Výsledky průzkumu, díl 3: Osvědčená praxe při vývoji průmyslových zařízení

Redakce Redakce
— vydáno 16. ledna 2013

Nejúspěšnější firmy zvyšují svůj růst a ziskovost s pomocí vyspělých konstrukčních postupů a dostupných technologií. Podniky, které se zabývají průmyslovým vybavením, se v současnosti na vysoce konkurenčních a globálních trzích snaží navzájem odlišit. Tato zpráva zkoumá obchodní strategie, přístupy, výzvy, procesy a technologie, jež takové společnosti využívají, a také, jak tyto ovlivňují jejich finanční výsledky.

Osvědčené postupy nejvýkonnějších firem

Ačkoliv nejvýkonnější firmy vykazují určité odlišnosti ve strategiích v porovnání s těmi průměrnými, to, co je skutečně vyčleňuje, je způsob, jakým dosahují svého – jejich procesy a využívané technologie. 

Kustomizace výrobků nebo jejich příprava na zakázku jsou na trhu s průmyslovým zařízením docela běžné. Společnosti, jež se zabývají průmyslovým zařízením, také častěji upravují své produkty z toho prostého důvodu, že toto jejich zařízení bývá začleňováno do existujících provozů u zákazníka. 

Nejvýkonnější výrobci nicméně výrazně častěji využívají vyspělé přístupy ke konstrukci a vývoji produktů (viz Graf 3). Mnohem častěji si například osvojují platformní řešení, vyžadující vyvinutí základního návrhu, který může být využit v rozličných výrobcích. Častěji také využívají modulární design, kde mohou za účelem vývoje produktu kombinovat a propojovat různé subsystémy. 

Modulární i platformní postup navrhování pomáhá výrobcům zlepšit jejich schopnost pohotově vyvíjet specifické produkty a jejich varianty. Opětovným využití platforem a modulů mohou zvýšit efektivitu a omezit variabilitu. Ačkoliv tyto konstrukční metody mohou vyžadovat větší úsilí a plánování ve svých počátcích, činí tvorbu produktových variant mnohem snazší. Mohou také přispět k přesnější tvorbě cenových nabídek, protože každá nová poptávka neznamená zcela nový návrh. 

Dalším společným znakem nejvýkonnějších společností je přístup k navrhování řízeného pravidly, díky kterému inženýři předurčují konfigurovatelnou a variantnost svých výrobků, přičemž vyvíjejí matematická a logická pravidla, jimiž se řídí návrhy založené na produktových nebo zadavatelových požadavcích. Varianty jsou zde oproti jednorázovému způsobu navrhovány konvenčním postupem. Toto pravděpodobně opět významně přispívá k rychlosti i přesnosti při zpracování cenových nabídek u nejvýkonnějších firem. Také tím dochází ke snížení chyb v nabídce i při výrobě, ačkoliv toto hledisko naše studie nezkoumala.

Další článek: Analýza: Leo Express měl problematický začátek. Podaří se mu prorazit?