Zájem o li-ionové baterie roste a Toyota rozšiřuje oblasti jejich použití

Od roku 2013, kdy Toyota Material Handling zahájila sériovou výrobu prvních modelů BT Levio a BT Optio s li-ionovými bateriemi, uvedla do aktivního provozu již přes 1 000 vozíků různých modelových řad vybavených touto technologií. V posledních dvou letech je součástí téměř 1/3 všech nových prodaných vozíků Toyota.

Rodí se nový standard?

Nové modulární li-ionové baterie Toyota dále rozšiřují možnosti jejich uplatnění, ať již díky skvělým technickým parametrům, nebo díky cenové dostupnosti. První vozík postavený na této koncepci je ručně vedený nízkozdvižný vozík BT Levio LWI160. Jsme svědky historické chvíle a vzniku nového standardu? Jan Kohák, produktový manažer TMHCZ, je o tom přesvědčen: „Jsem si jistý, že tomu tak brzy bude. Důvody jsou dva. Za prvé stále více zákazníků obje­vuje výhody li-ionové technologie a nahra­zuje své vysloužilé stroje nebo vysloužilé baterie, za druhé jsou u mnohých modelů ceny li-ionek mnohem dostupnější. Zkrátila se návratnost investice, všechny výhody se projevují mnohem dříve, uspořené prostředky jsou k dispozici rychleji. U nejprodávanějších vozíků na českém trhu – ručně vedených elektrických nízkozdvižných vozíků (u Toyoty modely BT Levio) je cena lionky jen o cca 10–15 % vyšší než cena olo­věné baterie. To je zanedbatelný rozdíl, který otevírá dveře i pro nasazení v jednosměnných nebo méně frekventovaných vícesměnných provozech. I u ostatních vozíků se ceny přibližují. U největších baterií pro retraky a čelní vozíky jsou ceny již jen dvojnásobné, což je výrazný pokles ve srovnání s vysokými cenami ještě před 4 lety. I tehdy ale již byly li­onky pro intenzivní a nově budované provozy výhodné.“

Proč je li-ionová technologie tak atraktivní?

Není třeba stavět nebo modernizovat nabíjecí místnosti, které zabírají prostor a jsou zdrojem rizikových situací. Odpadá potřeba investovat do náhradní baterie. Nemění se baterie – spoříte čas strávený výměnou i dojezdem do nabijárny, odpadají časté úrazy spojené s výměnou baterie. Pro obsluhu je snadné naučit se přirozený režim průběžného dobíjení (nepracuji-na­bíjím). S dodržováním správného režimu nabíjení olověných baterií jsou v mnoha provozech problémy, které vedou ke zkrácení životnosti baterií, zatímco lionky jsou bezúdržbové. Li-ionové baterie nabízejí o 30 % nižší spotřebu energie, a navíc nehrozí kontaminace životního prostředí těžkými kovy.

Nová modulární li-ionová baterie Toyota – skvělá čísla

Nové modulární baterie Toyota jsou konstru­ovány tak, aby vydržely 4 500 nabíjecích cyklů (olověné baterie vydrží 1 200 až 1 500 cyklů) při hloubce vybití 80 %. Při použití třífázového nabíječe trvá plné nabití pouhých 60 minut. Li-ionové baterie mají také velmi stabilní napětí během celého vybíjecího cyklu – to znamená, že vozík pracuje stále na plný výkon, bez ohledu na aktuální úroveň vybití.

„Nakupujeme články přímo od výrobce, používáme NCA články s velmi stabilním složením a s největší hustotou ze všech dosud dostupných technologií. Ve vozících Toyota pracujete se stejnými články s iden­tickým chemickým složením, které používají například elektromobily Tesla. Nová koncepce umožňuje postavit vozík na míru kolem ba­terie. Prvním takto konstruovaným modelem je vozík BT Levio LWI160. Jeho malé rozměry a nízká hmotnost značně rozšiřují možnosti jeho nasazení například i na místa, kde je nosnost podlahy limitujícím faktorem. Mám na mysli výtahy, mezaniny, ložnou plochu nákladních vozidel a podobně,“ dodává Jan Kohák.

Rozšířené výhody modulárních li-ionových baterií

  • stavebnicový koncept – možnost konfi­gurace kapacity baterie pro různé potřeby a snadná výměna modulů
  • mrazírenská verze do -30°C s vyhřívanými články
  • ergonomický nabíjecí konektor vyžaduje menší sílu pro připojení/odpojení a nevyža­duje otevírání krytu baterie
  • rozšiřená záruka 7 let bez omezení nabíje­cích cyklů
  • odstranění přebytečné hmotnosti – např. u malých ručně vedených nízkozdviž­ných vozíků až 150 kg

Další článek: Automobilový průmysl se digitalizuje, ale mohl by ještě přidat