyšším růstu HDP. Pozitivní je zvyšování kvalifikace a kvality absolventů technických škol – osvědčila se nám přímá spolupráce s vysokými školami, kde hledáme mladé inženýry, kteří mají možnost realizovat se v rámci výzkumu a vývoje nových výrobku a také jako aplikační inženýři, při čemž aplikují nejen své technické znalosti, ale mají možnost podílet se na montážích po celém světě. Negativa vnímáme v nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve strojírenství, který v současnosti může brzdit rychlejší rozvoj a v rizicích spojených s politickou nestabilitou na východních trzích.
 3. Z uvedených klíčových technologií máme zkušenosti s 3D tiskem při výrobě prototypů ložiskových komponentů a dalších součástí uložení a zkušebních stanic. Vzhledem k tomu, jak se zlepšuje dostupnost a přesnost výroby speciálních tvarových součástí, vidíme v této technologii budoucnost i v našem ložiskovém oboru. Rovněž vidíme jako perspektivní využívání cloudových aplikací vzhledem k velkému pokroku v systémech IT a nutnosti ukládání velkých rozsahů dat s nutností přístupu v celosvětovém měřítku.

Připravili Milan Loucký a Marek Pagáč

Další článek: Trendy 2015: Faktum Design pomůže s designem, vývojem i výrobou