Zlínská univerzita dostavěla Centrum polymerních systémů

Redakce Redakce
— vydáno 29. listopadu 2014

Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně dokončila stavbu Centra polymerních systémů. Nyní budou následovat provozní zkoušky, budou vybaveny interiéry a stěhovány přístroje a zařízení podle speciálního harmonogramu. Slavnostní otevření nového vědeckovýzkumného centra se plánuje na jaro příštího roku.

Univerzita získala na projekt stojící u třídy Tomáše Bati v centru Zlína dotace ve výši 713 milionů korun, z toho 85 procent byly evropské dotace, zbytek uhradil stát. Stavba samotná stála 340 milionů korun. V novém centru bude pracovat 120 výzkumných pracovníků z Česka i zahraničí. „Po dokončení získá UTB odpovídající prostory garantující světové parametry pro výzkum polymerních materiálů a využití nejnovějších technologií,“ uvedla zástupkyně univerzity Jana Brázdilová. Výzkum polymerních materiálů má ve Zlíně dlouhou tradici.

Výzkumné Centrum polymerních systémů má výhodnou pozici v centru Zlína (zdroj: Univerzita Tomáše Bati)

„Centrum bude disponovat vybavením, které lze využívat k hodnocení fyzikálních vlastností, složení materiálů a jejich povrchových vlastností. Dále bude možno v centru využívat laboratoře s poloprovozními zařízeními pro zpracovatelství plastů a provádět chemické a mikrobiologické analýzy materiálů,“ uvedl jeho ředitel Vladimír Pavlínek. 

Vedle základního výzkumu se centrum chce zaměřit na spolupráci s průmyslovými partnery. „Spolupráce bude možná v oblasti smluvního výzkumu, v řešení společných projektů výzkumu, vývoje, inovací a optimalizace technologických procesů nebo v oblasti využití moderní přístrojové techniky,“ doplnil Pavlínek. 

Univerzita letos otevřela i nové laboratorní centrum technologické fakulty, která je nejstarší univerzitní fakultou. Objekt v areálu bývalých baťovských závodů v těsném sousedství sídla fakulty přišel na 532 milionů korun, 443 milionů korun tvořila evropská dotace. Zlínská univerzita má letos cca 12 000 studentů.

Další článek: Hanáckým železárnám a pérovnám se daří i mimo Evropu