Zákaznické dny TAJMAC

Rubriky

Naše články

Aktuální kalendář akcí. Jak je ovlivnil koronavirus?

CERATIZIT Group zaměřila svou prezentaci na ZD ve Zlíně hlavně na představení nového týmu CUTTING TOOLS

Díky spojení značek CERATIZIT, KOMET, WNT a KLENK do nového týmu čítá nyní portfolio nástrojů neuvěřitelných 100 000 položek.

SCHUNK představuje automatické zakládání obrobků na stroji MCFV1060i.

Firma SCHUNK se účastní zákaznických dnů již čtrnáct let, tedy v podstatě od jejich založení. Vývoj v čase je zástupci společnosti hodnocen nárůstem vystavovatelů i návštěvníků. SCHUNK Intec hodnotí zlínskou akci jako nejvýznamnější zákaznické dny, jichž se aktivně účastní.

Minerva Česká republika na zákaznických dnech TAJMAC - ZPS

Poprvé se Minerva objevila na zákaznických dnech ve Zlíně v roce 2013. Akce je vzhledem k její historii a úrovni hojně navštěvovaná a zástupce společnosti velice těší, že mohou oslovit zástupce strojírenských firem přímo v „jejich“ prostředí.

Novinky firmy LANG v oblasti upínání rotačních dílů představí protechnik systems

Dlouhodobě pozitivní hodnocení a spokojenost s návštěvností a celkovou úrovní akce, pravidelně láká do Zlína i zástupce společnosti protechnik systems, kteří letos představí novinky ze sortimentu firmy LANG.

technology-support představuje ve Zlíně ucelené portfolio produktů a služeb

technology-support se účastní zákaznických dnů ve Zlíně již od roku 2007. Zástupci společnosti si pochvalují perfektní organizaci a industriální prostředí, které vytváří skvělou atmosféru, příhodnou pro setkávání s uživateli, obchodními partnery i potenciálními zákazníky. Letos opět představuje návštěvníkům pestrou škálu produktů a služeb.

Vylepšenou Výrobní buňku 4.0 představuje ve Zlíně společnost Intemac

Vylepšenou Výrobní buňku 4.0, která už jako modulární řešení odpovídá tomu, co bude replikováno ve skutečných výrobních podmínkách společnosti TAJMAC - ZPS, představují zástupci kuřimské firmy INTEMAC.

Výrobní portfolio italské firmy PAMA SPA aktuálně ve Zlíně představuje MRM Machinery

Společnost MRM Machinery dodala do společnosti TAJMAC - ZPS paletové horizontální obráběcí centrum SPEEDMAT HP, které TAJMAC používá na velmi přesné dokončovací obráběcí operace. O specifikách tohoto stroje i nabídce italské společnosti PAMA SPA, můžete pohovořit se zástupci společnosti, kteří jsou aktuálně přítomni na zákaznických dnech ve Zlíně.